veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akuille oma kierrätysjärjestelmä – latauksen purku on vaarallista työtä

Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akuille oma kierrätysjärjestelmä – latauksen purku on vaarallista työtä
24.1.2019

Elinkaarensa päässä olevia ja vikaantuneita ajovoima-akkuja ottavat vastaan valtuutetut automerkkihuollot sekä Suomen Autokierrätyksen romuajoneuvojen vastaanottopisteet. Yhteensä vastaanottopisteitä on noin 760.

”Sähkö- ja hybridiautojen keräys- ja kierrätysjärjestelmä on ollut jo pitkään olemassa, mutta nyt uutena on perustettu kierrätysjärjestelmä myös näiden sisältämille ajovoima-akuille, kertoo Arto Silvennoinen Suomen Autokierrätys Oy:stä.

Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä vastaavaksi tahoksi Suomen Autokierrätys Oy:n. 

Merkkihuollot ovat pääasiallinen vastaanottopiste niille akuille, jotka tulevat elinkaarensa päähän ajoneuvon käytön aikana. Romuajoneuvojen vastaanottopisteet puolestaan vastaanottavat ajovoima-akkuja lähinnä kierrätettäväksi tulevista elinkaarensa päässä olevista sähkö- ja hybridiautoista.

”Toistaiseksi akkuja on palautunut kierrätykseen vuosittain vain joitakin kappaleita, mutta tulevaisuudessa autojen lisääntyessä myös akkujen määrien odotetaan luonnollisesti kasvavan”, toteaa ylitarkastaja Johanna Alakerttula Pirkanmaan ELY-keskuksesta.  

Ajovoima-akku painaa jopa 400 kiloa

Ajovoima-akut poikkeavat täysin perinteisistä autojen käynnistysakuista, sillä ne ovat merkittävästi kalliimpia, osa painaa jopa 400 kiloa, ja niissä on monen sadan voltin jännite. Latausten purkaminen on vaarallista työtä, jossa on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä.

Käytöstä poistetuille akuille tehdään aina kuntoarvio. Tehtaalle palautuneet akut pyritään kunnostamaan käytettäväksi uudelleen ajovoima-akkuina tai hyödyntämään muussa käytössä. Joissain tapauksissa akku on mahdollista kunnostaa uudelleenkäyttöön merkkihuollossa. Akut, jotka eivät kelpaa kunnostukseen, kierrätetään.

Vuonna 2018 jo lähes 15 prosentissa ensirekisteröidyistä autoista oli ajovoima-akku. Ajovoima-akkujen jätehuoltojärjestelmää on valmisteltu jo useita vuosia. 

15 017 Vuoden 2018 lopussa liikennekäyttöön rekisteröityjä sähköautoja oli 15 017 kappaletta, joista täyssähköautoja 2.273 ja ladattavia hybridejä 12 744 kappaletta. Lähde: Sähköteknisen kaupan liitto

Minna Petäinen

Jätelain mukaan sähkö- ja hybridiautojen sekä niihin asennettavien ajovoima-akkujen maahantuojat vastaavat akkujen jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista. Tätä vastuuta kutsutaan tuottajavastuuksi. Pirkanmaan ELY-keskus toimii valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena ja hyväksyy kaikkien tuottajavastuun alaisten tuotteiden kuten akkujen, ajoneuvojen, sähkölaitteiden, renkaiden, paperin ja pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä vastaavat tuottajayhteisöt.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti