veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Tehdään maailman paras sote-tietopalvelu

Ulla-Maija Rajakangas

Jotta tiedon hyötykäyttö arjessa on mahdollista, tulee kaikkien palveluntuottajien tuottaa ja tallentaa asiakas- ja hyvinvointitieto samoin pelisäännöin.Muutamien vuosien päästä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavat vain ne tahot, jotka ovat liittyneet valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen eli ns. Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Yksittäiselle palveluntuottajalle kyse ei ole enää valinnoista, vaan välttämättömistä toimenpiteistä sopeutua muutokseen ja olla osa kehitystä.

Sosiaali- ja terveysalan sähköisessä tiedonhallinta- ja digitalisaatiokehityksessä valtiovallalla on vahva rooli. Se itse asiassa on muutoksen moottori ja perustan toteuttaja. Muilla toimialoilla kehityksen suuntaa ja vauhtia ohjaavat ensisijaisesti kuluttajakäyttäytyminen sekä toimialan yritysten ratkaisut ja kyvykkyydet.

Kansallisesti ohjatun muutosprosessin etuina voidaan ajatella olevan ennakoitavuus, suunnitelmallisuus sekä etenemisen varmistaminen. Kansallisen valmistelun selväksi haasteeksi on muodostunut yksityisten palveluntuottajien moninaisuuden sekä toiminnan lähtökohtien erilaisuuden tunnistaminen ja huomioiminen.

Kehitys ja siinä mukana pysyminen haastaa etenkin yksityisen sektorin pienistä ja keskisuurista palveluntuottajista koostuvan tuottajajoukon. Huomattavat investoinnit, uudenlaisen osaamisen hankkiminen, muutokset johtamisessa, työn organisoinnissa ja tekemisessä sekä muuttuvat palvelu- ja liiketoimintamallit haastavat minkä tahansa organisaation, millä tahansa toimialalla. Käynnissä on etsikkoaika.

Lähivuodet näyttävät, onnistuimmeko valmistelemaan kansallisesti yhtenäisen sähköisten tiedonhallintapalvelujen kokonaisuuden, joka mahdollistaa ja kannustaa myös resursseiltaan pienempiä palveluntuottajia liittymään Kanta-palveluihin ja tarttumaan digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Valtiovalta ei voi toteuttaa vaadittavia toimenpiteitä ja investointeja yksityisten palveluntuottajien puolesta. Se voi kuitenkin käytössä olevin keinoin pyrkiä varmistamaan eri lähtökohdista muutoksen kohtaavien palveluntuottajien toimintaedellytykset. Perusterveydenhuollossa ollaan digitalisaation suhteen edetty rivakasti. Vielä muutama vuosi sitten tieto liikkui paperilla ja yksittäisin lähettein. Kanta-arkisto mahdollistaa sen, että lähitulevaisuudessa tieto on laajasti kaikkien alan ammattilaisten käytössä.

Avainasemassa ovat tiivis vuoropuhelu, kuuntelu, yhdessä tekeminen ja toinen toisilta oppiminen. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomioita jo tänä keväänä, kun aikatauluja ja erilaisia vaatimuksia lainsäädäntötasolla valmistellaan. Uudistuva ja tehokas sote-järjestelmä tarvitsee monipuolisesti yksityisiä palveluntuottajia, jotka uskovat ja luottavat tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa kehityksen pyörässä.

Ulla-Maija Rajakangas on Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja

 

 

Kirjoittajasta

Ulla Rajakangas

Ulla-Maija Rajakangas on Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja. Seuraa @URajakangas ja @Hyvinvointiala Twitterissä.