veronmaksajat.fi

KOTI

Koska viimeksi kilpailutit kotivakuutuksen?

Koska viimeksi kilpailutit kotivakuutuksen?
2.5.2017

Kotivakuutuksen voi ostaa laajana tai suppeana. Pelkkä nimi ei kuitenkaan kerro paljonkaan siitä, mitä vakuutus sisältää. Mitä asioita kotivakuutusta valitessa kannattaa ottaa huomioon?

Vaikka edessä ei olisi muuttoa uuteen kotiin, kotivakuutus kannattaa silti aika ajoin kilpailuttaa. Sen ansiosta voi säästää pitkän pennin ja samalla varmistaa, että vakuutus on ajan tasalla.

Lemmikkieläinten aiheuttamat tuhot on pääsääntöisesti suljettu kokonaan kotivakuutusten ulkopuolelle.  Kuva iStockphoto.com

Pelkkään vakuutuksen nimeen ei kannata tuijottaa liikaa, sillä esimerkiksi ”laajan kotivakuutuksen” nimellä kulkeva tuote voi tarkoittaa eri yhtiöissä eri asioita. Eri yhtiöiden välillä eroavaisuuksia on etenkin vakuutusten ikävähennyksissä sekä omavastuiden suuruudessa.

Kotivakuutusten hintavertailua hankaloittaa vakuutusten erilaisen sisällön lisäksi se, että yhtiöillä on käytössään erilaisia bonusjärjestelmiä ja keskittämisetuja. Alennusta voi saada myös, jos kuuluu johonkin liittoon.

Lisäksi vakuutuksen ottajan pitää puntaroida, miten suuren painoarvon antaa eri asioille. Esimerkiksi vakuutusyhtiö If palkitsee nykyisin asiakkaitaan vahingottomista vuosista. Jokainen vuosi ilman vahinkoja kerryttää asiakkaalle ”omavastuurahaa”, jota voi käyttää omavastuuosuuden pienentämiseksi vahingon sattuessa. 

Alkuun irtaimiston arvon määrityksestä

Kotivakuutus on usein täysarvovakuutus, jolla vakuutetaan tavanomainen koti-irtaimisto, kuten huonekalut ja kodinkoneet. Omakotitalojen kotivakuutuksissa on vakuutettu irtaimiston lisäksi rakennukset. Vakuutusmaksut määräytyvät tyypillisesti asunnon pinta-alan mukaan, mutta vakuutuksessa voi olla määriteltynä myös enimmäiskorvaus.

Kotivakuutusta ottaessa alkuun pääsee arvioimalla kodin irtaimen omaisuuden arvon. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää arvoesineisiin, sillä ne pitää yleensä vakuuttaa erikseen.

”Meillä arvoesineet ja kokoelmat kuuluvat molemmat kotivakuutukseen 10 000 euroon asti. Se ei ole iso raha. Olemme törmänneet siihen, etteivät ihmiset ole havahtuneet ajattelemaan, miten arvokkaita koruja tai vaikka kelloja heillä on”, tuotepäällikkö Miramari Sahakoski Fenniasta kertoo.

Fenniassa vakuutuksenottaja voi määritellä kotivakuutukseen haluamansa euromäärän tai ottaa neliöihin perustuvan täysarvovakuutuksen. Sahakosken mielestä täysarvoperusteinen on vaihtoehdoista selvästi turvallisempi, koska ihmiset tyypillisesti arvioivat irtaimistonsa arvon alakanttiin.

”Kannattaa lähteä siitä, että vakuutusmäärässä on otettu huomioon omaisuuden arvo. Jos tapahtuu esimerkiksi täyden tuhon palovahinko, omaisuuden ei pitäisi olla yli- eikä alivakuutettu”, korvausasiantuntija Iiro Jäntti POP Vakuutuksesta muistuttaa.

POP Vakuutuksessa kotivakuutus räätälöidään usein niin, että vakuutuksen ottaja voi vapaasti poimia kotivakuutukseensa juuri haluamansa turvat. 

Valittavana useita eritasoisia paketteja

Perinteisesti kotivakuutuksen tasoja on kolme. Esimerkiksi omakotitalojen suppea kotivakuutus kattaa yleensä pelkästään palovakuutuksen sekä suojaa luonnonilmiöiden aiheuttamilta tuhoilta.

Perustaso korvaa suppean tason päälle esimerkiksi varkaus- ja ilkivaltavahinkoja sekä putkivuotoja.

Laaja kotivakuutus kattaa näiden lisäksi vielä äkilliset ja ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten laitteiden rikkoontumiset.

Mitä suppeampi turvataso, sitä useammin vahinkotapahtumat jäävät kokonaan vakuutuksen ottajan itsensä maksettavaksi. OP Vakuutuksen vakuutuspäällikön Hannu Partasen mielestä turvan tasoa arvioidessa on hyvä miettiä omaa riskinkantokykyään eli sitä, millaiset vahingot voi itse maksaa ilman, että se heikentää oman talouden tasapainoa.

”Kun omaa kotia vakuuttaa, ehdottaisin, että liikkeelle lähtee laajimmasta mahdollisesta tarjolla olevasta vakuutuksesta. Sen avulla voi tehdä vertailua ja lähteä siitä karsimaan. Tällöin tulee tehtyä ainakin tietoisia valintoja, jos haluaa jättää jotain pois vakuutuksesta”, Partanen sanoo.

Vakuutusyhtiö Ifillä on laajuudeltaan peräti neljä eri vaihtoehtoa. Maksamalla noin 80 euroa vuodessa laajan kotivakuutuksen päälle saa vakuutuksen, joka voi korvata jopa lahottajasienten aiheuttamia vahinkoja sekä sen, jos esimerkiksi vesi on läpäissyt vesikatteen.

”Perustasolla saa jo ihan hyvän vakuutuksen, mutta kannattaa muistaa, että esimerkiksi pakastimen hajoamisesta aiheutuvat kosteusvahingot korvataan vain laajasta turvasta. Missään nimessä ei kannata liioin unohtaa vastuu- ja oikeusturvaa, jotka kuuluvat pääsääntöisesti aina pakettiin, kun irtaimisto vakuutetaan”, vakuutuspäällikkö Sanna Ketola If:stä sanoo. 

Kotivakuutuksen hintaan voi vaikuttaa

Kotivakuutusten listahinnat eivät ole kiveen hakattuja, joten niitä voi koettaa neuvotella alemmaksi. Yksi tapa alentaa vuosittaista vakuutusmaksua on hyväksyä suurempi omavastuu.

Omavastuu on se summa, jonka vakuutuksenottaja joutuu maksamaan itse vahingon sattuessa. Yleensä omavastuu on vähintään 150 euroa.

Iiro Jäntin mielestä suurella omavastuulla saavutettu säästö on kuitenkin usein melko pieni eikä yleensä kannata. ”Suuren omavastuun ansiosta säästää ehkä muutamia kymmeniä euroja vuodessa vakuutusmaksuissa. Valitettavasti siitä seuraa kuitenkin suoraan se, että pienemmät vahingot jäävät kokonaan asiakkaan maksettaviksi”, Jäntti sanoo.

Toisaalta kotivakuutusta voi täydentää vaikkapa matkatavaravakuutuksella sekä kaupoista saatavilla tuotevakuutuksilla. Tällaiset vakuutukset saattavat korvata esimerkiksi kännyköiden rikkoutumiset jopa ilman omavastuuta.

Omavastuun säätämisen lisäksi kotivakuutuksen hintaa voi koettaa painaa alas riskeihin varautumalla. Vakuutusyhtiöt eivät enää myönnä alennusta, jos kodissa on palovaroittimia, mutta ylimääräiset murto-, häkä- tai vaikkapa vuotohälyttimet saattavat laskea vakuutuksen hintaa.

Ylipäänsä varautuminen hyödyttää niin vakuutuksen ottajaa kuin antajaakin. Lähinnä siksi vakuutusyhtiö If on alkanut tarjota omakotitaloissa asuville kotivakuutusasiakkailleen kaupan päälle rakennusten kuntokartoituspalvelua, jossa rakentamisen ammattilaisen kanssa voi käydä läpi talon rakenteisiin liittyviä riskejä.

Ikävähennykset leikkaavat korvauksia

Yleisimpiä kotivakuutuksesta korvattavia vahinkoja ovat nykyään erilaisten älylaitteiden rikkoutumiset. Jos omavastuu on vähänkin suurempi ja laite jo yli vuoden vanha, korvaukset jäävät usein niukoiksi. Kotivakuutuksissa laitteista tehdään niin kutsuttuja ikävähennyksiä, jotka esimerkiksi matkapuhelimissa ovat tyypillisesti 20-30 prosenttia vuodessa.

Ikävähennysten lisäksi vakuutusyhtiöt voivat tehdä kotivakuutuksesta maksetuista korvauksista niin sanottuja suojeluohjevähennyksiä, mikäli asukas on lyönyt laimin vakuutuksen suojeluohjeissa määriteltyjä asioita.

Niissä voidaan määritellä esimerkiksi, ettei astianpesukonetta saa jättää käyntiin, kun kukaan ei ole kotona, ja että käytön jälkeen pitää aina sulkea vedentulo laitteeseen. Myös esimerkiksi vaatteiden kuivattaminen kiukaan lähellä on suojeluohjeen perusteella kielletty. 

Korvaako kotivakuutus? Kuusi esimerkkiä tyypillisistä vahingoista

Esimerkkejä tyypillisistä vahingoista. Yleisluontoiset esimerkit ovat suuntaa antavia, sillä vahinkotapausten yksityiskohdat voivat vaikuttaa korvattavuuteen.

Kotivakuutusten sisällössä on eroja sekä vakuutusyhtiöstä että vakuutuksenottajan valitsemasta turvan laajuudesta riippuen. Vakuutuksen sisältö täytyy aina tarkistaa vakuutusyhtiöstä. 

1. Kännykkä putoaa vessanpönttöön ja hajoaa.

Laaja kotivakuutus korvaa yleensä älylaitteen rikkoutumisen, kun se johtuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta.

Fennia: ”Peruskotivakuutus ei korvaa kännyköiden rikkoutumisia, mutta laajaan ja pluslaajennettuun kotivakuutukseen rikkoutumiset sisältyvät. Ensisijaisesti korvaamme aina korjauskulut. Jos puhelin on korjauskelvoton, laajasta kotivakuutuksesta voi saada alle kolmen vuoden ikäisestä puhelimesta uuden puhelimen tilalle.”

POP Vakuutus: ”Kysymyksessä on korvattava vahinkotapahtuma, mikäli irtaimistovakuutukseen on valittu rikkoutumisturva. Ensisijainen korvausperuste on aina laitteen korjaaminen.

Myös tietovälineisiin sisältyvien tietojen palautuskustannuksia voidaan korvata 500 euroon asti. Kotivakuutuksesta korvattaviin eivät kuitenkaan kuulu käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat.” 

2. Vesivahinko kerrostalossa

Kerrostalossa tapahtuu vesivahinko, kun esimerkiksi astianpesukoneen liitäntä vuotaa tai hana on jäänyt auki. Vuotava vesi tuhoaa seinä ja -lattiapinnoitteita. 

Kotivakuutuksesta voidaan korvata kodin irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja, mutta ei rakenteita. Mikäli asukas joutuu muuttamaan korjauksen ajaksi muualle, myös asumiskustannukset voidaan korvata. 

If: ”Kerrostalossa rakenteille aiheutuvat vahingot menevät yleensä taloyhtiön vakuutuksesta. Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty kiinteät sisustukset, jotka ovat asukkaan vastuulla. Esimerkiksi lattioiden ja seinien laatoitukset korvataan asukkaan kotivakuutuksesta.

Jos astianpesukone on jätetty ilman valvontaa, saatetaan tehdä suojeluohjevähennyksiä. Vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuskin voi tulla kyseeseen tapahtuman kulusta riippuen.”

POP Vakuutus: ”Vahingon määrän laskennassa otamme huomioon astianpesukoneen liitännän iän. Jos se on yli 20 vuotta vanha, teemme vakuutusehtojen mukaisen vuotovähennyksen.

Kiinteiden sisusteiden osalta korvausta maksetaan enintään 10 prosenttia irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärästä vakuutustapahtumaa kohden. Korvaus edellyttää, ettei liitännän vuotamisen syynä ole esimerkiksi asennusvirhe tai liitännässä käytettyjen osien valmistusvirhe.

Vuototurvasta korvataan myös hanan auki jäämisestä aiheutunut vahinkotapahtuma, mutta tällöin korvauksesta vähennettävä omavastuu on kaksinkertainen. Vahinkotapauksissa, joissa hana on jäänyt auki esimerkiksi kylpyhuonetilassa ja veden pääsy lattiakaivoon estynyt, kyseessä ei ole korvattava vahinkotapahtuma.”

3. Lemmikki tuhoaa lattian ja sohvakaluston

Lemmikkieläinten aiheuttamat tuhot on pääsääntöisesti suljettu kokonaan kotivakuutusten ulkopuolelle. 

OP Vakuutus: ”Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka seuraeläin on aiheuttanut pureskelemalla, repimällä tai raapimalla tai joka on aiheutunut seuraeläimen eritteistä.”

If: ”Mitään, minkä lemmikki on syömällä tai raapimalla tuhonnut, ei korvata. Tässä katsotaan, että kyse on lemmikeille tyypillisestä käyttäytymisestä, ja lemmikin omistajan pitää hoitaa asiat niin, ettei tuhoa tapahdu.  Lemmikille voi toki ottaa vastuuturvan, joka voi korvata lemmikin ulkopuoliselle aiheuttamia vahinkoja.”

4. Jääkaappipakasti hajoaa loman aikana

Jääkaappipakastin hajoaa loman aikana. Myös keittiön lattia ja sokkeleita joudutaan uusimaan. 

Laajoista kotivakuutuksista korvataan laitteiden rikkoontumisia, mikäli kyse on äkillisistä ja ennalta arvaamattomista tapahtumista. Sen sijaan esimerkiksi kondenssiveden hitaasta vuotamisesta aiheutuvia vauriota ei korvata.

OP Vakuutus: ”Jääkaappipakastin voidaan korvata laiterikkoturvasta. Kodinkoneiden vahingoista tehdään niin sanotut ikävähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen. Vähennystä laskettaessa otetaan huomioon käyttöönottovuotta seuranneet täydet kalenterivuodet. Vuotuinen ikävähennys on 10 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 70 prosenttia.

Keittiön lattian ja sokkelin vahingot voidaan korvata huoneiston osien särkymis- ja menetysturvasta ja pilaantuneiden elintarvikkeiden vahingot puolestaan koti-irtaimiston vastaavasta turvasta.”

POP Vakuutus: ”Jääkaappipakastimen rikkoutuminen voidaan korvata rikkoutumisturvasta. Kotivakuutuksesta voi hakea korvausta myös kaapissa säilytetyistä elintarvikkeista. Elintarvikkeiden ja alkoholituotteiden enimmäiskorvausmäärä on meillä 2 000 euroa.

Keittiön lattia voidaan korvata vahinkoa edeltäneeseen tasoon. Vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen huonetilan, kuten keittiön, lattia. Korvaukseen ei hyväksytä mukaan esimerkiksi eteisen lattiaa, vaikka siitä tulisi sävyeroa.”

5. Ikkuna hajoaa keväisen ikkunanpesun yhteydessä.

Kotivakuutuksesta voidaan korvata hajonnut ikkunalasi, jos vahinko syntyy selvästi esimerkiksi horjahduksen seurauksena. Kotivakuutukseen kuuluu vain sisin ikkunalasi.

Fennia: ”Laaja kotivakuutus voi korvata sisäikkunan äkilliset ennalta arvaamattomat rikkoutumiset. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos ikkunaa pestessä vaikkapa moppi osuu ikkunaan. Ulkoikkunat kuuluvat taloyhtiön vakuutukseen.”

If: ”Vahinko korvataan laajasta kotivakuutuksesta, mikäli kyse on äkillisestä ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta. Jos vain saranat pettävät materiaalin väsymisestä johtuen, kyse ei ole äkillisestä vahingosta, vaan kulumisesta.”

6. Puu kaatuu myrskyssä talon päälle. Peltikatto ja ikkuna hajoavat.

Suppeimmatkin kotivakuutukset korvaavat tulipaloista ja luonnonilmiöistä aiheutuvia tuhoja. Vakuutusten välillä on eroja lähinnä siinä, pitääkö vahingon sattuessa tuulen nopeuden ylittää myrskyn raja.

If: ”Meille riittää, että vahingon sattuessa on ollut kovaa tuulta. Ilman kovaa tuultakin vahingot voidaan korvata laajasta turvatasosta. Vastuuvakuutuksesta korvataan myös naapurille aiheutuneita vahinkoja, jos esimerkiksi puu katuu moottorisahalla kaadettaessa väärään suuntaan.”

Fennia: ”Laajasta kotivakuutuksesta korvataan äkilliset ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten puun kaatuminen myrskyssä. Jos lahoksi havaittu puu kaatuu heikossa tuulessa, kyse ei ole ennalta arvaamattomasta vahingosta, joten silloin vahinkoja ei välttämättä korvata.

Peruskotivakuutuksessa Ilmatieteen laitoksen pitää olla mitannut lähistöllä tuulen nopeudeksi vähintään 21 m/s.”

Lue huhtikuun Taloustaidosta juttu Kotivakuutus vai tuotevakuutus? Kumpi korvaa paremmin. Voit lukea jutun myös Taloustaidon näköislehdestä.

Outi Airaksinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti