veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Yksityisleasing harkinnassa, oma auto pitää pintansa suomalaisten suosikkina

Yksityisleasing harkinnassa, oma auto pitää pintansa suomalaisten suosikkina
4.11.2021

Vaikka leasingin osuus on vielä Suomessa pieni, se kiinnostaa jo kotitalouksiakin autohankinnan tapana. 

Suomalaiselle tyypillisin tapa hankkia auto on osamaksukauppa. Rahoituspalveluiden tarjoaman osamaksukaupan osuus autojen hankinnasta on kasvanut vuoden 2010 noin viidenneksestä vuoden 2021 lähes 40 prosenttiin.

Yksityisleasingin osuus uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä on ollut tänä vuonna noin kolme prosenttia. Vaikka yksityisleasingin osuus on vielä pieni, se on viime vuosien aikana kasvanut. ”Vuonna 2018 osuus oli alle prosentin”, toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä kertoo.  

Autoala selvitti syyskuussa autojen hankintatapoja ja kiinnostusta vaihtaa omistusautosta leasingautoon tai kuukausimaksulla hankittavaan autoon. 

Auton omistavista 40 prosenttia kiinnostunut leasingistä 

Keski-ikäiset ja nuoret suosivat yksityisleasingiä muita ikäryhmiä enemmän. Alle 50-vuotiaiden miesten hankkimista autoista noin kahdeksan prosenttia ja alle 50-vuotiaiden naisten hankkimista autoista hieman yli viisi prosenttia on yksityisleasingautoja.

Suomessa uusia autoja hankkivat eniten 60 vuotta täyttäneiden kotitaloudet. Suurin uuden auton ostajaryhmä on yli 59-vuotiaat miehet, jotka olivat haltijana tai omistajana vuonna 2021 lähes 30 prosentissa kotitalouksien hankkimista autoista

Tutkimuksen perusteella noin 40 prosenttia autollisista kotitalouksista olisi kiinnostunut auton hankkimisesta leasingpalveluna. Noin 10 prosenttia on selvittänyt erilaisia tarjolla olevia leasingvaihtoehtoja. Toisaalta yli 80 prosenttia autollisista kotitalouksista pitää autoa tärkeänä omistaa.

Auton liisaaminen kiinnostaa eniten alle 40-vuotiaita.

Leasingpalveluista kiinnostuneimpia ovat:

  • lapsiperheet,
  • autoaan 3–4 vuoden välein vaihtavat,
  • ladattavalla autolla ajavat ja 
  • kaupunkien kehysalueilla asuvat.

”Kiinnostus ja leasingiin liittyvien asioiden selvittäminen ovat korkeita taajamissa ja paikalliskeskuksissa, alueilla joissa ajokilometrejä tulee paljon”, Crasman Oy:n suunnittelujohtaja Teemu Korpilahti sanoo.

Tärkeimmiksi leasingin lisäpalveluiksi kotitaloudet mainitsivat huollot, korjaukset vauriotilanteissa, renkaat ja sijaisautopalvelun.

Päästökompensaatio, jossa auton käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt kompensoitaisiin esimerkiksi metsäistutuksin, kiinnosti lähes kolmannesta vastaajista.

Monet kotitaloudet olivat kiinnostuneita myös palvelusta, joka sisältäisi kotilatauspisteen. 

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus

Leasingpalvelut vähentävät epävarmuutta käyttövoiman valinnassa

Yksi tärkeimmistä auton hankinnassa mietityttävistä asioista on tällä hetkellä käyttövoiman valinta.

”Auton hinnan lisäksi polttoaineen hintakehitys, auton lyhennykset sekä auton huoltokustannukset huolettavat monia vastaajia”, Autoalan Tiedotuskeskuksen liikenteen erityistuntija Hanna Kalenoja sanoo.

Lähes puolet kuluttajista on huolissaan hankkimansa auton jälleenmyyntiarvosta. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki autoilijat pitävät autoilua kalliina.  Autoilun kulut Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

Myös epävarmuus liikenteen verotuksen tulevaisuudesta ja käyttövoimien tulevasta kehityksestä lisäävät kuluttajien epävarmuutta ja aiheuttavat huolta siitä, onko valittu käyttövoima oikea.

Leasingautoissa suositaan ladattavia autoja enemmän kuin osamaksulla tai pankkilainalla ja käteisellä hankituissa uusissa autoissa.

Vuoden 2021 tammi-lokakuussa yksityisleasingilla hankituista autoista noin 16 prosenttia oli täyssähköautoja ja 57 prosenttia ladattavia hybridejä, kun vastaavat osuudet kaikissa autohankinnoissa olivat 9 prosenttia ja 20 prosenttia.

Bensiiniautojen osuus on suurin osamaksulla hankituissa autoissa.

”Leasingpalvelut ovat hyvä tapa auton hankintaan erityisesti käyttövoimien murrosvaiheessa, joissa teknologiakehitys on nopeaa ja käyttövoimaa on vaikea valita”, toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta sanoo.

Leasingpalvelut nopeuttaisivat autokannan kiertoa ja käyttövoimamurrosta

Autoa vaihdetaan Suomessa tutkimuksen mukaan keskimäärin 5–6 vuoden välein. Hieman yli viidennes autokannasta vaihtaa vuosittain omistajaa.

Nuoret ja keski-ikäiset vaihtavat autoaan hieman useammin kuin ikääntyneet. Yli 60-vuotiaista lähes puolet vaihtaa autoaan yli 7 vuoden välein

Auton hankinnassa hinta on ylivoimaisesti tärkein auton hankintakriteeri, oli kyse uudesta tai käytetystä autosta. Myös kulutuksen ja päästöjen merkitys on noussut tärkeäksi tekijäksi – ne nousivat tutkimuksessa käyttövoimaa tärkeämmäksi valintakriteeriksi.

Kustannukset vaikuttavat myös siihen, miksi huoltohistoria, mittarilukema ja auton ikä valikoituvat tärkeiksi tekijöiksi käytetyn auton valinnassa.

”Tulosten mukaan kotitaloudet vaihtaisivat autoaan useammin, jos auto olisi hankittu leasingpalveluna. Mikäli erilaiset leasingpalvelut laajenisivat myös vaihtoautokantaan, autokannan kierto voisi nopeutua merkittävästi”, Tero Kallio sanoo

Muissa Pohjoismaissa leasing on suositumpaa kuin Suomessa

Suomessa hankitaan vuosittain noin 20 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on viime vuosina ollut keskimäärin 30–40 autoa tuhatta asukasta kohti.

Suomessa autokannan kierto on 3–4 vuotta hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Suomessa leasingin osuus on selvästi muita Pohjoismaita alempi. Ruotsissa yksityisleasingin osuus oli vuonna 2020 noin 18 prosenttia. Myös Norjassa ja Tanskassa leasing on suosittu tapa hankkia uusi auto.

Suomessa autojen keski-ikä on 12,5 vuotta. Tanskassa autoilla on ikää keskimäärin 8,5 vuotta.

Autoalan Tiedotuskeskus ja Crasman Oy selvittivät syyskuussa 18 vuotta täyttäneiden suomalaisten näkemyksistä auton hankinta- ja käyttötavoista. Nettipaneelina tehtyyn tutkimukseen osallistui yhteensä 2 093 vastaajaa. Tutkimusaineiston kokosi Kantar TNS Oy.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti