veronmaksajat.fi

VEROT

Maatalouskiinteistö siirretään oy:lle – onko siirrosta maksettava varainsiirtoveroa?

Maatalouskiinteistö siirretään oy:lle – onko siirrosta maksettava varainsiirtoveroa?
25.11.2022

Harkitsemme maatalouden yhtiöittämistä eli muuttamista osakeyhtiöksi. Meneekö maatalouskiinteistön siirrosta yhtiölle varainsiirtovero?

Verojuristi Harri Rajala vastaa: 

Varainsiirtoveroa ei mene, jos yhtiöittäminen tehdään oikealla tavalla.

Varainsiirtoveroa ei makseta, kun maatalouden harjoittaja siirtää aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat osakeyhtiöön tuloverolain mukaisessa toimintamuodon muutoksessa.

Verovapauden edellytyksiä on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi. Ehtona on muun muassa, että omaisuus siirtyy perustettavaan osakeyhtiöön.

Osakeyhtiötä edeltävän yritysmuodon omaisuuden ja velkojen tulee siirtyä lähtökohtaisesti kokonaan perustettavalle osakeyhtiölle ja jatkuvuusperiaatteen mukaisesti samoista arvoista.

Maataloudenharjoittaja merkitsee yksin tai yhdessä maataloutta harjoittavan yrittäjäpuolisonsa kanssa kaikki perustettavan yhtiön osakkeet.

Kun maataloutta harjoittava yhtymä muutetaan osakeyhtiöksi, sen osakkeet merkitsee silloin yksi tai useampi yhtymän osakas.

Maa- tai metsätaloudenharjoittajan omassa tai hänen perheensä käytössä oleva asunto- tai vapaa-ajan asunto ei kuulu maatalouden tulolähteen varoihin.

Kyseisiä asuntoja ei tämän vuoksi voida siirtää perustettavalle yhtiölle ilman varainsiirtoveroseuraamuksia.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti