veronmaksajat.fi

KOTI

Aiheuttaako joku taloyhtiössäsi jatkuvaa häiriötä? Tässä vinkkejä pulman ratkomiseen

Aiheuttaako joku taloyhtiössäsi jatkuvaa häiriötä? Tässä vinkkejä pulman ratkomiseen
13.6.2023

Häiritsevä elämä, kuten toistuva melu öisin, voi olla taloyhtiössä varsin pitkäkestoinen ongelma. Tilanne saattaa pahimmillaan kestää kuukausia, jos häiriötä aiheuttava asukas esimerkiksi välttelee tiedoksiantoja ja häätö on vireillä. Siksi kärsivällisyys ja yhteistyö ovat asian edistymisen kannalta olennaisia.

Häiriöstä kärsivien naapureiden kannattaa olla aktiivisia ja ilmoittaa häiriöistä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Jos kyseessä on vuokralainen, on vuokranantajan tartuttava häiriötilanteiden ilmetessä ripeästi toimeen.

”Kaikki taloyhtiössä seinien läpi kantautuva ääni tai esimerkiksi yksittäiset juhlat eivät kuitenkaan ole lain silmissä sellaista häiritsevää elämää, joka oikeuttaa toimenpiteisiin”, Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Juho Flinck sanoo tiedotteessa.  

Naapureiden tekemät häiriöilmoitukset olennaisia häiriöihin puuttumisessa

Mahdollisuudet puuttua tehokkaasti häiritsevään elämään riippuvat valtaosassa tapauksia siitä, millaisia häiriöilmoituksia taloyhtiölle on tehty.

Häiriöihin on helpompi puuttua, kun ilmoituksia on runsaasti ja ne ovat hyvin dokumentoituja. Lisäksi vuokranantajaa auttaa tieto siitä, että ilmoittajat ovat myös tarvittaessa valmiita todistamaan oikeudenkäynnissä häiriöistä.

Aivan ensiksi häiritsevää elämää viettävään naapuriin kannattaa olla yhteydessä ja keskustella asiasta. Akuuteissa uhkaavissa tilanteissa tulee olla yhteydessä viranomaisiin.

“Mitä useampi naapuri ilmoittaa häiriöistä, sitä paremmat mahdollisuudet on tilanteeseen puuttumiselle. Ilmoitusten on hyvä olla mahdollisimman kattavia ja tarkkoja, jotta ilmoitusten tekijät voivat tarvittaessa todistaa häiriöiden tapahtuneen”, muistuttaa Flinck.

Häiriön kestolla ja vuorokaudenajalla merkitystä

Kaikki taloyhtiössä seinien läpi kantautuva ääni ei ole oikeuden silmissä sellaista häiritsevää elämää, joka oikeuttaa toimenpiteisiin.

Häiritsevältä elämältä edellytetään jonkinasteista jatkuvuutta ja toistuvuutta. Merkitystä on niin häiriön tyypillä, vuorokaudenajalla kuin häiriön ajallisella kestollakin.

Erityisesti yöaikaan tapahtuvaa metelöintiä voidaan pitää häiritsevänä. Yksittäiset juhlat jääkiekon MM-finaaliviikonloppuna eivät kuitenkaan todennäköisesti vielä riitä näytöksi häiritsevän elämän viettämisestä.

”Hankalampia tilanteita ovat sellaiset, joissa häiriöt tapahtuvat päiväsaikaan tai johtuvat muuten sinänsä hyväksyttävästä toiminnasta. Esimerkiksi useita tunteja päivässä kestävä musiikin soittaminen tai jatkuva koirien haukkuminen voivat muodostua häiritseväksi elämäksi. Asukkailla on kuitenkin velvollisuus sietää normaaleja elämiseen kuuluvia ääniä kohtuullisissa määrin”, Flinck sanoo.

Vuokranantajan ensiaskeleena varoituksen antaminen 

Kun vuokranantaja saa tietoonsa epäilyn siitä, että vuokralainen viettää häiritsevää elämää, kannattaa toimia ripeästi. Oma aktiivisuus asian hoitamisessa ehkäisee myös taloyhtiön halukkuutta ryhtyä huoneiston hallintaanottoon.

Ensimmäiseksi vuokranantajan kannattaa ottaa yhteyttä isännöitsijään ja pyytää päivätyt häiriöilmoitukset. Parasta on, jos ilmoitukset on jätetty omalla nimellä.

Häiriöilmoitusten perusteella vuokranantaja voi harkita, onko tilanteessa aihetta antaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen purkamisvaroitusta.

Varoitus tulee lain mukaan antaa todistettavasti tiedoksi vuokralaiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vuokralaista ei saada tavoitettua varoituksen toimittamista varten, voidaan viime kädessä joutua käyttämään haastemiehen palveluja tiedoksiannon toimittamisessa. Sama tilanne voi vielä olla edessä purkamisilmoituksen toimittamisen kohdalla.

Jos sopimuksen purkamisesta huolimatta vuokralainen edelleen pitää asuntoa hallinnassaan ja häiriöt jatkuvat, joudutaan vuokralaiselle vielä hakemaan häätöä käräjäoikeudesta. Häiriöt saadaan loppumaan viimeistään, kun ulosottoviranomainen toimittaa häädön.

Taloyhtiön hallintaanottovaroitus kannattaa ottaa vakavasti 

Taloyhtiö saattaa myös antaa sekä osakkaalle että vuokralaiselle huoneiston hallintaanottovaroituksen häiritsevän elämän perusteella. Hallintaanotolla yhtiö pyrkii ratkaisemaan asian itse. Tarkoituksena on myös saada vuokranantaja puuttumaan häiritsevään elämään.

”Hallintaanotto on taloyhtiön konsti saada asiaan ratkaisu, vaikka vuokranantaja omia keinojaan käyttäisikin. Onkin siis hyvä pitää taloyhtiö ajan tasalla ja tehdä yhteistyötä asian selvittämiseksi, sillä intressi on usein yhteinen. Kaikista helpointa usein on, jos tilanteeseen löydetään ratkaisu yhdessä häiriöitä aiheuttavan asukkaan kanssa.”

Minna Petäinen  

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti