veronmaksajat.fi

KOTI

Tarkkana vuokra­sopi­muksen teossa – vältä kalliit erehdykset

Tarkkana vuokra­sopi­muksen teossa – vältä kalliit erehdykset
9.8.2023

Jos asunnon vuokrasopimusta ei tee huolella, erehdys voi koitua kalliiksi vuokralaiselle tai vuokranantajalle. Tässä tärkeimmät asiat, jotka sopimuksessa pitää olla.

Milloin vuokrasopimus alkaa ja millä tavoin sen voi lopettaa? Nämä asiat eivät läheskään aina ole selkeitä vuokralaiselle, eivätkä vuokranantajallekaan. Varsinkin jos asunnon omistaja ei käytä apuna ammattitaitoista välittäjää, vuokrasopimuksesta saattaa unohtua tärkeitä ehtoja.

Suomen Vuokranantajien lakimies Saara Penttilä vastasi kysymyksiin vuokrasopimuksen pykälistä.

Milloin vuokrasopimus astuu voimaan?

”Usein virheellisesti luullaan, että sopimus syntyisi vasta fyysisin tai sähköisin allekirjoituksin, ja että ennen sitä vuokrauksesta voi milloin tahansa vetäytyä. Kun yhteisymmärrys vuokrauksesta ja sen ehdoista on syntynyt tavalla tai toisella, sopimuksesta irrottautuminen on mahdollista vain yhteisellä päätöksellä tai lainmukaisin päättämiskeinoin.”

Penttilän mukaan sitova sopimus voi syntyä jo sähköposti- tai tekstiviestikeskustelussa – tai jopa suullisesti asuntonäytöllä. Käytännössä sopimus syntyy, kun toinen osapuoli ilmoittaa hyväksyvänsä toisen tekemän tarjouksen asunnon vuokraamisesta, edellyttäen että vuokrasopimuksen keskeiset ehdot ovat selvillä.

Miten todistetaan, että sopimus on syntynyt, jos allekirjoituksia ei ole?

”Todisteena voi käyttää esimerkiksi sähköpostikeskustelua tai vaikkapa whatsappissa lähetettyjä viestejä. Jos sopimus on tehty suullisesti, todistajana voi toimia keskustelun kuunnellut kolmas henkilö.

Mikäli toinen osapuoli haluaakin irtautua sopimuksesta, noudatetaan sopimuksessa olleita ehtoja irtisanomisesta. Yleensä maksettavaksi tulee sopimussakko ja vuokralaisen tapauksessa myös irtisanomisajan vuokra.”

Mitä ehtoja sopimuksessa tulee olla?

”Sitoutuminen sopimukseen, vuokran määrä, sopimuksen kesto, mahdolliset erityisehdot sekä asunnon käyttöön liittyvät asiat, kuten esimerkiksi tupakointi, lemmikit, kotivakuutus ja asunnon kunnosta huolehtiminen.”

Mitä pitää tietää sopimuksen kestosta?

”Vuokrasopimuksia on pääasiassa kahdenlaisia: määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia.

1) Määräaikainen sopimus sitoo molempia osapuolia sovittuun ajankohtaan asti, eikä sitä voida lähtökohtaisesti päättää irtisanomalla.

2) Toistaiseksi voimassa oleva sopimus taas on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes jompikumpi osapuolista irtisanoo sen. Tällöin sopimus päättyy lain mukaisen irtisanomisajan kuluttua.

3) Vuokramarkkinoilla on yleistynyt ehto, jonka mukaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika voi aikaisintaan alkaa kulua esimerkiksi vasta vuoden päästä vuokrasuhteen alkamisesta. Ehdon tehostamiseksi siihen on usein liitetty sopimussakko.

Tällaisella ehdolla pyritään sitouttamaan osapuolet sopimukseen vähintään halutuksi ajaksi. Ehto ei kuitenkaan estä irtisanomista ennen sopimuksessa sovittua ajankohtaa, mutta sanktioi sen. Jos siis sopimuksen irtisanoo ennen sopimukseen kirjattua ajankohtaa, joutuu maksamaan toiselle osapuolelle sovitun sopimussakon korvauksena vuokrasuhteen ennenaikaisesta päättämisestä.”

Mitä muita asioita tulee sopia rahasta?

"Sopimuksessa pitää olla ehdot vuokrasta, erillismaksuista (vesi, sähkö, nettiyhteys ym.) ja vakuudesta. Lisäksi kannattaa sopia, millä ehdoilla vuokrasuhteeseen liittyviä maksuja voidaan korottaa.

Ennen asunnon avaimien luovuttamista vuokralaisen tulee maksaa vakuusraha vuokranantajan ilmoittamalla tavalla. Yleensä vakuus on kahden kuukauden vuokraa vastaava summa. Rahavakuuden lisäksi tai sen sijaan voidaan sopia myös henkilötakauksesta.

Jos vuokralainen ei maksa vakuutta, solmittu sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi.

Vakuussumma luovutetaan vuokrasuhteen päätyttyä takaisin, jos kaikki on sujunut sopimuksen mukaisesti."

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti