veronmaksajat.fi

KOTI

Vuokralainen: huomioi nämä, jos suunnittelet asuntosi lyhytaikaista jälleenvuokrausta

Vuokralainen: huomioi nämä, jos suunnittelet asuntosi lyhytaikaista jälleenvuokrausta
6.7.2023

Vuokralaisen koti saattaa jäädä kesällä lyhyeksi ajaksi tyhjilleen esimerkiksi lomamatkan ajaksi, tai kun opiskelijat ovat poissa opiskelupaikkakunnaltaan. Samaan aikaan lyhytaikaiselle majoitukselle voi olla kovaakin tarvetta esimerkiksi tapahtumien aikana. 

Vaikka vuokra-asunnon jälleenvuokraaminen Airbnb:n tai muun alustan kautta on helppoa, vuokralaisen täytyy ottaa huomioon muun muassa sopimus- ja vastuuasioita, jotka vaikuttavat asunnon jälleenvuokraamiseen.

Vuokralaisen harjoittamaan lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan sovelletaan samoja sääntöjä kuin ali- ja jälleenvuokraukseen. Tämä tarkoittaa, että asunnon jälleenvuokraamista varten tarvitaan aina vuokranantajan lupa, myös lyhyeksi ajaksi.

Alle puolet asunnosta voi alivuokrata ilman vuokranantajan lupaa, mikäli siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä.

Jälleenvuokraamisesta voidaan sopia jo vuokrasopimuksen yhteydessä, mutta asiasta on mahdollista sopia myös vuokrasuhteen aikana.

”On hyvä tiedostaa, että vuokralaisen jälleenvuokratessa koko asuntoa ilman vuokranantajan lupaa voi vuokranantajalle tämän perusteella syntyä oikeus purkaa vuokrasopimus. Ensiaskel lyhytaikaisen vuokraustoiminnan mahdollistamiseksi onkin ottaa yhteyttä vuokranantajaan ja keskustella pelisäännöistä etukäteen”, Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Aram Auer sanoo tiedotteessa.

Pelkkä vuokranantajan lupa ei välttämättä riitä lyhytaikaisen jälleenvuokraustoiminnan mahdollistamiseen, sillä joissain taloyhtiöissä on yhtiöjärjestyksessä kielletty lyhytaikaisen majoitustoiminnan harjoittaminen.

Mikäli kieltoa ei ole, oman kodin satunnainen ja lyhytaikainen jälleenvuokraaminen esimerkiksi kesätapahtumien ajaksi on taloyhtiön puolesta mahdollista.

Vastuunjako jälleenvuokraustilanteissa

Jälleenvuokraustilanteissakin pääasiallinen vuokralainen vastaa edelleen vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista. Hän vastaa myös mahdollisista vahingoista, jotka jälleenvuokralainen mahdollisesti huoneistolle aiheuttaa.

”Lyhytaikaista jälleenvuokrausta harjoittaessa on tärkeää varmistaa omien vakuutusten kattavuus jälleenvuokraustilanteissa. Myös lyhytaikaisen vuokralaisen ohjeistaminen taloyhtiön järjestyssäännöistä ja toimintatavoista on tärkeää, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä,”

Jälleenvuokralaisellakin on korvausvastuu sekä päävuokralaista että tietyissä tilanteissa myös vuokranantajaa kohtaan. Jälleenvuokralainen on velvollinen korvaamaan esimerkiksi vahingon, jonka hänen luvallaan oleskeleva henkilö on tahallisesti tai laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. Näin tietyistä vahingoista päävuokralainen sekä jälleenvuokralainen ovat yhteisvastuussa vuokranantajalle. 

Kotinsa jälleenvuokraavan tulee myös muistaa, että väliaikaisesta vuokraustoiminnasta saadut tulot ovat päävuokralaiselle veronalaista pääomatuloa, joka ilmoitetaan veroilmoituksella. Pääomatulojen vero on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti