veronmaksajat.fi

VEROT

Näin hallitus tukee sähkölaskujen maksussa – katso täältä laskelmat

Näin hallitus tukee sähkölaskujen maksussa – katso täältä laskelmat
29.9.2022

Hallitus tiedotti elo-syyskuun vaihteen budjettiriihen päätteeksi toimenpiteistään kohonneiden sähkökulujen kompensoinniksi kotitalouksille.

Valtioneuvoston silloisessa tiedotteessa keskeisiä kompensaatiotoimia oli kolme, joiden sisältö on tarkentunut myöhemmin. Kotitalouksia tuetaan sähköenergialaskujen perusteella myönnettävällä kotitalousvähennyksellä, sähkötuella sekä sähköenergian arvonlisäverokannan tilapäisellä alennuksella.

Ministeriöt ovat antaneet toimenpiteistä tietoja, mutta ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Näin ollen kirjoitushetkellä ei voida taata, että toimenpiteiden jäljempänä eritellyt yksityiskohdat pysyvät muuttumattomana valmistelun edetessä. 

Sähköenergiakustannuksista kotitalousvähennystä

Henkilön vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikassa 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana kulutetun sähkön kustannuksista voisi saada kotitalousvähennystä. Kustannukset oikeuttavat vähennykseen, jos ne ylittävät 2 000 euroa ja ovat enintään 6 000 euroa.

Vähennettävää 2 000 euron alarajan ylittävästä määrästä saisi 60 prosenttia ja vähennystä voisi saada enimmillään 2 400 euroa. Vähennys tehdään suoraan verosta (ei tulosta). Vähennykseen oikeuttavia kustannuksia ovat sähköenergiasta maksettu verollinen hinta ja perusmaksut, mutta sähkönsiirto ei lukeutuisi huomioitaviin kustannuksiin. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä ei oteta huomioon kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa, joten se ei vaikuta muiden vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen.

Vähennystä haetaan Verohallinnosta. Verohyödyn voisi saada käyttöönsä jo verovuoden aikana, jos vähennyksen huomioi hakiessaan uutta verokorttia. Vähennyksen arvioidaan vähentävän verotuloja 265 miljoonalla eurolla ja se koskee noin 250 000 kotitaloutta, joskin arviot sisältävät paljolti epävarmuutta.

Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen suuruus

  • Esimerkki: Kotitalous kuluttaa 12 000 kWh sähköä aikavälillä 1.1.–30.4.2023 ja sähkösopimuksessa sähköenergian hinta on 35 snt/kWh (sis. alv 10 %)
    → Laskujen yhteiskustannus (ennen perusmaksuja) on 4 200 euroa, joka ylittää 2 000 euron minimikustannuksen 2 200 eurolla
    → Sähköenergian perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen määrä on 60 % ylittävästä osasta, eli 2 200 e * 60 % = 1 320 e (ennen omavastuuta)
  • Vähennyksen enimmäismäärä ennen omavastuuta on 2 400 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 e.

Taulukko liikkuu sivusuunnassa

Sähkönkulutus
yht. (kWh)
1.1.–30.4.2023

Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys
(ennen omavastuuta) sähkön kWh-hinnan mukaan

0,05 e 0,10 e 0,15 e 0,20 e 0,25 e 0,30 e 0,35 e 0,40 e 0,45 e 0,50 e
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 300
6000 0 0 0 0 0 0 60 240 420 600
7000 0 0 0 0 0 60 270 480 690 900
8000 0 0 0 0 0 240 480 720 960 1200
9000 0 0 0 0 150 420 690 960 1230 1500
10000 0 0 0 0 300 600 900 1200 1500 1800
11000 0 0 0 120 450 780 1110 1440 1770 2100
12000 0 0 0 240 600 960 1320 1680 2040 2400
13000 0 0 0 360 750 1140 1530 1920 2310 2400
14000 0 0 60 480 900 1320 1740 2160 2400 2400
15000 0 0 150 600 1050 1500 1950 2400 2400 2400
16000 0 0 240 720 1200 1680 2160 2400 2400 2400
17000 0 0 330 840 1350 1860 2370 2400 2400 2400
18000 0 0 420 960 1500 2040 2400 2400 2400 2400
19000 0 0 510 1080 1650 2220 2400 2400 2400 2400
20000 0 0 600 1200 1800 2400 2400 2400 2400 2400

Taulukko liikkuu sivusuunnassa

Lähde: Veronmaksajat 29.9.2022

Sähkötuki pienituloisille kotitalouksille

Sähkötukea voisivat puolestaan hakea kotitaloudet, jotka eivät pysty hyödyntämään sähkökustannusten kotitalousvähennystä täysimääräisesti alhaisten tulojen vuoksi. Tuki perustuisi kuukausikohtaiseen sähköenergialaskuun.

Hakija voisi saada tukea 60 prosenttia sähkölaskun 400 euroa/kk ylittävältä osalta. Sähkölaskusta huomioitaisiin kuitenkin enintään 1 500 euroa, jolloin kuukausittaiseksi enimmäismääräksi tulisi 660 euroa. Jos sähkölasku (ilman sähkönsiirtoa) olisi esimerkiksi 1 000 euroa tukikuukaudelta, tuen määrä olisi 360 euroa.

Tukea haetaan Kelasta ja sitä maksettaisiin 1.1.–30.4.2023 käytetystä sähköstä. Tukea ei katsota tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa. Tukea myönnettäisiin vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikan perusteella.

Sähköenergian arvonlisävero alenee

Hallitus päätti budjettiriihessä sähköenergian tilapäisestä siirrosta yleisestä 24 %:n verokannasta alennettuun 10 %:n arvonlisäverokantaan. Siirto on näillä näkymin voimassa 1.12.2022–30.4.2023 välisen ajan.

Muutos alentaa sähköenergiasta maksettavaa kuluttajahintaa noin 11 prosenttia voimassaolonsa ajan, jos alennus menee täysimääräisenä kuluttajahintaan.

Hallituksen esityksestä on olemassa valtionvarainministeriössä valmisteltu luonnos ja lainvalmistelu etenee tänä syksynä.

Arvonlisäverokannan alennus ei koske sähkönsiirtoa ja sähköveroa, joista maksetaan arvonlisäveroa aiempaan tapaan 24 prosentin arvonlisäverokannalla.

Muutoksesta aiheutuva hyöty kuluttajalle riippuu pitkälti sähkösopimuksesta ja siitä, kuinka paljon sähköä arjessaan tarvitsee. Jos sähkönkulutus on vähäistä (esim. pienissä kaukolämmitteisissä kerrostaloasunnoissa) ja kiinteähintainen sähkösopimus on solmittu alhaisen hintatason vallitessa, muutoksen hyöty voi jäädä pieneksi – kuten sähkölaskutkin.

Toisaalta jos asuu omakotitalossa, jossa on suora sähkölämmitys ja uuden sähkösopimuksen on joutunut tekemään tänä syksynä, voi toimenpide leikata kuukausittaisesta sähkölaskusta kolminumeroisenkin summan. 

Muutoksen vaikutus sähköstä kertyvään arvonlisäverotuottoon on valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 350 miljoonaa euroa negatiivinen. VM kuitenkin arvioi, että kotimaassa tapahtuva kulutus kasvaisi veronalennuksen myötä siinä määrin, että 60 miljoonaa euroa palautuisi muun kulutuksen kautta verotuloina valtiolle. Muu kulutus huomioiden verotuottojen arvioidaan alenevan toimenpiteen seurauksena noin 290 miljoonalla eurolla. 

Sähköenergian arvonlisäveroalennuksen vaikutus sähkökuluihin alennuskauden aikana

  • Esimerkki: kotitalous kuluttaa sähköä aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Kulutus on 10 000 kWh ja nykyisessä sähkösopimuksessa sähköenergian hinnaksi on sovittu kiinteä 25 snt/kWh (sis. alv 24 %) 
    → Arvonlisäverokannan alennus 24 %:sta 10 %:iin alentaa voimassaoloajaltaan kotitalouden sähkökustannuksia 282 euroa.
  • Laskentaoletuksena on, että verokannan muutos alentaa kuluttajahintaa täysimääräisesti.

Taulukko liikkuu sivusuunnassa

Sähkönkulutus
yht. (kWh)
1.12.2022–30.4.2023
Sähköenergian hinta (alv 24 %) keskimäärin/kWh
0,05 e 0,10 e 0,15 e 0,20 e 0,25 e 0,30 e 0,35 e 0,40 e 0,45 e 0,50 e
500 3 6 8 11 14 17 20 23 25 28
1000 6 11 17 23 28 34 40 45 51 56
1500 8 17 25 34 42 51 59 68 76 85
2000 11 23 34 45 56 68 79 90 102 113
3000 17 34 51 68 85 102 119 135 152 169
4000 23 45 68 90 113 135 158 181 203 226
5000 28 56 85 113 141 169 198 226 254 282
6000 34 68 102 135 169 203 237 271 305 339
7000 40 79 119 158 198 237 277 316 356 395
8000 45 90 135 181 226 271 316 361 406 452
9000 51 102 152 203 254 305 356 406 457 508
10000 56 113 169 226 282 339 395 452 508 565
11000 62 124 186 248 310 373 435 497 559 621
12000 68 135 203 271 339 406 474 542 610 677
13000 73 147 220 294 367 440 514 587 660 734
14000 79 158 237 316 395 474 553 632 711 790
15000 85 169 254 339 423 508 593 677 762 847
16000 90 181 271 361 452 542 632 723 813 903
17000 96 192 288 384 480 576 672 768 864 960
18000 102 203 305 406 508 610 711 813 915 1016
19000 107 215 322 429 536 644 751 858 965 1073
20000 113 226 339 452 565 677 790 903 1016 1129

Taulukko liikkuu sivusuunnassa

Lähde: Veronmaksajat 27.9.2022

Janne Kalluinen 

Kirjoittaja ja laskelmien laatija on Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti