veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Matkan keskeytyminen ja matkalla sairastuminen – setvi nämä asiat jo ennen matkaa

Matkan keskeytyminen ja matkalla sairastuminen – setvi nämä asiat jo ennen matkaa
14.3.2023

Matkalla sairastuminen tai tapaturma lomalla ovat ikäviä yllätyksiä, joihin voi osittain varautua tarkistamalla etukäteen, mitä matkavakuutus näistä asioista korvaa. Etenkin  epätietoisuus sairauksista aiheutuneiden korkeiden hoitokulujen korvaamisesta askarruttaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fineen yhteyttä ottavia kuluttajia.

Tarkista matkavakuutuksestasi nämä kolme asiaa

1. Tarkista, että matkavakuutus on voimassa matkakohteessasi koko matkan ajan.

2. Kiinnitä myös huomiosi siihen, että hoitokulukorvauksella ei ole ylärajaa, sillä hoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista.

3. Lisäksi on hyvä tarkastaa, että vakuutukseen kuuluvat kotiinkuljetuskulut vakavissa tapauksissa.

Matkan keskeytymisen korvattavuus – kotiin takaisin vai ei?

”Matkasairaus tai matkatapaturma voi joskus jopa harmillisesti keskeyttää matkan. Ennen kotiinpaluuta kannattaa aina varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä, onko keskeytymisen syy sellainen, jonka perusteella paluun kustannukset korvataan”, FINEn asiantuntija Katja Lappi sanoo tiedotteessa.

Lappi painottaa, että kotiin palaamisen syyn täytyy olla lääketieteellisesti arvioituna pakottava, jotta korvauksia voi saada. Useimmiten hoitoa on mahdollista saada myös matkakohteessa.

Matkan keskeytymisenä saatetaan korvata myös menetettyjä matkapäiviä siltä ajalta, kun joudutaan sairaalahoitoon tai palaamaan kotiin ennenaikaisesti. Esimerkiksi hotellihuoneessa levossa vietetyistä päivistä ei yleensä saa menetetyn matkapäivän korvausta.

”Myöskään pilalle menneestä matkasta, kun esimerkiksi ei voida vaikkapa suunnitellusti uida, käydä vaeltamassa tai pelata golfia, ei makseta korvauksia. Sen sijaan korvausta saattaa tällaisessakin tapauksessa saada esimerkiksi etukäteen varatuista ja maksetuista retkistä ja palveluista, jotka jäävät käyttämättä”, Lappi jatkaa.

Mitä matkasairaus tarkoittaa?

Matkalla sairastuminen pilaa yleensä matkaa jollain tapaa, osittain tai kokonaan. Se, mitä matkasairauksilla tarkoitetaan ja mitä vakuutuksesta korvataan, määritellään vakuutusehdoissa.

Matkasairaus tarkoittaa odottamatonta ja äkillistä lääkärinhoitoa vaativaa sairautta, joka on alkanut tai josta on ilmennyt selviä oireita matkan aikana. Matkasairauden korvattavuus edellyttää myös, että hoitoon on hakeuduttu jo matkan aikana tai välittömästi matkan päätyttyä. Hoitoon hakeutumisen määräajat vaihtelevat yhtiöittäin.

”Tarkkana siis tulee olla jo olemassa olevien sairauksiensa kanssa, jotka eivät ole sama asia kuin matkasairaus. Matkasairautena ei yleisesti korvata sairautta, joka matkustajalla on ollut jo ennen matkaa tai josta selviä oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken ennen matkalle lähtöä”, Lappi sanoo.

Jos kuitenkin hyvässä hoitotasapainossa jo ennen matkaa ollut sairaus pahenee äkillisesti ja odottamattomasti matkalla, korvataan vakuutuksista tyypillisesti hoitokuluja rajoitetusti.

”Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluonteinen matkakohteessa annettu hoito ja vain määrätyn, esimerkiksi 7–14 vuorokauden pituiselta ajalta. Mitään muita kuluja, esimerkiksi matkan keskeytymisen kuluja, ei yleensä korvata.”

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti