veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Saako pankista jo korkoa käyttötilille? Neljä pankkia vastasi kyllä

Saako pankista jo korkoa käyttötilille? Neljä pankkia vastasi kyllä
24.8.2023

Mitkä pankit ovat alkaneet maksaa pientä korkoa tavallisella käyttötilillä oleville rahoille? Entä mitä kilpailijat siitä ajattelevat? Lue jutusta, mitä pankit vastasivat Taloustaidolle.

Nordea ilmoitti 21. elokuuta alkavansa maksaa lokakuun alusta asiakkaidensa käyttötileille 0,25 prosentin korkoa. Viikkoa aikaisemmin OP tiedotti, että osuuspankkien omistaja-asiakkaiden käyttötileille on luvassa 0,25 prosentin korko marraskuun alusta lähtien.

Joku nollakoroista kiinni pitävä kilpailija ehtisi vielä elokuussa laittaa paremmaksi ja ilmoittaa, että maksaa korkoa käyttötiliasiakkailleen syyskuun alusta lähtien. Handelsbanken ja S-pankki ovat käyttötilin koronmaksun jo aloittaneet.

Eri asia on, kuinka paljon käyttötilin korolla on asiakkaalle taloudellista merkitystä. Pankin yrityskuvaan se kuitenkin vaikuttaa.

Taloustaito kysyi seitsemältä suurelta pankilta nämä korkokysymykset:

1. Miten käyttelytilienne korot käyttäytyvät loppuvuonna 2023 – vaikuttaako kilpailutilanne niihin?
2. Perustelut nykyiselle korkotasolle?
3. Mahdolliset muut kilpailukeinonne käyttelytilien asiakkaista?

Kuusi pankkia vastasi. Vastaukset olivat seuraavat:

Aktia, vastaaja Christer Nyback (johtaja, henkilöasiakkaat)

1. Aktia ei tällä hetkellä maksa korkoa käyttötileille. Tarkoitus on, että käymme vielä alkusyksyn aikana läpi kaikki tilituotteemme.

2. Käyttötili on pääsääntöisesti tarkoitettu päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, ei pitkäaikaiseen säästämiseen. Suosittelemme asiakkaillemme varojen siirtämistä käyttötileiltä määräaikaisille tileille. Asiakkaat voivat saada määräaikaisille talletuksille noin 3 prosentin koron ja maanantaista 21.8. alkaen jopa 4 prosentin koron, jos asiakas sijoittaa samanaikaisesti Aktian rahastoihin.

3. Aktia on ennen kaikkea varainhoitajapankki. Laadimme asiakkaillemme yksilöllisen vaurastumissuunnitelman ja autamme heitä tunnistamaan taloudelliset mahdollisuutensa ja varautumaan riskeihin.

Nordea, vastaaja Jani Eloranta (henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja)

1. Talletuskorkojen osalta seuraamme jatkuvasti kilpailu- ja markkinatilannetta ja toimimme sen mukaisesti. Lokakuun alusta lähtien käyttötilin korko on 0,25 prosenttia.

2. Nordealla on jo tällä hetkellä tarjolla kilpailukykyinen ja ennen kaikkea joustava tilikokonaisuus, joka ottaa huomioon asiakkaan tarpeet arjen muuttuvissa tilanteissa. Meillä on arjen säästämiseen ja menoihin tarkoitettu Etutili, jonka korko on 0,4–1,4 % riippuen talletusten määrästä. Etutili on erinomainen ratkaisu asiakkaalle, joka haluaa sekä säästää säännöllisesti että tarpeen vaatiessa tehdä tilisiirtoja ilman rajoituksia ja maksaa laskuja. Lisäksi meillä on pitkäaikaisempaan tilisäästämiseen tarkoitettu Joustotalletus-tili, jolle maksetaan syyskuun alusta lähtien korkoa 3 prosenttia. Myös Joustotalletus-tililtä voi tarvittaessa tehdä nostoja rajoituksetta.

3. Suosittelemme asiakkaitamme pitämään käyttelytileillä vain arjen tarpeisiin tarvittavat varat. Pidemmän aikavälin säästämiseen meillä on tarjolla useita määräaikaistilejä ja sijoitustuotteita. Määräaikaistalletusten korko määräytyy tiliä avattaessa, ja se vaihtelee talletusajan ja -summan sekä markkinakorkojen mukaan. Säästämisen voi aloittaa hyvin pienelläkin summalla ja esimerkiksi kuukausisäästösopimus rahastoon on suosittelemamme helppo vaihtoehto.

Danske Bank, vastaaja Topi Kanniainen (lehdistöpäällikkö)

1. Käyttelytileille emme maksa korkoa.

2. Haluamme hinnoittelulla ohjata asiakkaiden varoja turvallisempiin, korollisiin tuotteisiin (esim. Turvatili tai määräaikaistalletus). Käyttötilin varat ovat aina kaikkein alttiimpia huijauksille ja varkauksille. Jokaisen asiakkaan kannattaa varmistaa, että ei säilytä käyttötilillä liian isoa summaa. Suosittelemme, että käyttötililtä maksetaan vain ostokset ja laskut.

Jos talletuksissa löytyy yhteensä neljän kuukauden menoja vastaava summa eikä varoille ole selkeää käyttökohdetta, suosittelemme asiakasta sijoittamaan.

3. Kilpailuoikeudellisista syistä emme ota kantaa omaan tulevaan hinnoitteluun tai myöskään spekuloi alan yleisellä hinnoittelulla. Seuraamme toki tarkkaan myös kilpailijoitamme ja haluamme varmistaa, että asiakas saa meiltä parhaan kokonaisuuden.

Handelsbanken, vastaaja Henri Lilja (liiketoimintajohtaja)

1. Käyttötilimme korko on Handelsbanken prime vähennettynä 3 prosentilla. Primekorkomme nousi 1.6.2023 nykyiselle tasolleen 3,5 prosenttiin. Näin ollen asiakkaamme ovat saaneet 1.6. lähtien käyttötilille korkoa 0,5 %

2. Primekorko seuraa yleistä korkotasoa, joten käyttötilin korko voi muuttua korkotason noustessa tai laskiessa. Käyttötilillemme maksettava korko on erittäin kilpailukykyinen.

3. Käyttötilin rinnalle tarjoamme erittäin kilpailukykyistä sijoitustiliä paremmaksi parkkipaikaksi tilivaroille. Sijoitustili on helppo ja joustava. Talletussummalle ei ole minimimäärää eikä ennalta sovittua määräaikaa. Tililtä voi nostaa tai siirtää varoja käyttötilille maksutta 12 kertaa kalenterivuoden aikana. Korko on HB prime -1 % eli tällä hetkellä sijoitustilille maksetaan korkoa 2,50 %.

S-pankki , vastaaja Olli Myöhänen (tuoteryhmäpäällikkö)

1. Käyttelytilimme eli S-tilin hinnoittelu perustuu S-prime-viitekorkoomme. S-prime perustuu lyhyisiin markkinakorkoihin ja odotuksiin niiden kehityksestä ottaen huomioon inflaationäkymät ja talouden yleiset kehitysnäkymät. S-prime pyrkii lisäksi olemaan markkinakorkoja hidasliikkeisempi ja siten helpommin ennakoitava. S-primen noustua 2,3 prosenttiin 15.6.2023 S-Tilin korko on ollut 0,3 %. Tilimme korko lasketaan jokaisen päivän saldolle erikseen.

2. Asiakkaiden talletukset tileille muodostavat perustan pankin luotonannolle. Siksi meistä on reilua, että niiden korko seuraa yleistä korkotasoa. Asiakasomistajille maksettava talletuskorko on S-prime -korko miinus 2,0 %.

3. Tarjoamme S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajille tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta. 

OP, tiedote 14.8. Harri Nummela (liiketoimintajohtaja, vähittäispankkitoiminta)

1. OP maksaa osuuspankkien omistaja-asiakkaille 1. marraskuuta alkaen käyttötilille 0,25 prosentin koron. Edun saa osuuspankin omistaja-asiakas, jolla on sekä omistaja-asiakkuus että käyttötili samassa osuuspankissa. 

2. Korko maksetaan käyttötilille kerran vuodessa. Esimerkiksi vuotta 2023 koskeva korko maksetaan joko joulukuun 2023 tai tammikuun 2024 aikana. Käyttötilin talletuskorko lasketaan tilin alimmalle saldolle kulloinkin voimassa olevan kiinteän korkoprosentin mukaisesti. Korko lasketaan kalenterikuukauden alimman saldon perusteella, ja se perustuu päivän loppusaldoon.   

3. Kohonneen inflaation myötä nousseet markkinakorot ovat osaltaan parantaneet OP:n tuloksentekokykyä. Maksamme vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Lisäksi olemme päättäneet, että emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäisiin pankkipalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta.

 

Satu Alavalkama

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti