veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Luontoisetu voi leikata lomautetun työttömyysturvaa

Luontoisetu voi leikata lomautetun työttömyysturvaa
29.12.2020

Työttömyysturvan näkökulmasta luontoisedut ovat ansiotuloa, jolloin ne tietyissä tilanteissa voivat vaikuttaa perus- tai ansiopäivärahan suuruuteen lomautuksen aikana. Tämä määritellään korvauksia koskevissa säännöissä.

Yksinkertaisin tilanne on, jos työntekijä on lomautettu kokoaikaisesti tai lomautus tapahtuu työviikkoa lyhentämällä. Silloin työsuhteeseen kuuluvat luontoisedut eivät vaikuta päivärahan suuruuteen.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos lomautus tapahtuu työpäivää lyhentämällä. Tällöin päivärahan suuruus määräytyy sovittelussa, johon vaikuttaa sovittelujakson aikana saatu ansiotulo mukaan lukien luontoisetujen verotusarvo.

Lomautuksen aikaisilla ansiotuloilla on vaikutusta päivärahan suuruuteen silloin, jos ne ylittävät niin sanotun suojaosan. Jos sovittelujakso on kuukausi, suojaosa on 300 euroa. Korona-aikana suojaosa on nostettu väliaikaisesti 500 euroon tämän vuoden loppuun.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana saadun ansiotulon (mukaan lukien siis myös luontoisedut) siitä osasta, joka ylittää suojaosan.

Esimerkki: Marjan soviteltu ansiopäiväraha

  • Marjan sovittelujakson aikana saama palkka on 1 500 euroa ja matkapuhelinetu 20 euroa.
  • 1520 euron kokonaistuloista vähennetään ensin suojaosa eli 300 euroa.
  • Jäljelle jäävästä 1 220 eurosta 50 prosenttia on 610 euroa, mikä vähennetään Marjan ansiopäivärahasta.

”Ansiopäiväraha sovitellaan myös siinä tilanteessa, että kokoaikaisesti lomautetulla työntekijällä on lomautusjakson aikana tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai osa-aikatyöstä toiselta työnantajalta”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kouluttaja Noora Partanen sanoo.

Jos lomautettu työntekijä ei ole oikeutettu ansiopäivärahaan, hänellä on yleensä mahdollisuus saada Kelan peruspäivärahaa. Myös Kelan korvauksen määrä pienenee, jos lomautuksen aikaiset ansiotulot ylittävät suojaosan.

LISÄÄ LUONTOISEDUISTA

Matti Remes 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti