veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Otan lainaa ja ostan pörssiosakkeita – vaikuttaako vakuus tai lainan myöntänyt taho koron vähennysoikeuteen?

Otan lainaa ja ostan pörssiosakkeita – vaikuttaako vakuus tai lainan myöntänyt taho koron vähennysoikeuteen?
28.8.2023

Minulla on sijoitussalkku. Olen harkinnut velan ottamista pörssiosakkeiden ostamista varten. Onko tällaisen velan koron vähennysoikeuden kannalta merkitystä sillä, onko velka otettu vakuudella tai ilman vakuutta? Onko sillä merkitystä, onko velka otettu pankista tai muusta rahoituslaitoksesta?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Otettavan velan koron vähennyskelpoisuus ei riipu siitä, onko velka myönnetty vakuutta vastaan. Merkitystä ei ole myöskään sillä, miltä taholta velka on otettu. Olennaista on, että otettu velka kohdistuu omaisuuteen – tässä tapauksessa pörssiosakkeisiin – joka on tulonhankkimiskäytössä. 

Tuloverolain menon jaksottamista koskevan yleissäännöksen perusteella myös korkomenot vähennetään sinä verovuonna, jona ne on maksettu. 

Tulonhankkimisvelkaa on velka, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankintaan. Näiden velkojen korot saa vähentää pääomatuloista täysimääräisinä ilman euromääräistä rajoitusta tai omavastuuosuutta. 

Kun velka on otettu sijoitustoiminnassa käytettävän omaisuuden, kuten pörssiosakkeiden hankintaa varten, omaisuuden ei liioin edellytetä tuottavan tuloa samana vuonna, kun velka on otettu ja omaisuus hankittu. Toki pörssiosakkeet tuottavat yleensä vuosittain osinkotuloa.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti