veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Puhelin, ruoka vai auto – mikä on suosituin luontoisetu?

Puhelin, ruoka vai auto – mikä on suosituin luontoisetu?
30.11.2020

Puhelin on ykkönen ja ruokaetu kakkonen, kun kysytään yleisimmin käytössä olevia, palkan osana annettuja työsuhde-etuja. Kenen kannattaa ottaa luontoisetu ja mitä etuja haluaisivat ne, joilla niitä ei vielä ole?

Luontoisedut ovat monelle palkansaajalle mieluinen lisä rahapalkan päälle, mutta edun ottamisen taloudellista järkevyyttä harkitaan tarkasti. Tämä käy ilmi Taloustaidon lukijoille tehdystä nettikyselystä, johon saatiin lähes 300 vastausta.

Ylivoimaisesti yleisin luontoisetu on matkapuhelinetu. Sellainen on peräti 84 prosentilla vastaajista, jotka ilmoittivat saaneensa työnantajalta yhden tai useampia luontoisetuja. Ravintoetu eli lounassetelit tai työpaikkaruokailu on vastaavasti 53 prosentilla vastaajista.

Selvästi harvinaisempia etuja ovat työsuhdeauto ja työnantajan maksama nettiyhteys kotona.

Yksittäisiltä vastaajilta löytyy myös autopaikka- tai työsuhdematkalippuetu.

Ohessa kyselyn tuloksia graafeina:

luontoisedut 1

luontoisedut 3

Tärkeä etu palkan päälle

Kaksi kolmasosaa luontoisetuja nauttivista vastaajista pitää etuja vähintäänkin melko tai erittäin tärkeinä. Vastausten perusteella voi kuitenkin päätellä, että luontoisetujen taloudellista hyötyä punnitaan tarkasti ja niiden vaikutus verotukseen tunnetaan. Etuja saaneista 92 prosenttia ilmoitti tuntevansa etujensa verotusarvon.

Esimerkiksi työnantajan tarjoamaa puhelinta pidettiin hyvänä etuna, jos laitteella on riittävästi myös yksityistä käyttöä.

Osa vastaajista ei kuitenkaan halua maksaa puhelinedusta 20 euron verotusarvoa kuukaudessa ja käyttää puhelinta vain työaikana. Tätä pidettiin myös selkeänä tapana rajata työasiat vapaa-ajasta.

luontoisedut 2

Luontoisedut 4

Puolet luopuisi lomautuksen ajaksi

Entä haluaisivatko vastaajat pitää kiinni luontoisedusta, jos he joutuisivat lomautetuiksi?

Palkattomissa poissaoloissa katkeavat myös edut, mutta ne on mahdollista säilyttää sopimalla työnantajalle maksettavasta korvauksesta.

Vastaajista 48 prosenttia haluaisi pitää kiinni edustaan ja maksaa tästä työnantajalle, kun taas runsas puolet vastaajista olisi valmis luopumaan eduista lomautuksen ajaksi.

Luontoisedut menevät helposti sekaisin työntekijöille myönnettävien henkilöstöetujen kanssa. Kyselyssä osa vastaajista toivoi itselleen luontoiseduksi esimerkiksi teatteri- ja konserttilippuja, virkistysseteleitä liikuntapalveluihin tai lakisääteistä laajempaa työterveyshuoltoa. Nämä ovat työnantajan tarjoamia henkilöstöetuja. Ne ovat tietyissä rajoissa verovapaita, jos niitä tarjotaan tasapuolisesti kaikille työntekijöille.

 luontoisedut 5

Minkä luontoisedun haluaisit itsellesi?

Suosituimmat edut niiden vastaajien keskuudessa, joilla ei ole yhtään luontoisetua:

  1. Lounas
  2. Puhelin,
  3. Auto
  4. Polkupyörä
  5. Matkalippu,
  6. Nettiyhteys

Luontoiseduista sanottua

”Edut ovat käteviä, jos tarvitsee työn puolesta esimerkiksi autoa.”

”Ne ovat hyviä, jos vaikkapa puhelinta tai autoa tarvitsee.”

”Osa eduista on turhia, osa ihan kivoja. Kannattaa laskea, onko niistä itselle etua vai maksaako turhasta.”

”Olen pärjännyt hyvin ilman luontaisetujakin, enkä koe niille tarvetta.”

”En koe tarvitsevani luontoisetuja. Otan palkan mieluummin kokonaan rahana.”

”Puhelinetu ei yleensä ole kovin järkevä, jos ei käytä puhelinta paljon. Liittymät ovat niin edullisia.”

”Puhelimen sain, mutta en halunnut sitä luontoisetuna. Puhelin jää työpöydälle ja toimii vain työaikana. Selkeä rajaus.”

”Pitää olla melko paljon omaa käyttöä, että etu kannattaa ottaa.”

Kannattaako luontoisedusta pitää kiinni, kun palkanmaksu loppuu? Lue 2.12. ilmestyvästä painetusta  Taloustaito-lehdestä 11/2020 juttu Luontoisedusta voi tulla kulu. Jutun voi lukea näköislehdestä ja se aukeaa verkkopalveluun rekisteröityneille.

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti