veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kääntyvätkö tulokset nousuun?

Kim Gorschelnik

Tuloskausi käynnistyy Suomessa torstaina, jolloin Nokia kertoo loppuvuoden numerot ja näkymät eteenpäin. Edessä ovat varsin mielenkiintoiset viikot. Loppuvuoden tuloskehityksen lisäksi mielenkiinto kohdistuu osinkoehdotuksiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tässä näkemyksiäni:

Vuoden 2013 viimeinen neljännes sujunut odotusten mukaisesti? Maailmalta ja erityisesti Euroopasta on kuulunut positiivisia talousuutisia syksyn aikana. Talouden kasvuennusteita on pitkästä aikaa nostettu. Tilanteen vakautumisen ja sittemmin parantumisen pitäisi heijastua myös yritysten tuloskehitykseen. Tilanteen vakautumisesta kertoo se, että yhtiöiltä on saatu vähän tulosvaroituksia. Tätä blogitekstiä kirjoittaessani suuremmista yhtiöistä tulosvaroituksen on antanut yhteensä kuusi yhtiötä. Olisiko kokonaisuudessa tulossa pitkästä aikaa odotusten mukainen tuloskausi? Edelliset kuusi tuloskautta ovat nimittäin olleet odotuksia heikompia. Yhtiö- ja sektoritasolla erot ovat toki suuria.

Osinkotuotot edelleen korkotasoon nähden hyviä Osakekurssien nousun myötä osinkotuotot ovat kevään osinkoennusteiden perusteella laskeneet. Tästä huolimatta pidän osinkojen tuottotasoa edelleen hyvänä suhteessa korkotasoon ja esimerkiksi yrityslainojen tuottoihin. Tämä pätee erityisesti tilanteessa, jossa maailmantalouden näkymät ovat vahvistumaan päin. Se tukee yritysten tulosnäkymiä ja osinkoja myös jatkossa. Kuudenkymmenen vaihdetuimman osakkeen osinkotuotto on kevään osinkoennusteiden perusteella noin 3,5 prosenttia. Hyvien osinkoyhtiöiden metsästäjille lisätietoa löytyy Sijoitustalouden Aamukatsauksesta.

Yhtiöiden näkymät paranemassa Alla oleva kuvaaja esittää talouden näkymiä ja yhtiöiden tuloskehitystä. Siinä on verrattu suomalaisten syklisten ja defensiivisten yhtiöiden 12 kuukauden ennustettua nettotulosmarginaalia. Marginaalitasoa on verrattu analysointiajanjakson keskiarvoon. Prosenttiluku siis kertoo näiden yhtiöiden nettotuloksen poikkeaman keskiarvosta. Lisäksi kuvaajassa on euroalueen talousluottamusta kuvaava indeksi, joka korreloi vahvasti yleisen talouskehityksen kanssa.

Lähde: Bloomberg, LähiTapiola Pankki

Lähde: Bloomberg, LähiTapiola Pankki

Havainnot ja johtopäätökset 1) Syklisten yhtiöiden kannattavuus (sininen viiva) vaihtelee huomattavasti defensiivisiä yhtiötä (harmaa viiva) voimakkaammin eli riippuvuus yleisestä talouskasvusta on merkittävää. 2) Erityisesti syklisten yhtiöiden tulokset seuraavat yleisen talousluottamuksen (vihreä viiva) muutoksia pienellä viiveellä. 3) Tällä hetkellä syklisten yhtiöiden nettotulosmarginaali on selvästi keskimääräisen tason alapuolella.

Johtopäätöksenä on, että erityisesti syklisten yhtiöiden tuloksien pitäisi kääntyä nousuun. Euroalueen talousluottamusindeksi on nimittäin jatkanut vahvistumistaan. Mielenkiintoista kuulla, miten yhtiöiden johto tilanteen näkee tulevissa tulosraporteissa. Edellytykset aikaisempaa positiivisemmille kommenteille ovat olemassa. Merkittävin poikkeus lienevät kotimarkkinayritykset, joiden vaikeasta toimintaympäristöstä kirjoittelin syksyllä.

Kirjoittajasta

Kim Gorschelnik

Kim Gorschelnik  on FIMin pääanalyytikko. Seuraa @KimGorschelnik Twitterissä.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.