veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Tontinvuokra kurittaa omistusasujan kukkaroa

Tontinvuokra kurittaa omistusasujan kukkaroa
1.8.2023

Elinkustannusindeksiin sidottu tontinvuokra nostaa hoitovastiketta mutta ei aina näy asunnon vuokrassa.

Vuokratontilla sijaitsevassa taloyhtiössä tontinvuokran osuus hoitokuluista on Kiinteistöliiton mukaan keskimäärin noin kymmenen prosenttia. Uusimmissa yhtiöissä tontista maksetaan vuokraa usein tuplasti keskiarvoon verrattuna tai jopa enemmän.

Suurin osa tontinvuokrista on sidottu elinkustannusindeksiin eli tutummin inflaatioprosenttiin. Korotusperusteena on useimmiten edellisen vuoden keskimääräinen inflaatioprosentti, joka oli viime vuonna 7,1. Se tarkoittaa siis 7,1 prosentin nousua tontin vuokraan. Jotkut vuokranantajat käyttävät korotusperusteena elinkustannusten kallistumista joulukuussa edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Näin laskettuna korotus vuodelle 2023 on 9,1 prosenttia.

”Suurin osa maanomistajista tekee inflaatiokorotuksen heti vuoden alussa. Joissakin tapauksissa vuokrantarkistuksen ajankohta on sidottu rakennuksen valmistumisajankohtaan”, kertoo tietoasiantuntija Olli Rekonen Isännöintiliitosta.

Kunnat, kaupungit ja seurakunnat ovat vuokranneet maata asuinrakentamiseen jo pitkään, ja niiden vuokrasopimuksissa vuokra on Isännöintiliiton mukaan sidottu lähes aina elinkustannusindeksiin.

Viime vuosina uudisrakentamisen markkinoille ovat kasvukeskuksissa rynnineet erilaiset tonttirahastot, joiden vuokraehtoja alan asiantuntijatkin ovat moittineet puutteellisiksi. Tonttirahastojen maanvuokrasopimuksissa vuokrankorotusperusteena voi olla kiinteä prosentti tai inflaatioprosentti ja niiden päälle muita ehtoja.

Tontinvuokra ei aina nosta asunnon vuokraa

Omistusasunnossa asuvien asumiskuluihin tontinvuokra siirtyy suoraan, mutta vuokra-asunnoissa polku ei ole yhtä selkeä.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan, joten tontinvuokra ei automaattisesti nosta asunnon vuokraa, vaikka asukkaan kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa olisikin vuokrankorotuksen mahdollistava indeksiehto.

KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva muistuttaa, että tällä hetkellä etenkin pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntotarjonnan kasvu on tehokkaasti hillinnyt vuokrien nousua. ”Meidän vuokraindeksimme näyttää vuokrien nousseen pääkaupunkiseudulla keskimäärin 0,9 prosenttia maaliskuun 2022 ja 2023 välisenä aikana, eli selkeästi inflaatiota vähemmän.”

Omakustannusvuokrakohteissa kuten kaupunkien ARA-vuokra-asunnoissa, tontinvuokra siirtyy muiden kustannusten tapaan suoraan asunnon vuokraan. Esimerkiksi Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoiva Heka on ilmoittanut suunnittelevansa yli 10 prosentin vuokrankorotuksia vuodelle 2024.

Kun vuokra-aika päättyy, maanomistaja voi määritellä vuokran vapaasti

Maan vuokraaminen on merkittävä tulonlähde monille kunnille, kaupungeille ja seurakuntayhtymille. Niiden kanssa tehdyt vuokrasopimukset ovat pituudeltaan tyypillisesti useita vuosikymmeniä. Tonttirahastot suosivat usein huomattavasti lyhyempiä, esimerkiksi vain 10 vuoden sopimuksia.   

Kohua herättäneet huimat tontinvuokran korotukset liittyvätkin vuokrasopimuksen uusimiseen vuokra-ajan umpeutuessa. Maan arvo on kasvukeskuksissa vuosikymmenten aikana noussut usein merkittävästi, ja se näkyy uusissa maanvuokrasopimuksissa. Vuokranantaja voi vuokrasopimuksen päättyessä määritellä uuden vuokran vapaasti.

Katri Isotalo

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti