veronmaksajat.fi

KOTI

Sähköhyvitys tulossa kuluttajalle automaattisesti – kuka hyötyy?

Sähköhyvitys tulossa kuluttajalle automaattisesti – kuka hyötyy?
3.3.2023

Uusi sähköhyvitys täydentää jo aiemmin työkalupakkiin otettua sähkövähennystä, Kelan sähkötukea sekä sähkön arvonlisäveron alennusta. Sähköhyvitys on enimmillään 2 800 euroa.

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tulee voimaan 6.3.2023. Lisäksi paketti sisältää lait sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä sekä sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta.

Sähköhyvitys maksetaan vuoden 2022 marras- ja joulukuun sekä tammikuu 2023 aikana toteutuneen sähköenergian kulutuksen perusteella. Voit saada sähköhyvitystä, jos sinulla on pörssisähkösopimus tai jos sähköenergian hinta ylittää sopimuksessasi 10 s/kWh.

Sähköhyvitys enimmillään 700 euroa kuukaudessa 

Sähköhyvitystä voi saada maksamastaan sähköenergiasta neljän kuukauden ajalta. Maksettava summa on 50 prosenttia omavastuuosuuden ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.  

Omavastuuosuus on 90 e/kk.

Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta eikä niiltä kuukausilta, joilta sen määrä olisi pienempi kuin viisi euroa.

Sähköhyvitys maksetaan kahdessa erässä

Erä I : Ensimmäisessä erässä otetaan huomioon vuoden 2022 toteutunut marras-joulukuun kulutus sekä asiakaskohtainen sähköenergian hinta.

(marraskuun kulutusta koskeva sähköenergialasku – 90 e*) x 0,5 + (joulukuun kulutusta koskeva sähköenergialasku – 90 e*) x 0,5.

* Omavastuuosuus on 90 e/kk.

Erä II: Toisessa erässä otetaan huomioon vuoden 2023 tammikuun sähköenergian kulutus ja hinta.

2 x (tammikuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia - omavastuuosuus 90 e) x 0,5.

Kuka voi saada maksimihyvityksen?

Sähköhyvitys on enintään 700 euroa/kk. Maksimihyvitys on 4 x 700 euroa = 2 800 euroa

Suurimman 700 euron kuukausittaisen tuen saisi noin 4 300 kWh kuukausikulutuksella, jos kuluttajan sähköenergian hinta olisi 35 s/kWh. Tämä vastaa noin 33 000 kWh vuodessa kuluttavan sähkölämmitteisen omakotitalon joulukuun kulutusta.

Ensimmäinen erä maksuun huhtikuussa

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä näkyy kuluttajan sähkölaskulla näillä näkymin huhtikuussa.  Sähköyhtiöt tekevät hyvityksen suoraan sähköenergialaskuihin. Jos kuluttaja on vaihtanut sähkönmyyjää marras-tammikuun aikana, uusi ja vanha sähköyhtiö maksavat kumpikin hyvityksen siltä osin kuin ne ovat toimittaneet sähköä kuluttajalle.

Sähkölaskulle pyynnöstä lisää maksuaikaa

Sähköyhtiöiden on myös pyynnöstä myönnettävä kuluttaja-asiakkailleen enintään 120 päivää lisämaksuaikaa tammi-huhtikuun sähköenergialaskujen maksamiseen. Yrittäjäasiakkailleen sähköyhtiöiden on myönnettävä enintään 60 päivää lisämaksuaikaa.

Sähköhyvitys ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen.

Taloustaidossa 2/2023 kirjoitettiin hallituksen esityksestä, joka koski sähköhyvitystä. Hallituksen antaman esityksen jälkeen lakiesitys muuttui valiokunnan käsittelyssä niin, että lopullisessa, 6.3.2023 vahvistetussa laissa sähköhyvityksen toinen maksettava erä perustuu hallituksen esityksestä poiketen käyttöpaikan tammikuun kulutukseen. Takautuvasti maksettava sähköhyvitys ei ole veronalaista tuloa.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti