veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Vuosi 2012 meni odotusten mukaan?

Kim Gorschelnik

Vuotta on vielä muutama pörssipäivä jäljellä ja OMX Helsinki -indeksi on noussut runsaat yhdeksän prosenttia. Ei siis lainkaan hullumpi vuosi osakesäästäjälle, vaikka lukema hyytyykin vaikkapa Saksan DAX -indeksin lähes 30 prosentin tuottoon verrattuna. Osinkotuotot eivät ole luvuissa mukana.

Helsingin pörssin nousu asettuu lukemille, joita yleensä vuoden alussa ennustellaan. Tyypillistä on, että nousuprosentiksi veikkaillaan jotakin 10 prosentin molemmin puolin. Yleensä arviota höystetään jatkolauseella odotettavissa olevista voimakkaista heilahteluista. Tänä vuonna ”perusennuste” näyttää ainakin Helsingin pörssin osalta toimineen täydellisesti.

Matkalle on mahtunut monta ennakoimatonta asiaa. Yksittäisissä yhtiöissä ja osakkeissa liikkeet ovat tietysti olleet rajumpia. Alla on yksi tapa tarkastella tuottoja suomalaisyhtiöiden kannalta. Pystyakselilla on kuvattu kurssimuutos vuoden alusta. Vaaka-akselilla on puolestaan laskettu osakkeen beta eli riski. Beta kuvaa osakkeen kurssivaihtelua suhteessa markkinamuutokseen. Mitä korkeampi beta (=riski), sitä enemmän osakkeeseen liittyy riskiä ja sitä enemmän osakkeen kurssin voidaan ennakoida heiluvan suhteessa keskimääräiseen heiluntaan. Tarkempi betan laskenta on esitetty blogin lopussa.

Muutamia yleisiä havaintoja kuvaajasta:

  • Vaikka vuosi on keskimäärin ollut hyvä, osakekohtaiset erot ovat erittäin suuria. Eniten noussut osake oli Metsä Board lähes 70 prosentin nousulla, kun taas Talvivaaran osakkeen kurssi on puolittunut.
  • Kokonaisuutena lopputulos muodostaa haulikkokuvion. Tuoton ja riskin välillä ei näy markkinoilla tyypillistä korrelaatiota. Yleensä osakemarkkinat toimivat siten, että yleisen kurssinousun aikana korkeamman betan osakkeen kurssi nousee yleistä nousua voimakkaammin ja laskuissa toisin päin. Tänä vuonna riskin ottamisesta ei ole kuitenkaan erityisesti palkittu.
  • Edellä mainittuun havaintoon liittyy yksi kuluneen vuoden mielenkiintoisimmista ”yllätyksistä”. Hyviä nousuprosentteja löytyy paljon matalan riskin osakkeista. Tästä porukasta löytyy ehkä vuoden suurin positiivinen yllättäjä Orion.
  • Toki on muistettava, että otoksessa on mukana vain 50 suomalaisosaketta. Myös aloituspäivän kurssitaso vaikuttaa siihen, miltä asiat näyttävät. Riskin määrittäminen on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen asia, mutta tältä kuvaaja näyttää meidän analyysimme pohjalta.

Vuoden aikana suhtautuminen riskiin on vaihdellut. Tätä on havainnollistettu toisella kuvaajalla. Edellisessä kuvaajassa olevat osakkeet on nyt jaettu kahteen 25 osakkeen koriin riskin perusteella. Toisessa korissa ovat matalamman riskin osakkeet ja toisessa korkeamman riskin osakkeet.

Kuvaajassa on katsottu näiden kahden korin keskinäistä kurssikehitystä. Kun käyrä on nousussa, korkeamman riskin osakkeiden kurssikehitys on parempaa kuin matalan.

  • Vuoden alussa saimme nauttia voimakkaasta kurssinoususta, jota vetivät korkean riskin osakkeet. Kehitys oli ”oppikirjamaista”, eli kun noustaan, korkean riskin osakkeet nousevat voimakkaammin.
  • Kurssiralli alkoi hyytyä helmi-malliskuussa, jolloin matalan riskin osakkeiden suhteellinen kehitys alkoi parantua.
  • Varsinaisesti ”pelikirja” meni suomalaisosakkeiden osalta uusiksi toukokuusta lähtien. Muutamaa pyrähdystä lukuun ottamatta kesäkuun alun indeksipohjista nousua ovat vetäneet matalan riskin osakkeet.

Vuosi tarjosi hyviä tuottoja kokonaisuudessaan. Mikäli kaasupoljinta osasi painaa alkuvuodesta ja sitten höllätä alkukeväästä (=siirtyä matalamman riskin osakkeisiin), lisätuottoja on tullut mukavasti. Tämä esimerkkinä erilaisista teemoista, jotka markkinoita ajavat. Taito on sitten yrittää tulkita näitä oikein ennen muita.

Lähde: Bloomberg, Tapiola Pankki

Lisätietoja: Tapiolan beta on laskettu keskiarvona yhtiön markkina-, toimiala- ja tilinpäätös-betasta. Näin pyritään huomiomaan erilaisten betojen sisältämä informaatio ja antamaan tarkempi kuva yhtiön markkinariskistä kuin pelkästään markkina-betaa käyttämällä.

Markkina-beta on yleisimmin käytettyjä riskiä mittaavia tunnuslukuja. Markkina-beta on kiteytettynä osakkeen hinnan herkkyys koko osakemarkkinan liikkeille. Toimiala-beta on määritelty listattujen eurooppalaisten yhtiöiden toimialan keskimääräisen betan perusteella.

Tilinpäätös-beta perustuu yhtiön tilinpäätöksistä laskettaviin riskiä mittaaviin tunnuslukuihin. Tilinpäätös-betan laskennassa yhtiön riskiin vaikuttavat liikevaihdon vaihtelu, liikevoittomarginaalin vaihtelu sekä gearing (korolliset nettovelat/oman pääoman kirja-arvo).

Kirjoitus on julkaistu Sijoitustalous-blogissa 17.12.2012.

Kirjoittajasta

Kim Gorschelnik

Kim Gorschelnik  on FIMin pääanalyytikko. Seuraa @KimGorschelnik Twitterissä.

Blogeissa

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.