veronmaksajat.fi

RAHAT

Pörssiyhtiöt kulukurimuksessa – hintojen nosto ei onnistunut kaikilta

Pörssiyhtiöt kulukurimuksessa – hintojen nosto ei onnistunut kaikilta
12.9.2022

Päättyvä tuloskausi paljasti isot erot Helsingin pörssin yhtiöiden tuloskunnossa ja kyvyssä nostaa hintojaan kulujen tahdissa. Kustannusten nousu ja taantuman riski varjostavat tulevaa kaikilla toimialoilla.

Pörssiyhtiöiden huhti–kesäkuun tulosjulkistukset ovat osuneet ajankohtaan, jota ovat värittäneet taloutta varjostavat kriisit ja kasvava epävarmuus.

Miten nopea inflaatio, taantuman riski ja pitkittynyt pula komponenteista ovat näkyneet yhtiöiden tuloksissa?

Analyysiyritys Inderesin strategi ja analyytikko Juha Kinnunen sanoo, että pörssiyhtiöiden liikevaihdot kasvoivat toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti. Se johtui edelleen hyvästä kysynnästä, aiemmin kertyneistä tilauksista ja siitä, että yhtiöt onnistuivat siirtämään kohonneita kustannuksia asiakashintoihin.

"Kustannukset nousivat kuitenkin paikoin asiakashintojen korotuksia nopeammin, joten Helsingin pörssin yhtiöiden operatiivinen tuloskasvu jäi keskimäärin nollaan. Tässä suhteessa tuloskausi on ollut lievä pettymys", Kinnunen tiivistää.

Suuria eroja yhtiöiden välillä

Kinnusen mukaan yhtiökohtaiset erot ovat kuitenkin erittäin suuret jopa samalla toimialalla. Lastinkäsittely-yhtiö Cargotec teki odotettua selvästi paremman tuloksen, kun taas hissiyhtiö Kone kärsi odotetusti Kiinan tiukkojen koronasulkujen aiheuttamista ongelmista ja rakentamisen hiljenemisestä.

Monen konepajayhtiön kannalta myönteistä on, että niiden tilauskannat ovat edelleen kasvaneet. Tähän on vaikuttanut korona-aikana patoutuneen kysynnän purkautuminen.

Toimialoista metsäteollisuuden vahva veto jatkui myös toisella vuosineljänneksellä. Raaka-aineita jalostavista yhtiöistä onnistui erinomaisesti myös polttoainevalmistaja Neste, jonka käyttökate nousi 927 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukauden 599 miljoonasta eurosta.

Toinen energia-alan yhtiö Fortum teki puolestaan odotetusti rökäletappion saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin syvien ongelmien vuoksi. Riskit Uniperin riippuvuudesta Venäjän maakaasusta ovat nyt realisoitumassa täysimääräisesti.

Kuluttajat panivat hankinnat jäihin

Korona-aikana pörssissä porskuttivat ”kotoilutrendistä" hyötyneet yhtiöt. Kuluttajamarkkinoilla toimivien yhtiöiden hyvä veto jatkui Kinnusen mielestä yllättävänkin pitkään. Nyt se näyttää olevan ohi.

"Kuluttajat ovat laittaneet jarruja kulutukseen ja vähentäneet etenkin harkinnanvaraisia hankintojaan. Lomailemassa ja ravintolassa on käyty, mutta kotiin tehtävät isommat investoinnit ovat jäissä."

Tämä vaikuttaa esimerkiksi Harvian kiukaiden tai Kamuxin käytettyjen autojen myyntiin. Keskolla menee ruokakaupassa edelleen hyvin, mutta rautakaupoissa alkaa näkyä kotiremonttien hiljentyvä buumi.

Eroja yhtiöiden hinnoitteluvoimassa

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kuluttajahinnat olivat heinäkuussa 7,8 prosenttia vuodentakaista korkeammat. Monessa muussa maassa inflaatioluvut ovat kohonneet tätäkin korkeammalle.

Kinnusen mukaan osa pörssiyhtiöistä on pystynyt siirtämään inflaation myötä kasvaneita kustannuksia asiakkaiden maksettaviksi, mutta kaikille hinnannostot eivät ole olleet mahdollisia tai nostot tulevat jälkijunassa.

Vahvoilla kannattavuutensa säilyttämisessä ovat Kinnusen mielestä yritykset, joilla on omalla toimialallaan selkeä kilpailuetu. Hinnoitteluvoimaa yhtiölle voivat antaa esimerkiksi suorien kilpailijoiden puute, laatuerot tai vahva brändi. Heikoimmat mahdollisuudet hinnankorotuksiin ovat yrityksillä, jotka myyvät hyödykkeitä kovasti kilpailuilla markkinoilla.

Epävarmuus varjostaa syksyä

Kinnusen mukaan Helsingin pörssin syksyä varjostaa epävarmuus.

"Huolestuttavalta näyttää. Euroopan ´kylmästä talvesta´ ja taantumasta puhutaan paljon. Riskit ovat ääriasennossa."

Paniikkia pörssiyhtiöiden kommenteissa ei ole kuitenkaan Kinnusen mielestä luettavissa. Enemmänkin niistä heijastuu huoli poikkeuksellisesta epävarmuudesta. "Yleistä kysynnän romahdusta ei ole näköpiirissä."

Kinnusen mielestä osakemarkkinoiden kannalta positiivisin skenaario olisi lievä taantuma, joka tappaisi inflaation ja korkojen nousun, mutta ei aiheuttaisi isompaa lommoa talouteen.

Huonoin vaihtoehto olisi stagflaatio, jossa inflaatio pysyisi korkeana ja talouskasvu hyytyisi. Seurauksena olisi myös työttömyyden kasvu.

"Ilman palkankorotuskierrettä inflaatio tulee kyllä laskemaan kysynnän heikentymisen mukana. Euroopassa iso ongelma on kuitenkin energian hinta, joka aiheuttaa valtavaa ulkoista painetta hintoihin." 

Osa yhtiöistä ylitti odotukset

Analyysiyritys Inderesin poiminnat toisen vuosineljänneksen onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä. 

ONNISTUJAT

Neste

Polttoaineyhtiön yli miljardin euron oikaistu käyttökate ylitti selvästi odotukset. Sekä öljytuotteet että uusiutuvat tuotteet menestyivät erittäin hyvin. Samaan aikaan yhtiö on onnistunut löytämään korvaavia lähteitä Venäjän raakaöljylle ja maakaasulle.

Nesteen kurssi

Noho Partners

Ravintolayhtiön korona-ajan pitkä tappioputki katkesi, ja yhtiön liiketulos 16,1 miljoonaa euroa ylitti reippaasti odotukset. Tulos kertoo patoutuneen kysynnän purkautumisesta, kun ihmiset ovat täyttäneet ravintolat. Myynnin kasvua tukivat jääkiekon MM-kisat Tampereella.

Nohon kurssi

Cargotec

Konepajayhtiö onnistui vaikeista olosuhteista huolimatta tekemään odotettua paremman tuloksen. Hyvään kannattavuuteen vaikutti se, että yhtiö sai pidettyä kiinteät kulut aisoissa ja pystyi korottamaan asiakashintoja. Myös tilauskanta säilyi vahvana.

Cargotecin kurssi

Robit

Kaivosyhtiöille ja maarakennukseen porakalustoa valmistavan yhtiön liiketoiminnot kasvoivat hyvää vauhtia. Erityisen myönteistä oli hyvä kannattavuus. Liikevoittomarginaali ylsi 8,4 prosenttiin, mikä oli huomattavasti odotettua enemmän.

Robitin kurssi

Lapwall

Puuelementtien valmistaja listautui pörssiin huhtikuussa ja ylsi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 50 prosentin liikevaihdon kasvuun. Puolet tästä tuli yrityskaupasta, mutta myös orgaaninen kasvu oli vahvaa. Hinnankorotuksiakin onnistuttiin viemään läpi.

PETTYMYKSET

Fortum

Suomalaisen energiayhtiön saksalainen tytäryhtiö Uniper teki tuloskaudella runsaan yhdeksän miljardin euron tappion, kun Venäjän kaasutoimitukset Eurooppaan ovat vähentyneet ja kaasun hankintakustannus noussut pilviin. Pientä lohtua toi Fortumin ydinliiketoiminta, jossa yhtiö saavutti hyvän tuloksen kallistuneen sähkön tukemana.

Fortumin kurssi

Harvia

Kiuasvalmistaja kertoi jo etukäteen liikevaihdon ja liiketuloksen laskusta toisella vuosineljänneksellä ja antoi tulosvaroituksen. Se oli markkinoille iso pettymys. Korona-ajan vilkas kysyntä on poissa. Hinnankorotuksista huolimatta myös kannattavuudessa on isoja paineita.

Harvian kurssi

Kamux 

Käytettyjen autojen kauppaketju kärsi, kun kuluttajat ovat aiempaa varovaisempia isoissa hankinnoissa. Käytettyjen autojen markkinaa sekoittaa myös vauhdittuva siirtymä bensa- ja dieselkäyttöisistä autoista sähkö- ja hybridiautoihin. Yhtiö on joutunut tinkimään katetasoistaan, jotta varastot saadaan vastaamaan kysynnän muutosta.

Kamuxin kurssi

Fodelia

Elintarvikealan yhtiön liikevaihto kasvoi, mutta siihen vaikutti ravintolamyynnin toipuminen koronapandemian jäljiltä. Suurimmat ongelmat olivat kannattavuudessa. Tulos kääntyi tappiolle, kun yhtiö ei saanut aikaan riittävää kasvua kompensoimaan kohonneita kustannuksia.

Fodelian kurssi

Terveystalo 

Terveyspalveluja tuottavan yhtiön tulos oli pettymys. Vähentyneitä koronatestejä lukuun ottamatta palvelujen kysyntä säilyi hyvällä tasolla, mutta niiden tarjonnassa on ollut ongelmia henkilöstöpulan takia. Tulosta heikensi myös palkkojen nousu.

Terveystalon kurssi

Matti Remes 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti