veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Tuliaisia matkalta – mitä saa tuoda verotta?

Tuliaisia matkalta – mitä saa tuoda verotta?
15.6.2018

Matkailija voi tuoda mukanaan verovapaita tuomisia ulkomaanmatkaltaan Suomeen tietyin rajoituksin. Verovapaus koskee vain matkalta itse mukana tuotuja tavaroita, jotka tulevat omaan käyttöön tai lahjaksi.

Tuotteet on tuotava itse eli käytännössä tuomiset pitää kuljettaa samassa kulkuneuvossa, jolla itsekin kulkee. Tuontioikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi jakaa tai yhdistää perheen kesken. Kaupallinen tuonti on aina verollista.
Tuomisten verovapaussäännöt vaihtelevat sen mukaan oletko ollut matkoilla EU:n alueella vai sen ulkopuolella.

EU-alueelta tuomisia ilman arvorajaoja

Kun saavut matkaltasi EU:n alueelta, voit tuoda matkatuomisia ilman euromääräisiä arvorajoja. Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi alkoholin ja tupakkatuotteiden tuontiin liittyy joitakin rajoituksia. 

Määriin liittyvän ohjeen mukaan EU:n alueelta saa tuoda:

  • 110 litraa olutta (yli 0,5 %),
  • 10 litraa muita alkoholijuomia (yli 1,2 % etyylialkoholi esim. väkevät juomat, etyylialkoholista valmistetut long drinkit), 
  • 20 litraa välituotteita (max. 22 %, kuten aperitiivit), 
  • 90 litraa viiniä, josta kuohuviiniä saa olla 60 litraa (käymisteitse valmistetut long drinkit ja siiderit lasketaan mukaan viinin litramäärään).

Alkoholia saa kuitenkin tuoda EU-maista myös ohjetasoa enemmän omaan käyttöönsä, kunhan pystyy tarvittaessa selvittämään, että tuotu alkoholi on tarkoitettu omaan käyttöön.

Mikäli mielit tuoda EU:n alueelta tupakkatuotteita, tulee tupakan vähittäismyyntipakkauksessa olla suomeksi ja ruotsiksi varoitus tupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja merkinnät savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin, hiilimonoksidin määristä sekä tiedot tuotteen tunnistamista ja jäljittämistä varten.

Näistä säännöksistä poikkeavia tupakkatuotteita ei saa tuoda edes omaan käyttöön enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria, 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa. 

Savuttomia tupakkatuotteita, kuten esimerkiksi nuuskaa, saa tuoda vain omaa henkilökohtaista käyttöä varten enintään 1 000 grammaa kalenterivuorokaudessa. Savuttomia tupakkatuotteita ei saa tuoda lahjaksi.

Ahvenanmaa ja Kanariansaaret eivät kuulu EU:n veroalueeseen, joten tuomiset näistä kohteista katsotaan tuonniksi EU:n ulkopuolelta.

Tuomisia EU:n ulkopuolelta 300 eurolla tai 430 eurolla

Euromääräiset arvorajat koskevat EU:n ulkopuolelta tuotuja matkatuomisia.
Määrällisesti rajoitettujen tuotteiden (mm. alkoholi- ja tupakkatuotteiden) lisäksi verotta saa tuoda tuomisia enintään 430 eurolla, kun saavut Suomeen lentokoneella tai laivalla (ei huvikäytössä oleva alus).

Muulla tavalla matkustaville enimmäisraja on 300 euroa.

Alkoholijuomissa ja tupakkatuotteissa määrä- ja aikarajoituksia

EU:n ulkopuolelta voi tuoda:

  • 4 litraa hiilihapotonta viiniä,
  • 16 litraa olutta.

Näiden lisäksi voi tuoda joko:

  • 1 litran väkeviä alkoholijuomia (alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia) tai 2 litraa alkoholijuomia (alkoholipitoisuus enintään 22 tilavuusprosenttia).

Matkustajan kerralla tuomat alkoholijuomat voivat kuulua eri juomalajeihin, kunhan niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua rajaa.

EU:n ulkopuolelta tultaessa alkoholin tuontia koskevat myös aikarajat. Jos asut Suomessa ja saavut Suomeen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta muutoin kuin lentäen, saat tuoda maahan alkoholijuomia vain, jos matkasi on kestänyt yli 20 tuntia. Tämä 20 tunnin aikaraja ei koske Ahvenanmaata. Aikarajat eivät koske EU-maasta saapuvaa matkustajaa.

Matkustajatuomisina voit tuoda EU:n ulkopuolelta verottomasti omaan käyttöön tupakkatuotteita joko 200 savuketta tai 50 sikaria tai 100 pikkusikaria (max. 3 g/kpl) tai 250 grammaa kääre- tai piipputupakkaa. Kerralla voi tuoda eri tupakkatuotelajeja, kunhan niiden prosentuaaliset osuudet eivät ylitä sallittua enimmäismäärä (esim. 100 savuketta ja 50 pikkusikaria).

Omaa käyttöön Suomeen ei saa tuoda edes verot maksamalla tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitustekstejä sekä kuvallisia varoitusmerkintöjä, enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa.

Tupakkatuotteita koskevien aikarajoitusten mukaan Suomessa asuva henkilö ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä saapuessaan maahan muutoin kuin lentäen ETAn ulkopuolelta, jos matka on kestänyt enintään 24 tuntia. Henkilö saa kuitenkin tuoda maahan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että ne on hankittu ennen maasta poistumista.

ETAn ulkopuolella asuva henkilö ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä saapuessaan maahan muutoin kuin lentäen ETAn ulkopuolelta ja jonka muu kuin kauttakulkuun liittyvä oleskelu Suomessa kestää enintään kolme vuorokautta. Henkilö saa kuitenkin tuoda maahan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että hän käyttää niitä itse oleskellessaan Suomessa. 

Polttoaine verotta polttoainesäiliössä

Moottoriajoneuvon tavanomaisen polttoainesäiliön polttoaine on verotonta. Lisäksi moottoripolttoaine on verotonta 10 litraan saakka moottoriajoneuvoa kohti, jos polttoaine tuodaan moottoriajoneuvossa kannettavassa säiliössä ja polttoaine on samaa kuin kulkuneuvossa käytetään.

Hanna Silander

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Taloustaito Bonuksessa 7.3.2018.

Matkustajatuomisia maailmalta

Jos olet lähdössä matkalle ja tuot matkalta tuliaisia, tutustu myös Tullin ohjeisiin matkailijalle.

Useimmilla mailla on tavarantuontiin liittyviä omia rajoituksia. Selvitä rajoitukset kohdemaan suurlähetystöstä tai viranomaisilta.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti