veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

SVOP-rahasto jakaa varoja enintään 1 000 euroa – pieneneekö osakkeiden hankintameno?

SVOP-rahasto jakaa varoja enintään 1 000 euroa – pieneneekö osakkeiden hankintameno?
13.2.2023

Listaamattoman osakeyhtiön SVOP-rahasto jakaa varoja enintään 1 000 euroa. Voiko tällöin soveltaa pienten voittojen verovapautta? Tuloverolaissa säädetyt edellytykset varojenjaon verottamiselle luovutuksena täyttyvät. Jos näin on, pienentääkö varojenjako osakkeiden hankintamenoa?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa

Kyllä soveltuu, jos varojenjaossa SVOP-rahastosta varoja saavan osakkaan kaikki omaisuuden luovutushinnat ovat verovuonna yhteensä enintään 1 000 euroa. Tähän määrään lasketaan mukaan myös muiden omaisuuslajien luovutushinnat kyseisenä verovuotena. 

Kun tuhannen euron luovutushinnan rajaa lasketaan, huomioon ei oteta tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia eikä sellaisen omaisuuden luovutuksia, jotka on muuten säädetty edellytysten täyttyessä verovapaiksi, kuten oman asunnon verovapaa myynti. 

Varojenjako SVOP-rahastosta vähentää varoja saavan osakkaan osakkeiden jäljellä olevaa hankintamenoa, joka täytyy huomioida myöhemmissä SVOP-rahaston varojenjaoissa. Tämä pitää ottaa huomioon myös silloin, kun osakas myy osakkeita.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti