veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Helsingin pörssi käy vaisusta tuloskaudesta synkkenevään syksyyn

Helsingin pörssi käy vaisusta tuloskaudesta synkkenevään syksyyn
11.9.2023

Tuloskaudesta tuli odotettuakin vaisumpi Helsingin pörssissä. Myös loppuvuodesta voi tulla vaikea, sillä moni pörssiyhtiö arvioi näkymien muuttuneen entistä epävarmemmiksi.

Helsingin pörssin pian päättyvästä tuloskaudesta odotettiin vaisua. Huhti–kesäkuun osavuosikatsaukset paljastivat kuitenkin, että maailmantalouden viileneminen, korkotason nousu ja heikentynyt kysyntä kolhivat pörssiyhtiöitä ennakoituakin enemmän.

"Tuloskausi on jäämässä selvästi odotuksia heikommaksi. Se oli kuitenkin jo arvattavissa, sillä kesä–heinäkuussa annettiin lukuisia tulosvaroituksia", analyysiyritys Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen sanoo.

Kehitys oli laaja-alaisesti nihkeää kaikilla toimialoilla. Pörssiyhtiöiden liikevaihdon kasvu on hidastunut, kun monella toimialalla asiakkaat purkavat vanhoja varastojaan. Monien tuotteiden pohjakysyntäkin on vertailukautta ja alkuvuotta vaimeampaa.

Heikentynyt kysyntätilanne ja kilpailun kiristyminen ovat puolestaan vaikeuttaneet asiakkailta perittävien hintojen nostamista. Samaan aikaan yhtiöiden kannattavuutta ovat syöneet inflaation nostamat tuotantokustannukset.

"Myös korkojen nousu alkaa näkyä entistä konkreettisemmin etenkin Euroopassa. Ensin se vaikutti kuluttajiin, mutta on pikkuhiljaa alkanut vaikuttaa myös yritysten kysyntään", Viljakainen toteaa. 

Metsäyhtiöiden tulokset romahtivat

Viljakainen huomauttaa, että kuluttajamarkkinoilla kysyntä lähti heikkenemään jo viime syksynä, kun kiihtynyt inflaatio nosti laajasti hintoja ja söi kuluttajien ostovoimaa. Tämän vuoden puolella kysynnän ja sen myötä myös tulosten hiipuminen on alkanut levitä yhä useammalla toimialalle.

Huhti–kesäkuun tuloskauden rumimmista tulospudotuksista vastasivat Helsingin pörssissä metsäyhtiöt, kun vielä viime kesänä ne tekivät ennätystulosta.

"Tänä vuonna toimialalla oikeastaan kaikki tulosajurit ovat menneet väärään suuntaan. Kysyntä on heikkoa, tuotteiden hinnat paineessa ja kustannukset korkealla."

Rakennusalan luisu jatkui tuloskaudella odotetusti. Lähikuukaudetkin näyttävät vaikeilta etenkin asuntorakentamisessa. Pörssin kiinteistöyhtiöillä korkojen nousu on puolestaan lisännyt rahoituskustannuksia ja painanut kiinteistökannan arvostuksia. 

Valopilkkuja pankit ja kuluttajapalvelut

Konepaja-alalla etenkin suurten yhtiöiden liikevaihdot ja tulokset olivat vahvoja. Sen sijaan uusissa tilauksissa taloustilanteen heikkeneminen ja korkotason nousu alkavat tuntua.

Viljakaisen mukaan tilauskirjojen oheneminen oli keskeinen syy muutamien yhtiöiden voimakkaille kurssilaskuille tulosjulkistuksen jälkeen. Poikkeuksen tässä teki Wärtsilä, jonka tilausten määrän kasvu palkittiin reippaalla kurssinousulla.

Kuluttajamarkkinoilla toimivilla yhtiöillä tuloskausi oli Viljakaisen mielestä kohtuullinen, vaikka esimerkiksi kaupan alalla näkyi kuluttajien varovaisuus.

”Ostovoimaa on suunnattu nyt etenkin palveluihin tavaroiden kustannuksella. Tästä kertovat ravintolayhtiö Noho Partnersin ja lentoyhtiö Finnairin hyvät tulokset."

Tuloskauden valopilkkuja olivat erittäin hyvistä tuloksista raportoineet pankit.  Keskeinen syy tähän ovat korkotason nousun lihottamat korkokatteet. Niillä tarkoitetaan pankkien saamien ja maksamien korkojen erotusta. 

Helsingin pörssi jäljessä muita

Helsingin pörssissä kurssikehitys on ollut viime kuukausina sijoittajille iso pettymys. OMX Helsinki -yleisindeksi laski elokuussa alemmas kuin kertaakaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Samaan aikaan muissa länsimaisissa pörsseissä kurssikehitys on ollut nousujohteista.

Viljakaisen mukaan Helsingin pörssin vauhtia hyydyttää teollisuusyhtiöiden suuri painoarvo ja liikevaihdon keskittyminen vaisujen talousnäkymien Eurooppaan. Yleisindeksiä ovat vetäneet alas myös yksittäisten suuryhtiöiden vaikeudet, kuten Fortumin, Koneen, Nesteen ja Nokian vaisut esitykset.

Viljakaisen mukaan osakekursseja painaa lisäksi yleisten talousnäkymien muuttuminen entistä epävarmemmiksi etenkin Euroopassa. Tästä kertovat muun muassa teollisuuden ostopäällikköindeksit ja kuluttajien luottamusta mittaavat indeksit.

Myös Kiinan talouden toipuminen korona-ajan jäljiltä edistyy hitaasti.

"Moni pörssiyhtiö arvioi näkymien muuttuneen aiempaa epävarmemmiksi. Se ennakoi, että loppuvuodesta tulee Helsingin pörssissä haastava."

"Sijoittajien katse on siirtymässä vähitellen jo ensi vuoteen. Kysymys kuuluu, milloin talouskasvulla olisi mahdollisuuksia taas kiihtyä ja parantaa yhtiöiden näkymiä."

Helsingin pörssin viime kuukausien alisuoriutumisesta Viljakainen ei ole vielä huolissaan, sillä lasku on jatkunut toistaiseksi suhteellisen lyhyen ajan. Yhtiöiden arvostukset alkavat olla jo varsin kohtuulliset, jolloin huolellinen osakepoiminta voi tarjota hyvät tuotto-odotukset keskipitkällä aikavälillä.

"Helsingin jääminen jälkeen verrokkipörsseistä on kuitenkin hyvä muistutus maantieteellisen hajautuksen merkityksestä. Moni yksityishenkilö kantaa turhan isoa Suomi-riskiä, kun työpaikka, asunto-omaisuus ja sijoitusvarallisuus ovat keskittyneitä kotimaahan."

Tulospettymyksiä monelta alalta

Helsingin pörssin huhti–kesäkuun tuloskaudella onnistumisia ja pettymyksiä löytyi laajasti eri toimialoilta. Tässä Inderesin analyytikon Olli Koposen nostot tuloskaudesta.

ONNISTUMISET

Kempower

Sähköautojen latauslaitteita valmistava yhtiö saavutti odotuksia vahvemman kasvun laajalla rintamalla. Erityisesti kannattavuuden nopea paraneminen antaa merkittävää lisätukea Kempowerin näkymille. Yhtiö nostikin taloudellista ohjeistustaan.

Kempowerin kurssi Lähde: Factset Digital Solution

Cargotec

Konepajayhtiön tilaukset jäivät odotuksista, mutta liikevaihto ylitti ennusteet hieman ja kannattavuus reilusti. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva kannattavuus antaa yhtiölle hyvät eväät vuoden 2023 ohjeistuksen saavuttamiseen.

 Cargotecin kurssit Kuva: Factset Digital Solution

Finnair

Lentoyhtiö palautuu koronasta vauhdilla ja nosti ohjeistustaan ennen tulosta. Yhtiön kasvu vahvistuu, ja operatiivinen kannattavuus saa tukea tehdyistä säästötoimista. Loppuvuoden kysyntäkin vaikuttaa positiiviselta.

Finnairin kurssi Lähde: Factset Digital Solution 

Kamux

Käytettyjen autojen kauppaketju pystyi vastoin odotuksia kasvattamaan liikevaihtoa. Kannattavuudessakin nähtiin selvä positiivinen yllätys, kun se parani merkittävästi kahteen aiempaan kvartaaliin verrattuna. Automyynti kehittyi hyvin, vaikka kuluttajien ostovoimaan liittyy epävarmuutta.

 Kamuxin kurssi Lähde: Factset Digital Solution

Consti

Korjausrakentaja kasvaa vaikeassa rakentamisen markkinassa ja kannattaa erinomaisesti. Valopilkku rakentamisen risukasassa.

Constin kurssi Factset Digital Solution

 

PETTYMYKSET

Withsecure

Tietoturvayhtiö alensi jo ennen tulosjulkistusta ohjeistustaan, ja tulos oli pettymys. Tietoturvamarkkinassa esiintyvä hitaus ja lisääntynyt kilpailu vaikuttavat liikevaihtoon yhtiön aiempia arvioita enemmän, mikä heikentää myös kannattavuutta.

 Withsecuren kurssi Lähde: Factset Digital Solution

Nokia

Verkkoyhtiön kvartaali sujui odotuksia paremmin, mutta loppuvuodesta on tulossa aiempia odotuksia heikompi. Yhtiö joutui laskemaan ohjeistustaan liikevaihdossa. Haastavampi loppuvuosi johtuu makrotaloudellisesta toimintaympäristöstä ja asiakkaiden korkeista varastotasoista. Lisäksi nopea inflaatio ja nousevat korot vaikuttavat yhä enemmän kysyntään.

 Nokian kurssi Lähde: Factset Digital Solution

Orion

Lääkeyhtiön liikevaihto piti pintansa. Sen sijaan kannattavuus jäi selvästi markkinoiden odotuksista, kun Venäjältä vetäytyminen, eläinlääkemarkkinan heikko kysyntä ja joidenkin asiakkaiden korkeat varastotasot heijastuivat selvästi kannattavuuteen.

 Orionin kurssi Lähde: Factset Digital Solution

Martela

Asiakkaiden epävarmuus heikensi kysyntää ja laski toimistokalustajan liikevaihtoa merkittävästi. Tulos laski myös odotuksia suuremmille tappioille. Yhtiö joutui heikon tuloksen ja näkymän vuoksi alentamaan ohjeistustaan ja aloittamaan henkilöstön muutosneuvottelut.

 Martelan kurssi: Lähde: Factset Digital Solution

Rapala 

Kalastustarvikevalmistajan ensimmäisen vuosipuoliskon myynti ja tulosrivit jäivät selvästi odotuksista. Markkina on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikea, kun asiakkaiden varastotasot ovat korkeat ja korona-ajan jälkeen kysyntä on tasoittunut. Silti yhtiö raportoi olosuhteisiinkin nähden huolestuttavan jyrkkiä myynnin laskuja lähes kaikilla markkina-alueillaan.

 Rapalan kurssi Lähde: Factset Digital Solution

Kuvioiden lähde: Factset Digital Solutions 

Matti Remes

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti