veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Taloustaidon pörssilista: loppuvuodesta valoisampaa

Taloustaidon pörssilista: loppuvuodesta valoisampaa
19.9.2017

Vaikka alkuvuonna pörssiyhtiöt tehtailivat loistotuloksia, vuoden toisella neljänneksellä vauhti hyytyi. Monella Taloustaidon listalle yltäneellä yhtiöllä loppuvuosi näyttää taas valoisammalta.

Globaalista talouskasvusta huolimatta pörssiyhtiöiden tulokset jäivät selvästi markkinoiden odotuksista. Se johtui pitkälti kustannusten noususta.

”Raaka-aineiden hinnat nousivat viime vuodenvaihteessa merkittävästi. Etenkin kehittyvillä markkinoilla oli myös palkkainflaatiota. Kysymys oli siitä, saavatko yritykset siirrettyä nousevat kustannukset lopputuotteidensa hintoihin. Näyttää siltä, ettei se ollut niin helppoa kuin ajateltiin”, seniorianalyytikko Juha Kinnunen Inderesiltä sanoo.

Alkuvuoden tulosten julkistuksen jälkeen pörssikurssit ovat laskeneet keskimäärin kolmisen prosenttia. Edullisina Kinnunen ei edelleenkään osakkeita pidä. 

Joukkorahoitus kasvatti Privanetin tulosta

Taloustaidon listakärjessä olevan, sijoituspalveluja tarjoavan Privanetin tulos jäi hieman odotuksista. Perinteisillä arvostusmittareilla arvioituna osaketta voi pitää edullisena. Juha Kinnusen mielestä edullisuus on kuitenkin ainakin osittain perusteltua.

”Privanetin liiketoimintamallin näkyvyys on ulospäin heikko, ja yhtiöön liittyy muutenkin suuria riskejä. Sen takia yhtiöllä ei pidäkään olla erityisen korkeita kertoimia. Kyse on pitkälti siitä, pystyykö yhtiö tekemään tulosta myös laskumarkkinassa”, Kinnunen sanoo.

Vuoden toisella neljänneksellä Privanetin tuloksesta valtaosa syntyi yllättäen joukkorahoituksesta, jossa Kinnunen näkee tulevaisuudessa suuriakin mahdollisuuksia.

Myös metsäkoneyhtiö Ponssen tulos oli markkinoille pettymys – etenkin, kun metsäkoneiden markkinoissa ei ole tapahtunut notkahdusta.

”Ponsse on laadukas yhtiö, ja tilanne korjaantuu todennäköisesti loppuvuonna. Heikkoon tulokseen vaikuttavat paljon esimerkiksi ajoitukset ja valuuttakurssit, jotka kehittyivät epäsuotuisasti. Niin kauan kuin metsäkonemarkkina pysyy vahvana Ponssen pitäisi pärjätä hyvin”, Kinnunen sanoo.

Martelalla todistamisen paikka loppuvuonna

Myös kolmannella sijalla olevan Martelan tulos jäi odotuksista. Alkuvuonna yhtiöstä povattiin käänneyhtiötä, jonka piti vihdoin saada käännettyä vuosikausia jatkuneet vaikeudet voitoksi. Nyt käännetarina otti kuitenkin takapakkia, ja yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksen.

”Martelalla on paperilla palaset kohdillaan, osakekurssi on laskenut ja arvostustaso on maltillinen, mikäli loppuvuonna vain päästään odotuksiin. Toistaiseksi yhtiön johto vaikuttaa luottavaiselta ja loppuvuodesta odotetaan parempaa kuin alkuvuodesta. Yhtiöllä on kuitenkin todistamisen paikka, että homma toimii”, Kinnunen sanoo.

Sijoitusyhtiö Panostajan toisen vuosineljänneksen tulos jäi niin ikään odotuksista. Kinnunen pitää osaketta suhteellisen edullisena, sillä yhtiön tytäryhtiöiden yhteenlaskettu arvo on Inderesin laskelmien mukaan Panostajan pörssiarvoa korkeampi.

”Panostaja on toistaiseksi ikuinen lupaus, sillä pitkään on odotettu, milloin yhtiön omistuksien piilevä arvo realisoituu. Ongelmana kuitenkin on, että yhtiöllä on sijoitussalkussaan vain muutama erittäin hyvin kehittynyt yritys. Tällaisia ovat Crano ja Kotisun. Onnistumiset ovat jääneet epäonnistumisten alle ja sijoittajien kiinnostus on laantunut”, Kinnunen sanoo.

Vaikka Granon myynnistä on liikkunut huhuja, Kinnunen ei usko, että kauppoja syntyy vielä tänä vuonna.

”Jos Grano myydään, se näkyy suoraan Panostajan tuloksessa ja kurssissa. En usko, että Panostaja myisi yhtiön vuosien jälkeen alihintaan. Toisaalta Panostajalla pitäisi olla uusia kohteita, joihin se investoisi myynnistä saamiaan rahoja”, Kinnunen sanoo.

Ostotarjous Oravasta houkuttelee

Taloustaidon listan sijalla yhdeksän oleva Investors House on tällä hetkellä mielenkiintoisessa vaiheessa. Yhtiö ilmoitti tulosjulkistuksensa yhteydessä tehneensä ostotarjouksen asuntorahasto Oravasta, joka toisi sille selviä synergiahyötyjä. Investors Housen ideana on purkaa Oravan nykyistä rakennetta.

”Oravan toimintamallissa on se ongelma, etteivät vuokratuotot ole valuneet yhtiön omistajille, kun suuren osan tuotoista on ottanut hallinnointiyhtiö. Oravan strategia ei ole toiminut suunnitellulla tavalla ja yhtiön kokonaistuotto painui viime vuonna negatiiviseksi. Sen takia Oravan osakekurssi on laskenut pohjalukemiin. Ennen ostotarjousta osake oli yli 50 prosenttia alennuksessa suhteessa yhtiön sijoitusvarallisuuteen”, Kinnunen sanoo.

Investors House on kutsunut koolle myös Oravan yhtiökokouksen, jonka se ehdottaa erottavan Oravan hallituksen.

”Suomessa on erittäin harvinainen tilanne, että omistajatahot taistelevat vallasta. Jos Investors House onnistuu siivoamaan Oravan rakenteen niin, että hallinnointiyhtiö poistuu välistä ja kulut saadaan alemmalle tasolle, yhtiössä on merkittävä arvonnousun mahdollisuus.”

Kinnusen mielestä kauppa hyödyttäisi myös Oravan osakkeenomistajia, koska tällöin Oravan pörssiarvo voisi hilautua lähemmäs yhtiön sijoitusvarallisuuden arvoa. Taloustaidon pörssilista 8/2017

Sijoituspalveluyhtiö Privanetin tuloksesta valtaosa tuli ensimmäisellä vuosipuoliskolla joukkorahoituksesta, jolta voi odottaa paljon myös tulevaisuudessa. Sijoituskohteena yhtiö on kuitenkin suuren riskin kohde.

Työ- ja oppimisympäristöjä toteuttava Martela antoi alkuvuonna tulosvaroituksen, jonka jälkeen yhtiön kurssi on lasketellut pörssissä alamäkeen. Loppuvuoden tulos ratkaisee, onko yhtiöstä sittenkään käänneyhtiöksi.

Sijoitusyhtiö Panostajan osake hinnoitellaan pörssissä halvemmaksi kuin sen omistuksien yhteenlaskettu arvo on. Sijoittajat ovat jo pitkään odottaneet, milloin yhtiö saisi realisoitua yhtiössä piilevän arvon.

Investors House teki Orava Asuntorahastosta ostotarjouksen (osakevaihto ja käteisvastike), joka voi tietää hyvää molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Ostotarjous on tällä hetkellä selvästi alle Oravan sijoitusvarallisuuden arvon, mutta kauppa voi silti onnistua.

Metsäkoneyhtiö Ponsse on tällä hetkellä edullisin konepajayhtiö Helsingin pörssissä. Yhtiön toisen neljänneksen tulos oli sijoittajille pettymys, mutta tilanne todennäköisesti korjaantuu loppuvuonna. Metsäkonemarkkinoiden hyvä veto näyttäisi jatkuvan.

Outi Airaksinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti