veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Teetin talvella vanhempieni kotitalolla lumitöitä – saanko kotitalousvähennyksen?

Teetin talvella vanhempieni kotitalolla lumitöitä – saanko kotitalousvähennyksen?
3.6.2022

Teetin talvella 2022 vanhempieni kotitalon pihalla lumitöitä ja maksoin nämä työt. Työn teki ennakkoperintärekisteriin kuuluva yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Tehdäänkö kotitalousvähennys minun verotuksessani? Onko vähennys tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Kotitalousvähennys tehdään sinun vuoden 2022 verotuksessasi, koska olet maksanut vähennykseen oikeuttavat kustannukset. Teetetyt lumityöt ovat kotitalousvähennykseen oikeuttavaa tavanomaista kotitaloustyötä.

Kotitalousvähennyksen saa omassa käytössä olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä vähennykseen oikeuttavasta työstä. Vähennyksen voi saada myös vastaavista töistä, jotka on tehty verovelvollisen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Verovuosina 2022–2023 tavanomaisen kotitaloustyön, kuten lumitöiden työkustannuksista, saa aikaisemman 40 prosentin sijasta korkeamman 60 prosentin vähennyksen. Sama 60 prosenttia koskee myös hoiva- ja hoitotyön kustannusten perusteella saatua vähennystä. 

Tavanomaisen kotitaloustyön, hoiva- ja hoitotyön perusteella myönnetyn kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuosina 2022–2023 on 3 500 euroa verovelvollista kohti. Tähän määrään luetaan myös vähennyskelpoiset asunnon kunnostus- ja perusparannustyöt, joista vähennettävä määrä on edelleen 40 prosenttia työkustannuksista ja enimmäismäärä on 2 250 euroa vuodessa verovelvollista kohden. Kotitalousvähennyksen omavastuu verovelvollista kohti on edelleen 100 euroa.

 Kotitalousvähennystä laskettaessa vähennetään ensin muiden töiden kuin korotetun enimmäismäärän piirissä olevien töiden perusteella myönnettävä vähennys.

Vähentämisjärjestyksellä on merkitystä tilanteissa, joissa vähentämättä jäänyt määrä vähennetään verovelvollisen puolison verotuksessa. Vähentämisjärjestyksen johdosta puolisot voisivat saada maksimaalisen hyödyn kotitalousvähennyksestä. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti