veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Hallitus esittää yrittäjän eläkelain muuttamista – ensi vuonna luvassa 170 euron korotuksia kuussa pienimpiin eläkemaksuihin

Hallitus esittää yrittäjän eläkelain muuttamista – ensi vuonna luvassa 170 euron korotuksia kuussa pienimpiin eläkemaksuihin
21.6.2022

Hallitus haluaa yrittäjän eläkelain muutoksella parantaa yrittäjien eläketurvaa ja yrittäjän eläkelain toimeenpanoa.  Jotta yrittäjillä olisi aikaa varautua työtulojen ja vakuutusmaksun nousuun, säädetään myös enimmäiskorotuksesta työtuloon. Suomen Yrittäjien mielestä eduskunnassa on vielä tehtävä muutoksia työtulon määrittämistä koskeviin perusteisiin.

Eläkelain muuttamisen tavoitteena on, että yrittäjän työtulo eläkesopimuksessa vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Ensimmäisiä korotuksia jo voimassa oleviin sopimuksiin on luvassa vuonna 2023.

”Yrittäjien työtulon arviointiin on nykyään muodostunut käytäntöjä, joiden mukaan yrittäjän työtuloa ei ole arvoitu työpanoksen mukaisesti ja työtulo on vahvistettu ainoastaan yrittäjän ilmoituksen perusteella. Tämä on johtanut ilmiöön, jossa työtulon taso ei aina vastaa lain edellyttämällä tavalla yrittäjän työpanoksen arvoa”, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Esitetyillä muutoksilla yrittäjien työtulot saataisiin tasolle, jolla varmistettaisiin yrittäjälle riittävän työeläketurvan karttuminen ja kohtuullinen eläkeaikainen toimeentulo. Näin vahvistettaisiin myös yrittäjän sosiaaliturvan taso työuran aikana, sillä monet etuudet määrittyvät työtulon perusteella. 

Työtulon tarkistaminen mietityttää

Esityksen mukaan eläkeyhtiön tulisi kolmen vuoden välein tarkastaa yrittäjän YEL-työtulo. Esityksessä ei olla muuttamassa YEL-työtulon määräytymisperustetta, vaan eläkelaitoksen pitää jatkossakin vahvistaa työtuloksi palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. 

Lakia ollaan kuitenkin täsmentämässä sen osalta, miten vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön palkka tulisi arvioida. Lakiin ehdotetaan säännöstä yksityisen sektorin mediaanipalkan ottamisesta työtulon määrittämisen lähtökohdaksi. Eläkeyhtiön pitäisi lisäksi ottaa huomioon kaikki yrittäjän työpanoksen määrästä kertova tieto.  

– Olemme olleet silti huolissamme esityksen perusteluista ja vaatineet niiden täydentämistä siten, ettei mediaanipalkkaa ryhdytä soveltamaan yksisilmäisesti ja sillä tavalla, ettei toimialan erikoispiirteitä huomioitaisi, johtaja Janne Makkula sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa. 

–  Olemme myös edellyttäneet, että yrittäjän esittämä uskottava näyttö työpanoksensa määrästä tulee ottaa työtulon arvioinnissa huomioon muun selvityksen rinnalla. Erityisesti aloittavan yrittäjän kohdalla yrittäjä itse on yleensä ainoa tietolähde yritystoimintaan laitetusta työpanoksesta, toteaa työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Näin maksut alkavat nousta vuonna 2023

- Esityksen mukaan lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023 ja niitä sovelletaan työtulon vahvistamiseen, joka tehdään lain voimaantulon jälkeen. Eläkeyhtiöt myös tarkistavat vuoden 2023 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Muiden yrittäjien työtulot tarkistetaan vuosina 2024–2025. Jatkossa kaikki tarkistetaan aina kolmen vuoden välein.

- Jotta yrittäjillä olisi aikaa varautua työtulojen ja vakuutusmaksun nousuun, säädettään enimmäiskorotuksesta työtuloon. Niillä yrittäjillä, joilla on YEL-vakuutus voimassa 1.1.2023, vuotuista työtuloa voidaan nostaa korkeintaan 8 000 eurolla tai 20 prosenttia riippuen siitä, kumpi tarkoittaa suurempaa muutosta työtuloon.

- Työtulon alarajalle vahvistettu työtulo voi nousta ensimmäisessä tarkistuksessa siten korkeintaan noin 16 262 euroon vuoden 2022 tasossa, jolloin vakuutusmaksu nousee keskimäärin enintään 170 eurolla kuukaudessa.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmisteluun ovat osallistuneet Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, STTK ry, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät ry ja valtiovarainministeriö.

 

Satu Alavalkama

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti