veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Lähdössä ulkomaille, entä lääkkeet? Muualta ostettu valmiste voi olla Suomessa reseptilääke

Lähdössä ulkomaille, entä lääkkeet? Muualta ostettu valmiste voi olla Suomessa reseptilääke
12.7.2023

Lääkkeiden kanssa voi matkustaa ja tulla Suomeen, kunhan huomioi ja noudattaa rajoituksia. Maat määrittelevät kansallisesti, mitkä aineet luokitellaan lääkeaineiksi. Itsehoitovalmisteena ostettu tuote, voidaan siis luokitella Suomessa reseptilääkkeeksi, jolloin tarvitaan resepti. Rajoituksiin vaikuttaa myös, mistä maasta Suomeen saapuu. Rajoituksia on vähemmän Euroopan talousalueella.

Matkailija voi yleensä kuljettaa mukanaan resepti- ja itsehoitolääkkeet, joita matkalla tarvitsee. Matkailijan vastuulla on kuitenkin selvittää mahdolliset rajoitukset ennen Suomeen paluuta.

Jos lääkkeitä aikoo ostaa matkalta, pitää varmistaa, onko suunniteltu ostos reseptivapaa valmiste Suomessa vai tarvitaanko sen tuontiin resepti.

 • Kun matkailija saapuu Suomeen Eta-alueelta, hän voi tuoda mukanaan omaan käyttöönsä enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä.
 • Kun matkailija saapuu Suomeen Eta-alueen ulkopuolelta, hän voi tuoda mukanaan lääkevalmisteita omaan käyttöönsä enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
 • Eta-alueen ulkopuolelta ei voi tuoda ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita. Yllä mainitut rajoitukset koskevat sekä ulkomailta että Suomesta ostettuja lääkkeitä.

HUOMAA | ETA-alueeseen kuuluu EU-maiden lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein.

"Lääkkeet täytyy kuljettaa käsimatkatavaroissa. Mukana tulee aina olla reseptit, lääkärin tulostama potilasohje tai yhteenveto resepteistä sekä valmisteen alkuperäispakkaus. Matkailija voi kuljettaa vain lääkkeitä, jotka on määrätty juuri hänelle", Tullin rajoitusasiantuntija Anne Pullinen sanoo tiedotteessa.

Lääke vai ei?

Lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset riippuvat muun muassa siitä, onko kyseessä suomalaisen luokittelun mukaan itsehoitovalmiste vai reseptilääke. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa Suomessa lääkkeiden luokittelusta. Lääkkeitä koskevat rajoitukset ja määräykset tulee tarkistaa aina Fimeasta.

Tulli valvoo lääkkeiden maahantuontisäännösten noudattamista. Tullilla on oikeus lisäselvitysten pyytämiseen, jotta voi tarkistaa, täyttyvätkö maahantuonnin edellytykset.

Jos maahantuonnin edellytykset eivät täyty, joudutaan valmisteet ottamaan haltuun. Pahimmillaan matkailija voi syyllistyä lääkerikokseen.

Matkailijoiden usein esittämiä kysymyksiä lääkkeistä:

 • Voinko tuoda Suomeen ulkomailta ostamiani lääkkeitä?
  Tuontimääräykset riippuvat siitä, mistä ja millaisia lääkkeitä tuot. Varmista ensin, onko ostos reseptivapaa valmiste Suomessa vai tarvitsetko sen tuontiin reseptin. Jos kyseessä on Suomessa reseptilääke, pyydä lääkäriltä potilasohje ja resepti englannin kielellä.
 • Voinko laittaa lääkkeet dosettiin tai pussiin?
  Lääkevalmisteella on aina myyntipakkaus ja pakkausseloste sekä mahdollisesti myös läpipainopakkaus. Nämä on pidettävä matkalla mukana. Tämä nopeuttaa valvontaa ja helpottaa tuotteen tunnistamista.
 • Pitääkö lääkkeet esittää tullissa?
  Lääkkeet ja reseptit on esitettävä tullissa vain, kun niitä erikseen pyydetään.
 • Pitääkö reseptin olla suomenkielinen?
  Lääkemääräys hyväksytään Suomessa suomen tai ruotsin kielellä. Jos sinulla on matkalta palatessasi muun kielinen lääkemääräys, velvollisuutesi on tarvittaessa selvittää lääkemääräyksen sisältö tullille.
 • Voinko kuljettaa toisen henkilön lääkkeitä matkatavaroissani?
  Matkailijan täytyy kuljettaa omat lääkkeensä omissa matkatavaroissaan. Reseptillä määrätyt lääkevalmisteet ovat aina henkilökohtaisia, ja niiden on oltava sen henkilön hallussa, jolle ne on määrätty.
 • Mitä lääkkeitä saan viedä matkakohteeseen?
  Voit yleensä ottaa matkalle mukaan tarvitsemasi resepti- ja itsehoitolääkkeet. Useimmilla mailla on kuitenkin lääkkeiden maahantuonnista omat rajoituksensa. Tulli ei tunne muiden maiden määräyksiä, joten selvitä nämä etukäteen esimerkiksi kohdemaan viranomaisilta.

Lisää ohjeita lääkkeistä matkailijoille Tullin verkkosivuilla >>

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti