veronmaksajat.fi

KOTI

KKO linjasi: Henkilötakaus ei ole vuokranantajalle avoin piikki

KKO linjasi: Henkilötakaus ei ole vuokranantajalle avoin piikki
22.5.2023

Tuoreessa ennakkoratkaisussaan korkein oikeus kohtuullisti yksityishenkilön vuokrasopimuksen velvoitteiden vakuudeksi antamaa takaussitoumusta. Vuokranantaja ei katkaissut vuokrasuhdetta, vaikka vuokralainen jätti vuokria maksamatta. 

Ratkaisu vahvistaa jo aiemmin omaksuttua linjaa, jonka mukaan takausta ei ole tarkoitus käyttää säännölliseen vuokranmaksuun, Suomen Vuokranantajat toteaa tiedotteessa.

Ratkaisu koki tilannetta, jossa takaaja oli antanut omavelkaisen takauksen lapsensa perheen vuokrasopimuksen vakuudeksi eli sitoutunut vastaamaan sopimuksen velvoitteista kuin omistaan.

Vuokrasopimus oli sovittu määräaikaiseksi ensimmäiseksi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen vuokrasuhde oli sopimuksen mukaisesti jatkunut toistaiseksi voimassa olevana.

Vuokralaiset jättivät vuokrat maksamatta miltei heti vuokrasuhteen alkamisen jälkeen. Näiden laiminlyöntien takia takaaja oli jo aiemmin vastustamisestaan huolimatta tuomittu maksamaan saamatta jääneitä vuokria ja muita kuluja kymmeneltä kuukaudelta.

Vuokranantaja ei kuitenkaan katkaissut vuokrasuhdetta, vaan salli vuokrasuhteen jatkumisen, vaikka vuokria ei maksettu.

Korkein oikeus päätyi kohtuullistamaan takaajan vastuuta siten, ettei hän ollut vastuussa sopimuksen määräaikaisuuden jälkeen syntyneistä vuokraveloista.

Perusteluissaan KKO painotti sitä, että kynnys takaussitoumuksen kohtuullistamiseen on korkealla. Takaus on jo itsessään ankara oikeustoimi, jonka liian herkkä kohtuullistaminen heikentäisi merkittävästi sen käytettävyyttä vakuutena.

Takaaja oli tässä tapauksessa ollut jo takaussitoumuksen antaessaan tietoinen siitä, että vuokralaisten taloudellinen tilanne oli heikko ja että hänelle voi sitoumuksen perusteella syntyä velvollisuus velkojen maksuun.

KKO kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, ettei takaajalla ollut mahdollisuutta päättää vuokrasopimusta tai rajata takausvastuutaan ongelmien sattuessa.

Jo aiemmin oikeuskäytännössä on todettu, että maksuongelmien jatkuessa vuokranantajalle voi syntyä jopa velvollisuus vuokrasuhteen päättämiseen takaajalle aiheutuvan vahingon minimoimiseksi.

”Takauksen tarkoitus ei ole pitää vuokrasuhdetta hengissä, jos vuokralaisella ei ole aikomustakaan suorittaa vuokria itse. Jos on selvää, ettei vuokralainen selviydy vuokrista lisämaksuajoista tai muista toimista huolimatta, on vuokrasuhde usein syytä päättää”, Suomen Vuoranantajien lakimies Saara Penttilä neuvoo tiedotteessa.

Omavelkainen takaussitoumus yleistynyt vuokrasopimusten vakuutena

Omavelkainen takaussitoumus on viime aikoina yleistynyt myös vuokrasopimusten vakuusmuotona. Takaussitoumuksen antaja sitoutuu vastaamaan vuokrasuhteen mukaisista velvoitteista, kuten vuokranmaksusta ja huoneistolle aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta kuten omistaan.

”Takaussitoumus on joustava vakuusmuoto etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa vuokralaisen on vaikea saada asuntoa maksuhäiriömerkintöjensä vuoksi tai joissa perinteinen rahavakuus ei esimerkiksi riitä.”

MIKÄ TAKAUSSITOUMUS? Takaussitoumusta voidaan käyttää vuokrasopimuksen ainoana vakuutena tai se voidaan ottaa muun vakuuden rinnalle. Käytettäessä henkilötakausta vakuutena kannattaa myös takaajan luottotiedot tarkistaa. Takaussitoumuksen merkitys ja tarkoitus on myös hyvä käydä osapuolten kesken läpi ennen sen antamista.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti