veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kysely: Suomalaista johtajaa pidetään ystävällisenä – yhtä ominaisuutta henkilöstö ei nyt kaipaa

Kysely: Suomalaista johtajaa pidetään ystävällisenä – yhtä ominaisuutta henkilöstö ei nyt kaipaa
21.11.2022

Suomessa johtajaan liitetään monia myönteisiä ominaisuuksia, kuten vastuullisuus ja huumorintajuisuus, ystävällisyys ja lähestyttävyys, kertoo rekrytointipalveluja tarjoavan Eezyn kysely.

Vastauksista nousee myös huomio, että johtajia ei koeta rohkeiksi – eritoten, heiltä ei rohkeutta nyt edes toivota.

Muita ei-toivotuimpia johtajien luonteenpiirteitä ovat itsevarmuus, itsenäisyys ja määrätietoisuus. 

Eniten kehittämistä kaipaavat johtajan luonteenpiirteet ovat vastaajien mielestä rehellisyys, luotettavuus ja kannustavuus.

Johtajien odotetaan vahvistavan henkilöstön turvallisuuden tunnetta  

Tunnejohtamisen taidot koetaan epävarmoina aikoina erittäin tärkeiksi johtajien ominaisuuksiksi. Kysely nosti esiin, että Suomessa johtajat keskittyvät liikaa luomaan asiakeskeistä ilmapiiriä.

Osa johtajista on vastaajien mukaan kuitenkin onnistunut luomaan työpaikalle ilmapiirin, jossa korostuvat yhdessä tekeminen, ihmisläheisyys ja mukava tunne.

Ihmisläheisyys ei kuitenkaan nouse työntekijöiden toiveissa yhtä korkealle kuin arvostuksentunne, joka tällä hetkellä on selvästi liian alhaisella tasolla.

Kaikkein eniten vastaajat odottavat nyt johtajien vahvistavan turvallisuuden tunnetta työpaikoilla.

Naiset odottavat johtajilta tunnejohtamisen taitoja

Kyselyn perusteella ideaalinen johtaja osaa kohdata ja suhtautua tilanteissa avoimesti ja ennakkoluulottomasti, kuunnella paremmin ja antaa kannustavaa palautetta. Lisäksi hän pystyy innostamaan henkilöstöä. Nämä piirteet ovat vastaajien mukaan harvinaisia johtajilla nykyisin. Ideaalinen johtaja on myös nykyistä rehellisempi ja huolta pitävämpi.

Vastaajien sukupuolella on merkittävä yhteys johtajiin kohdistuviin odotuksiin. Kaiken kaikkiaan naisten odotukset johtajien tunnejohtamisen taitojen ja ilmapiirin luomisen suhteen ovat selvästi korkeammat kuin miesten.

Naisille esimerkiksi turvallisuus ja innostavuus on tärkeämpää kuin miehille. Miehille taas tärkeämpää on, että johtaja on reilu, suora ja rehti.

Suomalainen johtajapersoona ja työntekijöiden odotukset2022 -tutkimus on tehty syyskuussa 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista Bilendin kuluttajapaneelista. Kysymykset koskivat organisaatioiden ylintä johtoa.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti