veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Mitä hyötyä voi olla tavarantarkastajasta?

Mitä hyötyä voi olla tavarantarkastajasta?
12.3.2024

Suomessa on noin 170 auktorisoitua tavarantarkastajaa. Keitä he ovat ja kuinka heidän ammattitaitoaan voi hyödyntää, pääsihteeri Raisa Harju Keskuskauppakamarista?

Voim-7205904.jpg”Tavarantarkastajat ovat Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan auktorisoimia oman alansa ammattilaisia, joilla on vahvin osaaminen ja koulutus alalla, jossa he tekevät tarkastuksia.

Tavarantarkastajien toimintaa valvotaan ja heidän valinnassaan pyritään takaamaan tarkastajien puolueettomuus ja huolellisuus.”

Millä aloilla tavarantarkastuksia tehdään?

”Aloja on lukuisia. Yleisimmät ovat erilaiset rakentamiseen liittyvät alat sekä ajoneuvopuoli, mutta on myös esimerkiksi kangas- ja tekstiilipuolen, ohjelmisto- ja it-puolen sekä antiikkiin ja taiteeseen liittyviä tarkastajia.

Määrällisesti luokkia on yli kymmenen ja ne jakautuvat vielä alaryhmiin. Esimerkiksi rakentamisen alla on muun muassa louhinnan ja räjäytystöiden, sisäilmatöiden, LVI- ja sähköpuolen sekä viherrakentamisen tarkastajia.”

Keitä tarkastajat ovat?

”Tavarantarkastaminen ei ole kenellekään päätyö, vaan se sopii esimerkiksi yrittäjätaustaiselle henkilölle, joka työskentelee vaikkapa suunnittelijana ja tarjoaa vastaavia palveluja muutenkin. Tavarantarkastuksessa esteellisyyssäädökset ovat tarkat, tarkastuksia ei saa ottaa vastaan, jos tarkastaja on ollut itse jollain lailla mukana suunnittelussa.”

Mihin tavarantarkastajia käytetään?

”Tyypillisesti tavarantarkastaja kutsutaan paikalle, jos jostain teknisestä asiasta syntyy erimielisyyttä osapuolten kesken. Esimerkiksi kylpyhuoneen laatoitustyöstä voidaan olla eri mieltä siitä, täyttääkö työ hyvän rakentamistavan vaatimukset vai ei.

Kun ollaan pattitilanteessa, tarvitaan ulkopuolinen, puolueeton näkemys. Myös esimerkiksi kiinteistökauppaan liittyvissä riidoissa käytetään tavarantarkastajia.”

Voiko kuka tahansa tilata tavarantarkastajan?

”Voi. Kuluttajat ja yritykset tilaavat yhtä paljon tavarantarkastuksia. Lisäksi esimerkiksi ulosottoviranomainen käyttää tavarantarkastajia käyvän arvon määrityksessä ja myös vakuutusyhtiöt käyttävät tavarantarkastajia silloin, kun he tarvitsevat puolueettoman tarkastajan.”

Mitä tavarantarkastus maksaa?

”Se hinnoitellaan tuntiveloitusperusteisesti. Sijainnista ja tarkastusalasta riippuen tuntiveloitushinta on keskimäärin 120–160 euroa. Ajoneuvopuolella hinnat ovat alhaisempia, rakennuspuolella kalleimpia.

Hinta koostuu tarkastustilaisuuden lisäksi valmistelevista toimista sekä tarkastuskertomuksen kirjoittamisesta. Myös matkakulut veloitetaan.” 

Mitä tarkastuskertomuksessa on?

”Siinä on koottu yhteen kaikki tapaukseen liittyvä aineisto, johtopäätökset ja perustelut, tarkastajan omat havainnot ja vertailuperusteet sekä tekniset normistot.”

Mitä hyötyä tavarantarkastuksesta on?

”Hyödyt tulevat siitä, että saadaan puolueettoman ulkopuolisen tahon näkemys tilanteeseen. Kustannussäästöä voi syntyä, jos tarkastuskertomuksella päästään sopuun, eikä tarvitse lähteä suuremmin riitelemään. Kaikkein suurin hyöty tavarantarkastuksesta on, jos voidaan välttää riidat, joissa käydään läpi useampi oikeusaste.

Usein esimerkiksi kiinteistökauppoja koskevissa riidoissa kumpikin osapuoli saattaa voittaa osin ja hävitä osin. Ihan pienimmissä erimielisyyksissä tavarantarkastajaa ei kannata käyttää. Jos riidan aihe on pari kolme tonnia, asia voidaan jo korjata summalla, joka menee tarkastajan kustannuksiin.”

Voiko tavarantarkastajan johtopäätöksistä valittaa?

”Tavarantarkastajalautakunnalle on mahdollisuus tehdä valitus, jos esimerkiksi epäilee puolueettomuutta. Tällaisia valituksia tehdään 25–30 vuodessa, kun kaiken kaikkiaan vuosittain tehdään noin 600 tarkastusta. Valituksesta voi seurata kurinpidollinen seuraamus tavarantarkastajalle ja rankimmassa tapauksessa erottaminen. Noin 65–70 prosenttia tehdyistä valituksista johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin.”

Mistä löytää virallisen tavarantarkastajan?

”Keskuskauppakamarin nettisivuilla on tavarantarkastajahaku, jossa voi hakea tavarantarkastajia esimerkiksi alueittain tai toimialoittain. Jos sopivaa ei tunnu löytyvän, voi myös soittaa Keskuskauppakamariin ja me autamme tarkastajien etsinnässä.”

Voiko kuka tahansa ryhtyä tavarantarkastajaksi?

”Pääsyvaatimukset ovat kovat jo ennen kuin pääsee kokeeseen ja koe pitää läpäistä. Henkilöllä pitää olla taustalla tutkinto alalle, jolle haluaa hakeutua ja kymmenen vuoden työkokemus tutkinnon jälkeen. Lisäksi tarkistamme esimerkiksi konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterin, koska ne voivat vaikuttaa tavarantarkastajan luotettavuuteen.

Kokeessa on paljon ohjesääntöön liittyviä asioita, mutta testaamme myös esimerkiksi kirjoitustaitoa. On tärkeää, että tavarantarkastaja pystyy kirjoittamaan johdonmukaisesti ja hyvällä suomen kielellä raportit.

Tavarantarkastajan hyväksyntä pitää myös uusia kolmen vuoden välein. Ammattitaidon ylläpito on todella tärkeää, etenkin nopeasti kehittyvillä aloilla. Tavarantarkastajat antavat myös oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen ja vannovat, että he toimivat luotettavasti. Lisäksi heidän täytyy ottaa vastuuvakuutus.”

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti