veronmaksajat.fi

VAPAALLA

Kolkuttavatko lentopäästöt omaatuntoa? Näin lasket päästöt ja teet niistä hyvityksen

Kolkuttavatko lentopäästöt omaatuntoa? Näin lasket päästöt ja teet niistä hyvityksen
10.4.2019

Lentomatkan päästöt voi laskea helposti nettilaskurilla ja hyvittää ne tukemalla ilmastonmuutosta torjuvia hankkeita. Laskureiden tuloksissa ja lentopäästöistä ehdotetuissa hyvityksissä on isoja eroja. 

Kerosiinia ahmivat lentokoneet aiheuttavat runsaasti ilmastonmuutosta vauhdittavia hiilidioksidipäästöjä. Asiaa konkretisoivat internetistä löytyvät päästölaskurit, joiden avulla voi laskea kätevästi vaikkapa omasta lomalennosta syntyvät päästöt.

Lentoyhtiöistä päästölaskuri löytyy muun muassa Finnairilta ja SAS:lta.

Erilaisiin laskureihin pääsee käsiksi myös Finavian sivuilta

Paljon käytettyjä laskureita ovat myös esimerkiksi saksalainen Atmosfair  ja sveitsiläinen MyClimate

Laskureiden tuloksissa isoja eroja

Lentypäästöjen suuruus voi yllättää. Esimerkiksi edestakainen lento Helsingistä New Yorkiin aiheuttaa Finnairin laskurin mukaan lähemmäs 0,9 tonnin hiilidioksidipäästöt henkeä kohden. Tämä vastaa noin 9200 kilometrin ajon päästöjä uudella henkilöautolla.

Päästöjen määrään vaikuttavat muun muassa lentomatkan pituus, konetyyppi sekä koneen matkustajien ja rahdin määrä. Matkalla tehtävät välilaskut ja koneen vaihdot lisäävät lentopäästöjä huomattavasti.

Lentoyhtiöiden laskureissa hyödynnetään yleensä tietoja lentojen toteutuneista polttoaineen kulutuksista sekä matkustajien ja rahdin määristä. Jotkut laskurit käyttävät puolestaan laskennassa keskiarvoja.

Erilaisten laskutapojen vuoksi laskureiden tuloksissa voi olla suuriakin heittoja. Esimerkiksi Finnairin laskuri kertoo, että edestakainen lento Helsingistä Berliiniin aiheuttaisi 216 kilon päästöt henkeä kohti. Atmosfair-laskurin mukaan edestakaisen lennon päästöt olisivat peräti 566 kiloa.

”Lentoyhtiöt ottavat yleensä laskuissa mukaan vain lennon hiilidioksidipäästöt. Toiset laskurit taas ottavat huomioon myös muut kasvihuonekaasupäästöt ja sen, että ylhäällä ilmakehässä päästöt aiheuttavat enemmän ilmaston lämpenemistä”, Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti sanoo.

Kompensaatiolla tuetaan ilmastohankkeita

Isoista heitoista huolimatta laskurit antavat kuitenkin ohjeellista tietoa matkailijoille, jotka haluavat hyvittää eli kompensoida jollakin tavalla aiheuttamiaan päästöjä.

Sen voi tehdä rahoittamalla tietyllä summalla ilmastonmuutosta torjuvia hankkeita, joissa esimerkiksi istutetaan puita tai edistetään aurinkoenergian käyttöä kehitysmaissa.

Mahdollisuutta kompensaatioon tarjoavat monet lentoyhtiöt, yritykset ja järjestöt.

Laskuritulosten tavoin myös ehdotetuissa hyvityssummissa on isoja eroja. Lahti suosittelee mieluummin suurempaa kuin pienempää kompensaatiota.

”Kompensaation suuruutta miettiessä on hyvä muistaa, että lentopetrolia ei veroteta – toisin kuin muita fossiilisia polttoaineita. Jos verotettaisiin, lentäminen olisi huomattavasti kalliimpaa.”

Lahti suosittelee myös selvittämään, menevätkö kompensaatiorahat niin sanottuihin sertifioituihin hankkeisiin. Niissä riippumaton asiantuntijataho on todennut, että ne vähentävät aidosti hiilidioksidipäästöjä. 

Esittelemme kolme tapaa tehdä kompensaatio:

1. Lentoyhtiön kautta

Finnairin nettisivuilta voi ostaa päästöhyvityksiä, jotka ovat 1 euro kotimaan, 2 euroa Euroopan ja 6 euroa mannertenvälisillä matkoilla. Rahat menevät Mosambikiin hankkeeseen, jossa edistetään tehokkaiden puuliesien käyttöönottoa.

Toinen hyvitystapa on ostaa lentokoneeseen päästöjä vähentävää biopolttoainetta 10, 20 tai 65 eurolla. Finnair ostaa rahalla kalifornialaista biopolttoainetta, joka on valmistettu käytetystä keittorasvasta.

Lufthansa tarjoaa mahdollisuuden kompensoida päästöt lahjoittamalla rahaa ilmastopäästöjä hillitseviin kohteisiin. Lentoyhtiön nettisivuilta löytyy laskuri, josta hyvityksen määrän voi laskea. Esimerkiksi edestakaiselle Helsinki–New York-matkan kompensaatiolle tulee hintaa 16 euroa.

SAS kertoo aloittaneensa Eurobonus-kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien matkustajien päästöjen kompensoinnin. Se tehdään rahoittamalla Natural Capital Partners -yrityksen uusiutuvan energian hankkeita. SAS:n nettisivuilta ei kuitenkaan löydy tarkempia tietoja, kuinka suurista kompensaatioista on kyse matkustajaa kohden.

2. Kompensaatioon erikoistuneet yritykset ja järjestöt

Ilmastoapu.fi on suomalainen päästövähennysten välittäjä, joka sijoittaa kompensaatiot sertifioituihin hankkeisiin. Sen verkkokaupasta voi hankkia kompensaation edestakaiselle Euroopan-lennolle (laskurin mukaan päästöt 0,9 tonnia) 30,80 eurolla. Edestakaisen mannertenvälisen lennon (päästöt 1,2 tonnia) hyvitys on 41,10 euroa.

Saksalainen Atmosfair on järjestö, jonka kautta voi sijoittaa erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin kehitysmaissa.

Esimerkiksi Helsinki-Berliini-Helsinki -lennoista yrityksen verkkokaupassa voi maksaa 14 euron kompensaation (laskurin mukaan päästöt 0,566 tonnia). Helsinki–New York–Helsinki -lennoista hyvitys on 64 euroa (päästöt 2,750 tonnia).

Sveitsiläisen MyClimate-järjestön nettisivuilta löytyy päästöt arvioiva laskuri ja mahdollisuus maksaa päästöjä vastaava kompensaatio sertifioituihin hankkeisiin. Edestakaiset Berliiniin-lennot voi kompensoida 12 eurolla (päästöt 0,486 tonnia). Edestakaisen Helsinki–New York-matkan kompensaatio on 59 euroa (päästöt 2,5 tonnia). 

Suomalaisen CO2Esto.fi:n toimintaidea poikkeaa edellisistä, sillä yrityksen kautta kompensaatio tehdään ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökaupasta. Ostetut oikeudet ovat pois markkinoilta, joilta saastuttava teollisuus joutuu ostamaan oikeuksia päästöihinsä. Ja kun päästöoikeuksia on vähemmän, niiden hinta nousee ja päästöjen tupruttelu kallistuu. Yrityksen verkkokaupassa maksettava kompensaatio on Euroopan lennoilla 34,60 euroa (päästöt 1 tonnia) ja mannerten välisillä lennoilla 50,96 euroa (päästöt 1,5 tonnia). 

3. Lahjoitus ympäristöjärjestölle

Omaatuntoa voi lievittää myös lahjoittamalla rahaa ympäristöjärjestölle, vaikka tämä ei olekaan varsinaista lentopäästöjen kompensointia.

Ilmastonmuutosta hillitseviä hankkeita on monella järjestöllä Luontoliitosta WWF:ään. Hiilipörssi-hankkeen kautta voi ostaa ennallistettavaa suota ja Luonnonperintösäätiöltä ikimetsää.

Sopivaa lahjoitussummaa voi haarukoida netin lentolaskureiden avulla. Maan ystävät antaa lahjoittajalle valmiin suosituksen: kymmenen prosenttia lennon hinnasta. 150 euron Berliinin-lipuista hyvitys olisi näin 15 euroa ja 600 euron New York-lipuista 60 euroa. 

Ja aina voi lomailla vähemmilläkin päästöillä…

Ympäristötietoinen matkustaja voi vaikuttaa päästöihin myös omilla valinnoillaan:

  • Vältä lentoja valitsemalla lomakohde, jonne pääsee junalla tai bussilla – tai vaikkapa pyörällä.
  • Jos lennät lomalle, vietä paikan päällä pidempään ja tee vastaavasti vähemmän lomamatkoja.
  • Valitse mahdollisimman suora lentoreitti, jossa on mahdollisimman vähän välilaskuja ja koneen vaihtoja.
  • Käytä lentoyhtiöitä, joilla on polttoainetta vähemmän käyttäviä uusia koneita.

Matti Remes 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti