veronmaksajat.fi

RAHAT

Energiavirasto: Osa elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Energiavirasto: Osa elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen
21.4.2023

Osa kuluttajiksi rinnastettavista yksityisistä elinkeinonharjoittajista on oikeutettu sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja. Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Hyvitysten maksaminen vaatii vielä komission hyväksynnän.

Voit olla oikeutettu sähkönhyvitykseen, vaikka olisit tehnyt sähkösopimuksesi Y-tunnuksella, jos täytät seuraavat ehdot:

1. Olet elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä.
2. Hyvityskuukauden aikana hankkimastasi sähköstä yli puolet kohdistuu kotitalouskäyttöön.
3. Yksityisen sähkönkäytön osuus hyvityskuukauden aikana täyttää yleiset sähköhyvityksen ehdot (pörssisähkösopimus tai arvonlisäverollinen kokonaishinta ylittää 10 snt/kWh sekä yksityiskäytön osuus sähkönmyyntilaskusta on yli 90 euroa).

Jos täytät edellä mainitut ehdot, toimi seuraavasti:

  • Tee ensin vaatimus hyvityksestä sähkönmyyjällesi. 
  • Saatuasi vastauksen sähköyhtiöltäsi hae päätöstä hyvityksestä Energiaviraston verkkosivujen kautta sähköisesti.
  • Noudata sähköisen järjestelmän ohjeita ja toimita kaikki pyydetyt tiedot sekä vakuuta toimittamasi tiedot oikeiksi.

Energiavirasto julkaisee verkkosivuillaan toukokuun alkuun mennessä sähköisen lomakkeen, jonka kautta y-tunnuksella sopimuksensa tehneet kuluttajat voivat hakea Energiavirastolta päätöstä oikeudesta sähköhyvitykseen ja hyvityksen määrään. Hakemuksessa tulee osoittaa, kuinka suuri osa sähkönkulutuksesta kohdistuu yksityiseen käyttöön ja kuinka suuri osa elinkeinon harjoittamiseen. 

Energiamarkkinavirasto arvioi tapauskohtaisesti elinkeinonharjoittajan oikeuden hyvitykseen ja hyvityksen määrän.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

Hyvitysten maksaminen vaatii vielä komission hyväksynnän

Energiavirasto voi antaa päätöksiä hyvityksen maksamisesta y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneille kuluttajille vasta Euroopan komission hyväksynnän jälkeen. Euroopan komissiolla on toimivalta päättää yrityksille tai yritysten kautta myönnettävien tukien soveltuvuudesta sisämarkkinoille.

Komission maaliskuussa antama hyväksyntä sähköhyvitykselle valtiontukena ei kattanut tilannetta, jossa myös osa y-tunnuksella sopimuksen tehneistä kuluttajista olisi oikeutettuja sähköhyvitykseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut asiasta Euroopan komissiolle. 

MIKÄ SÄHKÖHYVITYS? Sähköhyvitystä voi vain silloin, jos kuluttajan arvonlisäverollisen sähköenergian hinta on ollut yli 10 snt/kWh tai hänellä on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus (ns. pörssisähkö) vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa.

Sähköhyvitystä voi saada vain yksityiskäytön osuudesta sähkölaskua. Hyvitystä ei voi saada siitä osuudesta sähkölaskua, joka käytetään elinkeinotoimintaan. 

Lisätietoa sähköhyvityksestä ja muista tukimuodoista >>

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan maaliskuussa 2023. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti