veronmaksajat.fi

VEROT

Perinnöksi saatu metsäpalsta myydään – miten myyntiä verotetaan?

Perinnöksi saatu metsäpalsta myydään – miten myyntiä verotetaan?
17.7.2023

Neljä henkilöä peri 45 hehtaarin metsäpalstan. Aiomme myydä sen ostajille, jotka eivät ole sukulaisia. Miten myyntiä verotetaan, kun tilalta on myyty vuosien mittaan suurin osa puusta? Metsäpalstasta saatava myyntihinta on tämän takia pienempi kuin sen perintöverotusarvo oli. Meillä ei ollut oikeutta metsävähennykseen.

Verojuristi Harri Rajala vastaa

Myyntivoittoa ei synny. Jokainen myyjä ilmoittaa henkilökohtaisesti omassa veroilmoituksessaan osuutensa eli ¼:n kaupasta.

Jos tilan arvo on laskenut ja myytte sen tappiolla, kullekin teistä vahvistetaan verotuksessa luovutustappio oman osuuden myynnistä henkilökohtaisesti. 

Kun luovutusvoittoa tai -tappiota lasketaan, vastikkeetta saadun omaisuuden hankintameno on perintöverotuksessa käytetty kiinteistöosuuden, eli ¼:n, verotusarvo. 

Myyjien luovutustappio vähennetään ensisijaisesti henkilökohtaisista luovutusvoitoista tai niiden puuttuessa muista pääomatuloista samana tai viitenä seuraavana vuotena.

Koska puunmyyntituloista ei ole tehty metsävähennystä, puunmyynnit eivät estä luovutustappion syntymistä.

Metsävähennyksen vaikutuksesta luovutusvoiton laskennassa on kirjoitettu esimerkiksi Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Metsävähennys.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti