veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Lisää pituutta lainarahaan

Timo Lindholm

Suomalaisten yritysten kotimaiset investoinnit vähenevät tänä vuonna. Ensi vuonna alamäki jatkuu. Tähän viittaa moni havainto. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien tuoreimman Pk-yritysbarometrin  mukaan investointejaan seuraavien 12 kuukauden aikana vähentäviä pk-yrityksiä on enemmän kuin niitä lisääviä.

Mitä pitempään investoinnit supistuvat sitä enemmän taloutemme menettää tulevien vuosien kasvupotentiaalia. Yritystoiminnan uudistuminen hidastuu, työllisyys heikkenee ja talous kääntyy hitaan kuihtumisen tielle.

Varovaisuus investoinneissa on monen tekijän summa. Vaisut kysyntänäkymät, yritysten tiukka kassatilanne sekä pelko verotuksen kiristymisestä ja kustannusten noususta jarruttelevat uusien hankkeiden toteuttamista. Yksi jarru näiden lisäksi on rahoitus.

Pk-yritysten rahoitus on Suomessa hyvin pankkikeskeistä. Pankkeja taas puristaa tiukentuva säätely, toimintaa rokottavat uudet verot sekä velkakriisin aiheuttama luottamuspula. Lainaraha ei liiku normaalilla sujuvuudella.

Kaikki tämä näkyy pankkien yrityslainatiskeillä siten, että tarjolla oleva rahoitus on suhteellisen lyhytaikakaista ja sen saamiseen etenkin pieni yritys tarvitsee kattavat vakuudet.

Tyypillisesti rahoitus sovitaan 3-5 vuodeksi, jonka jälkeen lainan ehtoja ja jatkuvuutta tarkastellaan uudelleen. Monilla toimialoilla liiketoiminnan ja investointien rakenne edellyttäisivät huomattavasti pitkäaikaisempia lainasopimuksia. Yksi tällainen esimerkkiala on majoitustoiminta.

Rahoitusongelmat rajoittavat erityisesti aineettomia kehitysinvestointeja. Niiden tuottoaikataulu ei noudata perinteistä teollisuuden mallia, vaan ensimmäiset vuodet ovat miinusmerkkisiä. Osaamiseen perustuva aineeton investointi alkaa usein tuottaa vasta siinä vaiheessa, kun sovittu rahoitus päättyy. Ja kun ensimmäiset tuotot ovat kaukana investoinnit aloituspäivästä, on jo alkurahoituksen saatavuus usein hankalaa.

Monessa yrityksessä mietitään näinä aikoina, onko järkevää lähteä investoimaan, kun sen maksaminen vie ainakin 10 vuotta, mutta rahoitus on katkolla jo 4-5 vuoden kuluttua? Miten investointi on siihen mennessä tuottanut ja millaiset ovat jatkorahoituksen ehdot?

Mitä siis tarvitaan, jotta ehdottoman tarpeellinen investointien nousu ei jäisi rahoituksesta kiinni?

Ainakin monipuolisempia ja hallinnollisesti yksinkertaisia rahoituspaketteja, jossa pankkilainan ja yrittäjän oman rahoituksen lisäksi olisi mukana esimerkiksi oman pääoman ehtoista rahaa pääomasijoitusrahastoista. Pienenkin yrityksen rahoitus koostuu usein muutamasta palasesta. Pankkien puolestaan toivoisi venyttävän uudet lainasopimukset niin pitkiksi kuin kiristyvän säätelyn oloissa suinkin on mahdollista. Pankkien luottotappiot yritysluotoista ovat viime vuosien hankalissa oloissa pysyneet pieninä, joten riskiä ei tähän mennessä ole otettu ainakaan liikaa.

>>

Kirjoittajasta

Timo Lindholm on Sitran teemajohtaja.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.