veronmaksajat.fi

KOTI

Kesämökin jätevedet pikaisesti hallintaan – jätevesiremontilla on jo kiire

Kesämökin jätevedet pikaisesti hallintaan – jätevesiremontilla on jo kiire
2.7.2019

Ennen vuotta 2004 rakennettujen haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien pitää olla kunnossa lokakuun loppuun mennessä.

Uusin hajajätevesiasetus koskee haja-asutusalueiden kiinteistöjä, jotka sijaitsevat sataa metriä lähempänä vesistöä, ja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella.

Jos kiinteistö ei sijaitse lähellä rantaa eikä pohjavesialueella, uudet määräykset pitää täyttää viimeistään, kun kiinteistöllä remontoidaan vesijärjestelmä tai tehdään vastaava luvanvarainen remontti. Vuonna 2004 ja myöhemmin rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat riittäviä, jos asia on tarkistettu rakennuslupavaiheessa.

Kuntien määräykset voivat vaihdella suuresti. Kannattaa siis tarkistaa, mitkä määräykset ovat voimassa omassa mökkikunnassa.

Säädöksillä pyritään pienentämään haja-asutuksen jätevesikuormitusta. Miljoona suomalaista asuu pysyvästi tai vapaa-ajallaan viemäriverkoston ulkopuolella ja vastaa oman kiinteistönsä vesihuollosta ja jätevesien käsittelystä. 

Kunta voi tiukentaa vaatimuksia

Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii yleensä toimenpideluvan kunnasta. Kunta voi tiukentaa jätevedenkäsittelyn vaatimuksia esimerkiksi tärkeiden pohjavesiesiintymien tai tiiviin asutuksen alueilla.

Oman kunnan viranomainen tai pätevä jätevesi- tai lvi-suunnittelija auttaa selvittämään jätevesien käsittelyn vaatimukset. Kun suunnittelija on katselmoinut kohteen, hän tekee jätevesisuunnitelman. Se on esitettävä kunnan viranomaiselle rakennuslupahakemuksen liitteenä. Jos uusitaan vanhaa kohdetta, jätevesisuunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen.

Ennen kunnan päätöstä ei kannata hankkia jätevesijärjestelmää, kuten jatkuvatoimista pienpuhdistamoa, panospuhdistamoa tai imeytyskenttää. Järjestelmä on hyvä hankkia asennettuna, sillä oikea asennus tarkoittaa pitkää käyttöikää, ja asennustyöstä saa kotitalousvähennystä.

Ennen jätevesijärjestelmän käyttöönottoa kunnan viranomainen tai jätevesisuunnittelija tarkastaa järjestelmän ja sen asennuksen.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto kehottaa käsittelemään pesu- ja käymälävedet erikseen. Käymäläjätevedet voidaan minimoida vedettömillä tai vähän vettä käyttävillä käymäläratkaisuilla. Jätevesilietteet on syytä hyödyntää hallitusti niiden syntypaikan lähellä.

Liiton sihteeri Asko Särkelä kehottaa tutustumaan liittonsa tekemään kesämökkien jätevesioppaaseen. 

Kunta voi löysätä jätevesien käsittelyvaatimuksia

Jätevesien käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa, jos kiinteistönhaltija on vähintään 76-vuotias ja hänellä on toimiva järjestelmä.

Lisäksi kunta voi hakemuksesta myöntää ranta- ja pohjavesialueilla lykkäyksen, jos ympäristö kuormittuu erittäin vähän tai käsittelyjärjestelmän parantaminen olisi esimerkiksi sosiaalisista syistä kiinteistönhaltijalle kohtuuton. Lykkäyksen voi saada enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kaikissa tapauksissa kiinteistöllä on silti oltava selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet. 

KOTITALOUSVÄHENNYS KESÄMÖKILLÄ Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuun Taloustaidossa Kotitalousvähennys palvelee mökilläkin -artikkelin  yhteydessä. Voit lukea koko jutun Taloustaidon näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelumme käyttäjäksi.

Lue lisää kiinteistöjen jäteveden käsittelystä ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Hannu Kaskinen

Voinko vähentää kulut? Verojuristi vastaa

Teetämme mökille jätevesijärjestelmän. Ennestään meillä ei sellaista ole. Saammeko kustannuksista kotitalousvähennyksen?

Kyllä saatte. Vähennyskelpoista vapaa-ajanasunnon kunnossapitotyötä on varsinaiseen rakennukseen kohdistuvien töiden lisäksi vapaa-ajan asunnon piha-alueella tehtävät korjaus- ja perusparannustyöt, kuten esimerkiksi jätevesijärjestelmiin liittyvät perustamis-, asennus- ja korjaustyöt. Jos mainitut työt liittyvät uudisrakentamiseen, ne eivät kuitenkaan oikeuta vähennykseen. 

Kysymykseen vastasi Veronmaksajien verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari.

Artikkelin ingressissä on 8.7.2019 korvattu sana mökkien sanoilla haja-asutusalueiden kiinteistöjen. 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti