veronmaksajat.fi

VEROT

Menikö verotus vikaan? Oikaise se näin

Menikö verotus vikaan? Oikaise se näin
26.6.2023

Moni on jo tarkistanut ja palauttanut esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2022. Jäikö kuitenkin jokin verovähennys vaatimatta? Tai mitä tehdä, jos saa uuden verotuspäätöksen, mutta siinä on omasta mielestä virhe? Verotusta voi oikaista vielä jälkikäteen.

Uudet verotuspäätökset vuodelta 2022 saapuvat yksityishenkilöille satunnaisessa järjestyksessä, viimeiset lokakuun 2023 loppuun mennessä. Tarkista päätös huolella, sillä vielä ehdit korjata mahdolliset virheet.

Löydät oman verotuspäätöksesi sähköisestä Omavero-palvelusta. Saat verotuspäätöksen myös postitse, jos et ole vielä ottanut käyttöösi sähköistä viranomaisasiointia eli Suomi.fi-viestejä. Sähköinen asiointi on hyvä vaihtoehto, sillä se keventää julkisia menoja ja säästää ympäristöä.

Oman verotuksesi päättymispäivän näet verotuspäätöksestä. Jos verotuksesi on jo päättynyt, sinun pitää tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus virheen korjaamiseksi tai unohtuneen verovähennyksen vaatimiseksi. 

Tiesitkö tämän verotuspäätöksestä?

 • Esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulee yleensä verotuspäätös. Jos et ole korjannut esitäytettyä veroilmoitustasi eikä puolisosi ole korjannut omaansa, verotuspäätös on lopullinen. Tarkista se aina. Verotuspäätökseltä näet verotuksesi päättymispäivän.
 • Jos sinä tai puolisosi on korjannut esitäytettyä veroilmoitusta, saat myöhemmin uuden verotuspäätöksen ja verotuksesi päättymispäivän. 
 • Voit korjata ja täydentää veroilmoitustasi siihen asti, kun verotuksesi päättyy. Päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Kun Verohallinto on käsitellyt korjauksesi, saat uuden verotuspäätöksen.
 • Tarkista aina verotuspäätöksesi. Varmista, että tulosi on merkitty oikein, ja katso, onko vähennysvaatimuksesi hyväksytty. 
 • Jos huomaat verotuksessasi virheen vasta verotuksen päättymisen jälkeen, sinun täytyy tehdä oikaisuvaatimus. Kun oikaisulautakunta on käsitellyt vaatimuksesi, saat uuden verotuspäätöksen, jos verotuksesi muuttuu. 
 • Jos ilmoitat oikaisuvaatimuksessasi kokonaan uuden tiedon, on mahdollista, että saat niin sanotun täydentävän verotuspäätöksen. Silloin Verohallinto toimittaa verotuksen osittain uudelleen siten, että se ottaa huomioon uuden tiedon, eikä asia menekään oikaisulautakuntaan. Jos et ole tyytyväinen täydentävään verotuspäätökseen, teet päätöksestä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Kaksi faktaa verotuspäätöksestä

1. Milloin voin saada verotuspäätöksen?

- Esitäytetyn veroilmoituksen mukana 

2. Milloin voin saada uuden verotuspäätöksen?

- Esitäytetyn veroilmoituksen jälkeen, jos Verohallinto on saanut joltain ulkopuoliselta uutta verotustietoa

- Jos sinä itse tai puolisosi on korjannut omaa veroilmoitustaan

- Jos olet täydentänyt veroilmoitustasi sen palautuspäivän jälkeen

Verotus päättyy eri aikoina

Tuloverotus päättyy eri verovelvollisilla eri aikaan. Yksityishenkilön tuloverotuksen päättymispäivä vaihtelee toukokuun ja lokakuun välillä. Puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.

Mikäli et saanut jo veroilmoituksesi mukana verotuspäätöstä, se johtuu siitä, että Verohallinnolla ei ollut vielä käytössä kaikkia tietoja, jotta verotuksesi olisi voitu toimittaa. Saat verotuspäätöksen sitten, kun verotuksesi on toimitettu.

Jos taas teit muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi tai puolisosi teki muutoksia omaansa tai Verohallinto on saanut verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta (esim. työnantajalta), saat uuden verotuspäätöksen. Siinä on uusi verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrät ja maksupäivät.

Verotuksen päättymisaika on siis nykyään yksilöllinen. Lisäksi monen verotus päättyy aikaisemmin kuin ennen. Siksi ajanjakso, jona veroilmoitusta on mahdollista helposti täydentää ja korjata ennen verotuksen päättymistä, saattaa olla paljon lyhyempi kuin se, johon aiemmin olet tottunut. Tästä syystä voit joutua entistä useammin oikaisemaan verotuksesi virheitä tekemällä oikaisuvaatimuksen. 

Mikä on täydentävä verotuspäätös?

Kun verotuksesi on päättynyt, voit hakea siihen muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa voit ilmoittaa esimerkiksi puuttuvan verovähennyksen tai korjata vääränsuuruisen vähennyksen taikka tulon.

Muista kuitenkin, että tietyt vaatimukset verovelvollisen pitää tehdä ennen kuin verotus päättyy. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi

 • tulontasaus ja
 • pakollisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen puolisoiden kesken.

Niitä ei voi vaatia oikaisuvaatimuksella jälkikäteen.

Verotusmenettelyyn on tullut verovuodesta 2018 lähtien uusi menettelyvaihe: jos ilmoitat oikaisuvaatimuksessasi kokonaan uuden tiedon, Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee niin sanotun täydentävän verotuspäätöksen.

Tällainen kokonaan uusi tieto voisi olla vaikkapa vaatimus vähennyksestä, jota et ole aiemmin vaatinut. Jos verottaja ei ole täydentävällä verotuspäätöksellä hyväksynyt tätä uutta tietoa koskevaa oikaisuvaatimustasi, voit hakea päätökseen muutosta tekemällä toistamiseen oikaisuvaatimuksen. Uudistus toi verovelvolliselle yhden tilaisuuden lisää korjata verotustaan ja paransi siten hänen mahdollisuuksiaan hakea muutosta verotukseensa.

Muutoksenhakuaika varsinaiseen verotuspäätökseen ja täydentävään verotuspäätökseen on sama: muutoksenhakuun on aikaa kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Aikaa on kuitenkin aina vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen on saanut täydentävän verotuspäätöksensä.

Muutoksenhakuaika näkyy muutoksenhakuohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Tarkista milloin haet muutosta

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat perillä Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Muutoksenhaun määräajat muuttuivat merkittävästi vuonna 2017. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi verovuoden 2022 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 31.12.2025.

Tarkista muutoksenhakuaika aina verotustasi koskevan päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. 

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti

Muutoksenhaku oikaisulautakunnalta on maksutonta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan verotuksen oikaisulautakunnalle.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti paperille tai käyttää valmista lomaketta 3308 ”Tuloveron oikaisuvaatimus”. Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, tulosta kansilehdeksi tämä lomake.

Liitä vaatimuksesi mukaan tarvittavat liitelomakkeet, joihin olet täyttänyt tarvittavat tiedot (esimerkiksi arvopapereiden luovutusvoitoista lomake 9A). Liitä oikaisuvaatimukseen myös kopiot muista asiakirjoista, joihin vetoat, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä Verohallintoon.

Lomakkeen 3308 löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä tuloverotuksesi oikaisuvaatimuksen sähköisesti Verohallinnon Omavero-palvelussa.

Oikaisuvaatimuksessa tulee olla muutoksenhakijan nimi ja siinä tulee vaatia selvästi, minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta.

Lisäksi oikaisuvaatimuksesta täytyy ilmetä, mihin päätökseen muutosta haetaan ja miten verotusta vaaditaan muutettavaksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää kaikki asiakirjat, joihin vetoat, ellei niitä ole aiemmin toimitettu verottajalle. Voit liittää oikaisuvaatimukseesi tiedostoja myös Omaverossa.

Oikaisuvaatimus pitää allekirjoittaa. Allekirjoittajana voi olla riippuen tilanteesta esimerkiksi verovelvollinen itse, edunvalvoja, alaikäisen holhooja tai kuolinpesän verotuksessa pesän osakas. Allekirjoittajana voi olla myös verovelvollisen puoliso, jos kyse on yhdessä harjoitetun maatalouden tai elinkeinotoiminnan tulosta tai muusta sellaisesta asiasta, joka välittömästi vaikuttaa verovelvollisen verotukseen. Valtakirjan nojalla myös valtuutettu voi allekirjoittaa oikaisuvaatimuksen jonkun toisen verovelvollisen puolesta.

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen voit jättää tai postittaa mihin tahansa verotoimistoon. Jos jätät oikaisuvaatimuksen verotoimistoon, on syytä pyytää verovirkailijalta vastaanottotodistus siitä, että Verohallinto on vastaanottanut oikaisuvaatimuksen liitteineen. Tämä on viisasta jo määräaikojenkin takia, ettei asia vanhene, jos paperit häviäisivät verottajalta. 

Millainen on hyvä oikaisuvaatimus? 

Oikaisuvaatimuskirjelmän laatimisessa kannattaa pyrkiä johdonmukaisuuteen ja selkeyteen. Kiinnitä huomiota myös asioiden ilmaisutapaan ja tekstin pituuteen. Pitkä ja lavea esitystapa saattaa hukuttaa pääasian turhan tekstin alle. Myös samojen asioiden toistoa on syytä välttää.

Jos sinulla on vaatimuksia enemmän kuin yksi, ne kannattaa selvyyden vuoksi numeroida. Numeroi myös kunkin vaatimuksesi perustelut vastaavalla tavalla kuin vaatimukset.

Näytön osalta on hyvä muistaa, että näyttötaakka on suurelta osin verovelvollisella. Verotuksessa pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on näytön esittämiseen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitys. Yleensä sinä itse tunnet parhaiten oman asiasi ja vain sinulla voi olla mahdollisuus hankkia asiaa koskevaa näyttöä.

Kysymykset ja tapaukset ovat yksilöllisiä, mutta tärkeintä on, että kaikki asiaan liittyvät olennaiset seikat ja luotettava näyttö tuodaan riittävän selvästi esiin. Mikäli kyse on lain tulkintakysymyksestä, niin väitteiden tueksi on hyvä viitata esimerkiksi lainvalmisteluasiakirjoihin, korkeimman hallinto-oikeuden tai keskusverolautakunnan ennakkotapauksiin sekä oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kannanottoihin. Voit vedota myös Verohallinnon ohjeisiin, varsinkin jos verotuspäätös on niiden vastainen.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on lopuksi hyvä esittää lyhyt ja ytimekäs yhteenveto asiasta, vaatimuksista ja siitä, miten verotusta tulee muuttaa esitettyjen tosiseikkojen perusteella.

Muista päivätä ja allekirjoittaa oikaisuvaatimuskirjelmäsi.

Jos verotuksen muuttaminen on pitkälti kiinni tosiasioiden ja näytön esittämisestä eikä asian taloudellinen merkitys ole huomattava, voit ihan hyvin itsekin tehdä oikaisuvaatimuksen. Mutta jos asiaan liittyvä verolain tulkintakysymys on hankala ja monimutkainen tai jos asia on taloudellisesti merkittävä, kannattaa harkita veroasiantuntijan puoleen kääntymistä.   

Johnny Örnberg

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näin teet hyvän oikaisuvaatimuksen:

 • Ole johdonmukainen ja selkeä.
 • Kerro, minkä verovuoden verotukseen haet muutosta.
 • Kuvaa selvästi, miten vaadit verotusta muutettavaksi.
 • Perustele vaatimus.
 • Päätä lyhyeen ja ytimekkääseen yhteenvetoon. 

 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti