veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Verohallinto: Näin Sammon ja Mandatumin osakkeiden hankintamenot määräytyvät

Verohallinto: Näin Sammon ja Mandatumin osakkeiden hankintamenot määräytyvät
29.11.2023

Sampo jakautui lokakuun alussa. Finanssipalveluyhtiö Mandatum irtautui tuolloin Sammosta ja listautui Helsingin pörssiin. Yhdellä Sammon osakkeella sai yhden Mandatumin osakkeen. Verohallinto on nyt linjannut, miten Sammon ja Mandatumin osakkeiden hankintamenot määräytyvät.

  • Sammon osakkeen hankintameno on 91,66 prosenttia Sammon alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.
  • Mandatumin osakkeen hankintameno on 8,34 prosenttia Sammon alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Esimerkki: Maija on ostanut Sammon osakkeita joulukuussa 2022. Hinta oli 45 euroa/osake. Maijan nyt omistamien Sammon osakkeiden hankintameno on 41,25 euroa osakkeelta ja Mandatumin osakkeiden hankintameno 3,75 euroa osakkeelta.

Veroa ei mene siitä, että on saanut Sammon jakautuessa arvo-osuustililleen Mandatumin osakkeita. Mahdollisia veroseuraamuksia aiheutuu vasta, jos myy Mandatumin osakkeet. Tuolloinkin veroa maksetaan vain, jos saa myynnin yhteydessä myynti- eli luovutusvoittoa. Jos myyntihinta alittaa hankintamenon ja myyntikulujen yhteismäärän, syntyy luovutustappiota.

Vaihtoehtoisesti myyntivoitto voidaan laskea myös hankintameno-olettamaa käyttäen, jolloin myyntihinnasta vähennetään joko 20 prosenttia (alle 10 vuoden omistusaika) tai 40 prosenttia (vähintään 10 vuoden omistusaika). Omistusaika lasketaan Sammon osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta.

Pienet voitot verotta

Luovutusvoitto on verovapaa, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappio on vähennyskelvoton, jos kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.

OSAKESÄÄSTÖTILI | Jos Sammon osakkeet olivat osakesäästötilillä, myös Mandatumin osakkeet siirrettiin sinne. Tällöin niiden myynti ei vielä realisoi myyntivoiton verotusta, sillä myyntivoitot ja esimerkiksi osingot ovat osakesäästötilin sisällä verovapaita. Mahdollista osakesäästötilin tuottoa verotetaan pääomatulona vasta siinä vaiheessa, kun tililtä nostetaan varoja.

Tutustu Verohallinnon ohjeeseen: Sammon osittaisjakautumisessa syntyneen Mandatumin ja Sammon osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa >>

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti