veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Mikä on kaasuautojen tulevaisuus?

Mikä on kaasuautojen tulevaisuus?
19.12.2022

Vielä muutama vuosi sitten kaasuautoja pidettiin tärkeinä autoliikenteen päästöjen vähentäjinä. Nyt nämä autot näyttävät ainakin osittain unohtuneen sähköautojen vyöryn alle. Biokaasun käytön myötä siihen ei olisi mitään syytä.

Joissakin asioissa maailma muuttuu nopeaa vauhtia. Vielä kymmenen vuotta sitten hehkutettiin maakaasun puolesta myös liikennepolttoaineena. Nyt maakaasun puolestapuhujia on huomattavasti vähemmän. Syy tähän on nykyinen maailmanpoliittinen tilanne yhdistettynä siihen, että Venäjä on pitkään ollut maailman suurin maakaasun tuottaja ja viejä.

Biokaasulla sen sijaan voi olla hyväkin tulevaisuus autojen, kotien sekä teollisuuden energialähteenä. Kohtuullisten käyttökulujen lisäksi kaasuautoilua puoltaa ilmastonäkökulma. Biokaasu on parhaimmillaan kotimaista ja paikallista lähienergiaa, jonka käyttö polttoaineena ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

Kaasuautoilun kannalta on valitettavaa, että useimmat liikennepoliittiset linjaukset suosivat sähköautoja.

Yksi esimerkki tästä on päästömittaus, joka mittaa autojen päästöjä ainoastaan ”pakoputken päästä” ajon aikana. Tällä mittaustavalla sähköautojen päästö on nolla, minkä ansiosta ne saavat etulyöntiaseman muun muassa autoverotuksessa sekä vuotuisessa käytön verotuksessa.

Jos tarkasteltaisiin auton koko elinkaaren päästöjä, puntit olisivat kutakuinkin tasan. Joissakin tapauksissa biokaasuauto voi jopa peitota sähköauton.

Mitä on biokaasu?  

Biokaasua syntyy luonnossa koko ajan mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta. Tuotantolaitoksilla biokaasua valmistetaan mädättämällä reaktoreissa biomassaa, joka on pääasiassa yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden jätteitä sekä sivuvirtoja. Biokaasua voidaan valmistaa myös synteettisesti.

Raakabiokaasusta saadaan liikennepolttoainetta jalostamalla, eli poistamalla hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia. Puhdistettua biokaasua kutsutaan biometaaniksi ja se vastaa ominaisuuksiltaan täysin fossiilista maakaasua. Arkikielessä puhutaan biokaasusta, mutta oikeampi termi olisi biometaani.

Biokaasun juju ilmastonäkökulmasta on se, että auton pakoputken päästä tuleva hiilidioksidi on peräisin normaalista luonnon kiertokulusta eikä hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisäänny, kun kaasua poltetaan. Vapautuva hiilidioksidi on jo mukana luonnon normaalissa kiertokulussa ja ilmakehässä. 

Muuntaminen kaasuautoksi on kohtuuhintaista

Kaasun käytön yksi merkittävä etu on se, että käytännössä lähes kaikki olemassa olevat – myös vanhat – bensiinikäyttöiset autot ovat muunnettavissa kaasukäyttöisiksi varsin kohtuullisin kustannuksin. Kaasuautolla ajaminen ei poikkea vastaavalla bensiinimoottorisella ajamisesta. Myös tankkaaminen on helppoa ja lähes yhtä nopeaa.

Käytännössä valitettavasti kaasumuunnosten määrä on pieni: esimerkiksi viime vuonna haettiin muuntotukea 168 henkilöautolle. Muuntotukea voi hakea henkilöauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi.

Kaasuautoilun muuntotuki on ollut 1 000 euroa ja sitä on voinut hakea Traficomista. Muuntotukeen varatut varat on toistaiseksi käytetty loppuun. Vielä ei ole tietoa tulevista mahdollisista määrärahoista.

Yksi jarru kaasuautojen yleistymiselle on kaasuasemaverkoston rajallisuus. Autoilija tuskin harkitsee kaasuauton hankkimista, jos kodin tai työpaikan läheisyydessä tai työmatkan varrella ei ole kaasutankkausasemaa. Kaasutankkausaseman perustaminen on huomattavasti kalliimpi investointi sähkön latausaseman perustamiseen verrattuna, mikä asettaa omat rajoituksensa.

”Uusia tankkausasemia valmistuu”

Millaisena kaasualan toimija näkee kaasuautoilun ja sen tulevaisuuden? Haastattelimme Gasum Oy:n Suomen liikenneyksikön maajohtajaa Olli Paasiota

1. Uusien kaasuautojen valikoima on henkilöautojen puolella supistunut muutamassa vuodessa ja niiden myynti putosi aika voimakkaasti tänä vuonna. Näkyykö tämä tankkausten määrässä?

”Vaikka kaasuautojen ensirekisteröinneissä on ollut laskua, kiinnostus kaasuajoneuvoja kohtaan kasvaa jatkuvasti ja se näkyy myös tankkauksissa. Uusien autojen ohella myös käytettyjen kaasuautojen maahantuonti on suosittua.

Henkilöautopuolella viimeisimmät kaasuautomallit on julkaistu verrattain hiljattain, joten odotettavissa on, että näitä malleja myydään vielä hyvän aikaa.

Raskaissa autoissa odotamme uusia mallijulkistuksia. Scania on jo julkaissut uudet tehokkaammat LBG-kuorma-autot, jotka tulevat myyntiin vuoden 2023 aikana. Volvo, Scania, Iveco ja Renault ovat kaikki tuoneet markkinoille kaasulla toimivia ajoneuvoja eri kokoluokissa.”

2. Onko tankkauksissa siirrytty täysin maakaasusta biokaasuun, koska se on nyt edullisempaa?

”Biokaasu on ollut tankkausasemillamme erittäin suosittu tuote jo vuosia sen vähäpäästöisyyden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Yli puolet asiakkaistamme valitsi biokaasun jo silloin, kun se vielä oli hinnaltaan hitusen kalliimpaa kuin maakaasu.

Loppusyksyllä 2021 tapahtunut hinta-asetelman muutos on osaltaan kasvattanut biokaasun suosiota. Tuolloin biokaasu oli ensimmäistä kertaa edullisempaa kuin maakaasu. Tällä hetkellä lähes kaikki liikenteeseen myymästämme kaasusta on uusiutuvaa biokaasua.”

3. Millaisia suunnitelmia tai tavoitteita Suomessa on kaasutankkausverkoston kehittämiselle lähivuosina?

”Suomessa on tällä hetkellä noin 75 kaasutankkausasemaa, joista 14 palvelee nesteytettyä kaasua käyttäviä ajoneuvoja. Loput tarjoavat joko vain paineistettua kaasua tai yhdistelmäasemina sekä nesteytettyä että paineistettua kaasua.

Gasumilla on Pohjoismaissa yhteensä yli 100 tankkausaseman verkosto, joista Suomessa on 43 asemaa. Olemme tämän vuoden aikana avanneet Suomeen yhteensä viisi uutta tankkausasemaa (Hämeenlinna, Kotka, Pirkkala, Sipoo ja Vantaa).

On ollut hienoa nähdä, että liikennekaasun tulevaisuuteen uskovat Gasumin lisäksi myös monet muut toimijat, jotka rakentavat tankkausasemia eri puolille Suomea. Päivitämme verkkosivuillemme mahdollisimman ajantasaista tietoa tankkausasemien sijainneista, myös muiden toimijoiden kuin Gasumin.”  

4. Voiko kaasuautoilu nousta biokaasun myötä uuteen kukoistukseen?

”Uskomme, että kaasu on kasvava ja merkittävä liikenteen käyttövoimana nyt ja tulevaisuudessa. Liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi keskeisimmistä kysymyksistä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Biokaasulla voidaan vähentää päästöjä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen myös kasvattaa yhteiskunnan energiaomavaraisuutta.

Biokaasulla voidaan saavuttaa jopa 90 % päästövähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Biokaasun teknistaloudellisesta potentiaalista on käytetty vasta murto-osa. Tulevaisuuden teknologisilla ratkaisuilla liikennekaasua voidaan valmistaa päästöttömästi muun muassa vihreän sähkön avulla.”

Markus Nieminen 

Taloustaidon autoaineiston tuottaja

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti