veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Yrittäjä voi joustaa YEL-maksussa

Yrittäjä voi joustaa YEL-maksussa
12.3.2015

Yrittäjä voi korjata YEL-maksujaan, jos omat tulot kasvavat tai kutistuvat. Eläkevakuutusmaksuja ei kannata jättää rästiin, jos haluaa pitää taloutensa tasapainossa. 

Jos työtulot yllättäen putoavat, yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL) on yksi niistä velvoitteista, joiden maksaminen helposti lykkääntyy. Tästä seuraa yrittäjälle monenlaisia hankaluuksia, jotka olisivat vältettävissä. Tulevia YEL-laskuja voi kätevästi pienentää joko hakemalla maksujoustoa tai muuttamalla YEL-työtulonsa määrää. 

”Kannattaa huomata, että työtuloa ei voi muuttaa taannehtivasti. Jo erääntyneet YEL-vakuutusmaksut on maksettava, mutta ajassa eteenpäin erääntyviin maksuihin voi vaikuttaa”, sanoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Markus Palomurto.

Palomurto arvelee, että yrittäjät eivät vielä tunne riittävän hyvin mahdollisuuksia YEL-vakuutuksen työtulon muuttamiseen.

”Näyttää siltä, että työtuloa ei muisteta muuttaa eri elämäntilanteissa. Jos yrityksellä alkaa mennä hyvin ja yrittäjän työpanos kasvaa, tuloa kannattaa myös korottaa. Eläkkeen ohella työtulo vaikuttaa yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan”, Palomurto muistuttaa.

Näin muutat työtuloasi

Työtuloa voi muuttaa, vaikka YEL-maksuja olisi avoimenakin. Kun haluat muuttaa YEL-työtuloasi, ota yhteyttä omaan työeläkeyhtiöösi tai vakuutuskassaasi. Ilmoita hakemuksessa työtulosi suuruuteen vaikuttavat seikat. Saat työtulon muuttamisesta valituskelpoisen päätöksen.

Kuinka usein työtuloaan voi muuttaa?

”Laissa ei ole tästä rajoja. Harvoin tällaisia muutoksia kuitenkaan tehdään tiheämmin kuin puolen vuoden välein”, sanoo Palomurto.

Työtulon muutoksesta ei koidu lisäkuluja yrittäjälle. Toimenpide sujuu yleensä mutkattomasti.

 ”Noin 90 prosentissa tapauksista yrittäjän on helppo osoittaa työtulomuutoksen perusteet, kuten työpanoksen nykyinen suuruus. Asian käsittely kestää meillä keskimäärin alle viisi vuorokautta”, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Harrri Kangaskoski työeläkevakuutusyhtiö Elosta. 

Joustaisitko vakuutusmaksua?

YEL-vakuutuksen maksujoustoa voi käyttää, vaikka oma työpanos eli työtulo pysyisi samana.Käytännön etu tässä on esimerkiksi se, että vaikka joustaisit maksujasi alaspäin, Kelan etuudet säilyvät vahvistetun työtulon mukaisella tasolla.

Yrittäjä voi sopia maksujoustosta eläkelaitoksen kanssa. Jos jousto tehdään ylöspäin, eläkettä karttuu alkuperäistä enemmän. Jos joustetaan alas, karttunut eläkekin on alkuperäistä pienempi.

”Maksujoustoa käytetään vielä verrattain vähän. Noin 1 000 yrittäjää vuodessa hakee joustoa, kun vakuutettuja on noin 200 000”, sanoo Palomurto.

Maksujousto on voimassa yhden kalenterivuoden ja sitä voi käyttää kolme kertaa seitsemän vuoden jaksolla. Ylöspäin joustorajat ovat 10-100 prosenttia vakuutusmaksusta ja alaspäin 10-20 prosenttia vakuutusmaksusta.

Maksamattomat YEL-maksut estävät maksujouston käytön.

”Yrittäjän tulee siis olla ajoissa liikkeellä, jos haluaa tilapäisissä maksuvaikeuksissa hyödyntää työtulojoustoa alaspäin”, sanoo Palomurto.

Työeläkemaksu on maksettava

Eläkelaitoksen lain perusteella määräämät työeläkevakuutusmaksut on maksettava ajallaan, jos haluaa välttää viivästyskorot. Viime kädessä maksut ja viivästyskorot voidaan periä ulosmittaamalla vakuutuksen ottajan omaisuutta.

YEL-velvolliseksi yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Muut edellytykset ovat 18-67 vuoden ikä, vähintään neljä kuukautta kestänyt yritystoiminta ja vähintään 7 502 euron suuruiseksi arvioitu vuosittainen  työtulo.

VINKKI: Tutustu Eläketurvakeskuksen uuteen verkkokäyttöiseen Yrittäjän työtulo -oppaaseen. 

Satu Alavalkama

Miksi itsensä työllistjä maksaa enemmän työeläkemaksua?

 

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti