veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kuinka pitkä piina inflaatiosta voi tulla?

Kuinka pitkä piina inflaatiosta voi tulla?
24.5.2022

Tutkimuslaitos Laboren talousennusteen mukaan inflaatio on tänä vuonna keskimäärin 4,5 prosenttia, mutta ensi vuonna se hidastuisi hieman kahden prosentin yläpuolelle.

Sakari LähdenmäkiMihin arvionne perustuu, ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki?

"Ennuste perustuu odotukseen, että Euroopan keskuspankki EKP reagoi inflaatioon ja kiristää rahapolitiikkaansa ajamalla alas arvopaperien osto-ohjelmansa ja nostamalla ohjauskorkoa.

Pandemian aikana inflaatio kiihtyi merkittävästi, kun komponenttipula ja logistiikkaongelmat aiheuttivat häiriöitä tuotantoketjuihin, mikä nosti hintoja. Tähän vaikuttivat myös muutokset kulutuskysynnässä, kun etätöitä tehneet ihmiset hankkivat esimerkiksi elektroniikkaa palvelujen sijaan. Inflaatiota kiihdyttivät myös valtioiden voimakas elvytys ja keskuspankkien rahapolitiikan kevennykset.

Vielä ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan inflaatiota lisääviä tekijöitä pidettiin monelta osin ohimenevinä. Sota kuitenkin pitkittää esimerkiksi raaka-aineiden ja energian hintojen palautumista, minkä seurauksena inflaatio leviää myös muihin eriin.

On selviä viitteitä siitä, että inflaatio voi jatkua voimakkaana pidemmänkin aikaa."

Kuinka suurena riskinä pidät sitä, että inflaatio kiihtyy ja pitkittyy ennustetusta?

"Riski siitä, että inflaatio nousee tänä vuonna yli 4,5 prosentin, on kohtuullinen. Sama pätee inflaation jatkumiseen nopeana myös ensi vuonna.

Paljon riippuu siitä, miten EKP tilanteeseen reagoi. Myös sillä on iso merkitys, kauanko jatkuvat tarjontaa hidastavat häiriöt, jotka luovat edelleen painetta raaka-aineiden, komponenttien ja energian hintoihin."

Millaisia haitallisia vaikutuksia inflaatiolla on talouteen?

"Se heikentää ostovoimaa, kun hinnat nousevat palkkoja nopeammin. Ainakin tänä vuonna inflaatio leikkaa yksityistä kulutusta.

Jos inflaatio jatkuu voimakkaana pidempään, se johtaa jossakin vaiheessa palkkavaateiden kasvuun, mikä lisää inflaatiokierrettä. Tämän johdosta EKP joutuisi kiristämään selvästi enemmän rahapolitiikkaansa, mikä osaltaan tukahduttaisi kasvua."

Kuinka suurena riskinä pidät stagflaatiota eli talouden vakavaa häiriötä, jossa laukkaavan inflaation ja hiipuvan kasvun ohella vitsauksena on korkea työttömyys?

"Uhka on olemassa, mutta arvioisin stagflaation riskin tällä hetkellä kuitenkin melko vähäiseksi. Euroalueen työttömyysaste on nyt poikkeuksellisen matala eli työmarkkinoilla on varsin hyvä tilanne. Sodasta huolimatta euroalueen talousnäkymätkin ovat kohtalaiset."

Matti Remes

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti