veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Houkutteleva tarjous, vieras pankki? Tarkista, mihin talletat

Houkutteleva tarjous, vieras pankki? Tarkista, mihin talletat
4.12.2023

Jos aiot tarttua talletustarjoukseen ulkomaisessa pankissa, jota et tunne, turvaa selustasi ja tarkista pankin tausta. Talletuksen ehdot on syytä selvittää tarkasti aina – niin ulkomaisissa kuin kotimaisissakin tarjouksissa.

Suomalaisen säästäjän on helppo tehdä talletus ulkomaiseen pankkiin, joka palvelee verkossa. Lisäksi kuluttajalle palveluja tarjoavien ulkomaisten pankkien määrä tuntuu koko ajan kasvavan.

Samalla joukkoon kuitenkin ilmestyy yhä enemmän nimiä, jotka ovat monelle ennestään tuntemattomia. Mistä tietäisi, uskaltaako pankkiin luottaa?

Ainakin kannattaa tarkistaa, että pankin Suomen-toiminnasta on ilmoitettu Finanssivalvonnalle (Fiva). Sen saa selville Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevasta notifikaatioluettelosta.

Luettelosta näkee, onko pankilla Suomessa sivuliike. Jos ei ole, pankki voi myös markkinoida palvelujaan kuluttajille ns. rajan yli tekemällä siitä ilmoituksen Fivalle. Silloinkin pankin pitäisi löytyä Fivan notifikaatioluettelosta.

Kaikki luettelon pankit ovat EU- tai Eta-maista, jolloin niiden talletuksia turvaa talletussuoja 100 000 euroon asti. Talletussuojasta vastaa pankin kotimaa, mutta EU-Eta-maissa talletussuoja on varsin yhtenäinen.

”Sivuliikkeen puuttuminen ei vaikuta talletussuojan suuruuteen, mutta eroa on siinä, miten tallettaja käytännössä saisi korvauksensa”, kertoo toimistopäällikkö Virva Walo Finanssivalvonnasta.

”Jos pankilla on täällä sivuliike, Suomen Rahoitusvakausvirasto hoitaa korvauksen maksamisen kuluttajalle pankin kotimaan talletussuojarahaston puolesta. Jos pankki on rajan yli toimiva, kuluttaja joutuu itse hakemaan korvausta pankin kotimaan talletussuojaviranomaiselta.”

Päävastuu ulkomaisen pankin ja sen vakavaraisuuden valvonnasta on pankin kotimaan valvontaviranomaisella. Suomen Finanssivalvonta voi kuitenkin puuttua Suomessa pankin tai sen sivuliikkeen toimintaan, jos se ei esimerkiksi noudata meidän kuluttajansuojalakiamme.

Pankit nimien takana

Pankin löytäminen Finanssivalvonnan luetteloista ei aina ole aivan yksinkertaista, sillä pankin markkinointinimi saattaa olla eri kuin sen emoyhtiön nimi.

Esimerkiksi Taloustaidon sijoitustilivertailussa ovat mukana sekä Norwegian Bank että Nordax Bank. Ne kuitenkin sulautuivat yhteen vuonna 2022, ja se näkyy myös talletussuojassa: vaikka tallettajalla olisi tili molemmissa, niitä koskee yhteensä 100 000 euron talletussuoja.

Tilejä markkinoidaan Norwegianin ja Nordaxin nimillä, mutta itse pankin nimeksi tuli viime kesänä Noba Bank Group Ab. Sillä nimellä pankin myös löytää Fivan notifikaatioluettelosta (sivuliikettä Suomessa ei ole).

Collector Bank puolestaan on nykyään Norion Bank, ja Collector on vain Norionin tuotemerkki. Valvottavaluettelossakin on siis Norion Bank (sivuliike Suomessa on).

Kuka ratkoo riidat?

Jos harkitsee talletusta ulkomaiseen pankkiin, kannattaa varmuuden vuoksi myös tarkistaa, missä pankin ja asiakkaan mahdollisia riitoja voidaan käsitellä ilman, että tarvitsisi lähteä oikeuteen. Riidanratkaisuelimistä pitäisi olla tieto pankin verkkosivuilla sekä sopimusehdoissa.

Suomessa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine voi pyrkiä ratkomaan erimielisyyksiä, jos pankki tai pankin sivuliike on jäsenenä Finanssiala ry:ssä tai on tehnyt sopimuksen Finen kanssa erimielisyyksien käsittelystä (lista pankeista on Finen verkkosivuilla). Asiaa voidaan vaihtoehtoisesti käsitellä kuluttajariitalautakunnassa.

Tutki aina tilin ehdot

Olitpa tekemässä talletusta ulkomaiseen tai kotimaiseen pankkiin, pelkän korkoprosentin perässä ei kannata juosta. Talletuksen kaikki ehdot on syytä tutkia tarkasti etukäteen. Esimerkiksi:

-Ovatko rahat kiinni jonkin sovitun määräajan vai voiko niitä nostaa?

-Tuleeko tilin avaamisesta tai nostoista kustannuksia?

-Vaikuttavatko nostot tilin korkotuottoon?

-Miten korko määräytyy: onko se kiinteä vai vaihtuva, mihin viitekorkoon se on sidottu, minkä saldon mukaan se lasketaan?

Muista myös verot!

Kun talletat kotimaiseen pankkiin tai ulkomaisen pankin Suomessa toimivaan sivuliikkeeseen, pankki perii korosta 30 prosentin lähdeveron. Sinun ei tarvitse ilmoittaa korkoa veroilmoituksellasi.

Jos talletuksesi on ulkomaisessa pankissa, jolla ei ole sivuliikettä Suomessa, ulkomailta saamasi korkotulo on verotuksessa pääomatuloa. Sinun pitää ilmoittaa korkotulo veroilmoituksellasi, jos pankki ei ole sitä ilmoittanut. Veroa menee pääomatulojesi kokonaismäärän mukaan 30–34 prosenttia.

Lisätietoa:

  • Finanssivalvonnan rekisterit: www.finanssivalvonta.fi >Rekisterit >Notifikaatioluettelo (Eta-alueen pankkien Suomen-sivuliikeet ja pankkien ilmoitukset palvelun tarjoamisesta rajan yli EU-Eta-maista Suomeen. Voit hakea luettelosta haluamaasi pankkia nimellä.)
  • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine: www.fine.fi

Ulla Simola

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti