veronmaksajat.fi

KOTI

Harkinnassa uusi porakaivo? Veden laatu täytyy tutkia

Harkinnassa uusi porakaivo? Veden laatu täytyy tutkia
3.4.2021

Suomessa porakaivon vesi on laadultaan useimmiten hyvää, mutta ei aina. Vaikka vesi olisi kirkasta ja omasta mielestä mautonta, se ei välttämättä ole juomakelpoista.

Uuden porakaivon vesi tuleekin tutkituttaa talousvesitutkimuksiin hyväksytyssä laboratoriossa noin kuukauden kuluttua kaivon teettämisestä.

Jos kaivosta tuleva vesi on kovin sameaa, sen kirkastuminen voi viedä useamman kuukauden.

Niin sanottu laaja analyysi, joka kannattaa teettää ainakin uuden kaivon vedelle, maksaa noin 300 euroa. Hyväksyttyjen laboratorioiden luettelo löytyy Ruokaviraston verkkosivulta.

Erityisesti porakaivoissa voi esiintyä terveydelle haitallisia aineita, kuten arseenia ja radonia, mutta ne voidaan onneksi poistaa erilaisilla puhdistuslaitteilla.

Vedestä mahdollisesti löytyvä liika rauta tai mangaani ovat puolestaan haitallisia putkistolle ja vesikalusteille, mutta myös mangaanin terveysvaikutuksista on käyty viime vuosina keskustelua.

”Puhdistuslaitteet ovat usein suodatinlaitteita, jotka räätälöidään kuhunkin vedenlaatuun. Laitevalmistajilta saa tietoa siitä, millainen laite soveltuu oman kaivon vedelle. Valmistajia on useita, ja heidän yhteystietonsa löytyvät verkon hakukoneilla”, neuvoo johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskuksesta.

Vinkkejä kannattaa kysellä myös urakoitsijalta.

Avuksi veden analyysitulkki

Vedessä voi myös olla erittäin hienojakoista maa-ainesta, joka voi johtua esimerkiksi rapautuvasta maaperästä tai huonosti toteutetusta pintavesien eristyksestä.

Erityisosaamista ja huolellisuutta vaativa pintavesien eristys on Poratek-Suomen Kaivoporausurakoitsijat ry:n toiminnanjohtaja Timo Rajalan mukaan yleisimpiä reklamaation aiheita vesikaivon porauksissa. Maa-aineksen päätymistä juomalasiin voi vähentää mekaanisella suodattimella.

Veden laatu suositellaan tutkittavaksi kolmen vuoden välein, jolloin tehdään niin sanottu suppea tutkimus, ja tietenkin aina, jos vedessä havaitsee muutoksia. Laajempi tutkimus suositellaan teetettäväksi kuuden vuoden välein.

Tulosten tulkinnassa auttaa Suomen ympäristökeskuksen laatima helppokäyttöinen kaivoveden analyysitulkki. Kun sinne syöttää oman kaivonsa analyysitulokset, palvelu kertoo, ovatko arvot hyviä, kohtalaisia vai huonoja.

Siitä myös selviää, mistä huono arvo voi johtua, millaista haittaa siitä voi seurata ja mitä asialle voi tehdä. 

LUPIA EI TARVITA  Porakaivon teettämiseen ei tarvita viranomaisen tai naapureiden lupaa. Jos porakaivo muuttaa haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön vedenkäyttöä olennaisesti, kunta voi kuitenkin edellyttää aikaisempaa järeämpää jätevesijärjestelmää. 

Porakaivo voi ratkaista vesiongelmat mökillä tai haja-asutusalueen omakotitalossa, jos vesijohtoverkkostoon ei ole pääsyä. Lue porkaivoista lisää maaliskuun Taloustaidon jutusta Maistuisiko lasi raikasta vettä. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti