veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Miten työhuonevähennyksestä ja työvälineistä saatava veroetu lasketaan?

Miten työhuonevähennyksestä ja työvälineistä saatava veroetu lasketaan?
27.12.2021

Olen tehnyt vuonna 2021 etätyöpäiviä yli 50 prosenttia kaikista työpäivistä. Miten etätyöntekijän vuoden 2021 työhuonevähennyksestä (920 e) saatava veroetu ja käteen jäävä nettohyöty lasketaan? Lisäksi olen vuonna 2021 ostanut 1 350 eurolla työvälineitä (hinnat 350 e, 500 e, 500 e).

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Nettohyöty riippuu tulojesi määrästä ja veroprosentistasi. Verokorttisi lisäprosentilla voit arvioida ansiotuloista tehtävien vähennysten nettovaikutusta suuntaa antavasti.

Tulonhankkimiskulut vaikuttavat verotukseen vasta silloin, kun kustannukset ylittävät kaikille tulevan automaattisen tulonhankkimisvähennyksen 750 euroa (vuonna 2021).

Koska etätyöpäiviesi määrä ylittää 50 prosenttia kaikista työpäivistäsi, saat työhuonevähennyksenä 920 euroa. Sinulla on sen lisäksi työvälinehankintoja 1 350 eurolla.

Työhuonevähennyksen ja työvälinehankintojen perusteella saamasi vähennys ansiotuloistasi on yhteensä 1 520 euroa (1 350 + 920 - 750). Työvälinehankinnat vähennetään vuosimenona kerralla, koska kukin työväline maksaa enintään 1 200 euroa. 

Jos lisäprosenttisi olisi esimerkiksi 40 prosenttia, verohyötysi olisi lisäprosentin mukaan nettona 608 euroa. 

Tulonhankkimisvähennys ei kuitenkaan kata asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia eikä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja ja työttömyyskassamaksuja. Ne vähennetään aina erikseen tulonhankkimisvähennyksen lisäksi.

Käteen tulevien eurojen määrä puolestaan riippuu siitä, kuinka hyvin ennakonpidätyksesi on vastannut lopullisten verojen määrää. Jos ennakonpidätysprosentissasi ei ole huomioitu tulonhankkimiskustannuksia, voit saada veronpalautusta. Jos ennakonpidätyksesi onkin ollut liian pieni, saatat vähennyksistä huolimatta joutua maksamaan lisää veroa. 

Mitään automaattista ”eurot käteen” laskelmaa ei ansiotuloista tehtävästä vähennyksestä voi antaa toisin kuin sellaisista vähennyksistä, jotka tehdään suoraan veroista. 

Työvälinekulujen vähentäminen: 

  • Jos yksittäinen työväline maksaa 1 200 euroa tai vähemmän, sen hankintameno vähennetään vuosimenona kerralla. Tällaisen työvälineen käyttöaika on yleensä enintään kolme vuotta. 
  • Jos työväline maksaa enemmän ja sen käyttöikä on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poisto on enintään 25 %/vuosi. Kun poistamatta on 1 200 euroa tai vähemmän, vähennetään loppusumma kerralla. 
  • Vuonna 2020 raja oli 1 000 euroa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti