veronmaksajat.fi

VEROT

Miten vuokratuloa verotetaan, kun vuokraan metsää tuulivoimalalle?

Miten vuokratuloa verotetaan, kun vuokraan metsää tuulivoimalalle?
22.4.2022

Vuokraan metsätilaltani maata rakennuspaikaksi tuulivoimalalle. Miten vuokratuloani verotetaan?

Verojuristi Harri Rajala vastaa: 

Kokonaisen metsätilan tai tilan osan vuokrauksesta saatu tulo on metsänomistajalle maatalouden veronalaista tuloa, ja se ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella, vaikka metsätalouden tulot muutoin verotetaan tuloverolain mukaan pääomatulona. Sillä ei ole merkitystä, harjoitatko itse varsinaista maataloutta.

Metsänomistaja voi saada myös erilaisia vaikutusalue- tai muita korvauksia. Myös tällaiset korvaukset verotetaan maatalouden tulona.

Normaalisti Verohallinto jakaa maatalouden tuloksen pääoma- ja ansiotuloksi maatalouden nettovarallisuuden perusteella.

Metsätalouden varat, kuten metsätilat, eivät kuitenkaan kuulu maatalouden varoihin.

Jos siis harjoitat pelkkää metsätaloutta, eikä maatalouden varoja ole ollenkaan, verotetaan maatalouden tulos, tässä tapauksessa vuokratulo, kokonaan ansiotulona. Vuokratun alueen kiinteistövero ja muut mahdolliset vuokrauksesta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia vuokratulosta.

Jos harjoitat metsätalouden lisäksi maataloutta, maatalouden varallisuus vaikuttaa verotukseesi. Maatalouden nettovarallisuus saadaan, kun maatalouden varoista vähennetään maatalouden velat.

Pääomatulo-osuutta laskettaessa maatalouden nettovarallisuuteen lisätään 30  prosenttia maatalouden maksetuista palkoista. Huomioon otetaan ne ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Maatalouden tuloksesta pääomatuloa on määrä, joka vastaa edellisen vuoden maatalouden nettovarallisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista tuottoa, loput verotetaan ansiotulona. 

Erikseen voi vaatia ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä, että pääomatuloksi lasketaan vain 10 prosentin vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle tai että tulos verotetaan kokonaan ansiotulona.

Jos maatalouden harjoittaminen on aloitettu vasta verovuonna, yritystulon jakamisessa käytetään ensimmäisen verovuoden nettovarallisuutta.

METSÄNOMISTAJA, VAHDI ETUJASI TUULIPUISTOSSA! Tuulivoimaa rakennetaan enemmän kuin koskaan, ja maanomistajien puheille pyrkivät nyt yrittäjät, jotka haluavat vuokrata maata hankkeisiinsa. Lue juttu maaliskuun 2022 Taloustaidosta. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet kirjautunut verkkosivujemme käyttäjäksi.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti