veronmaksajat.fi

RAHAT

Pörssiyhtiöillä takana hyvä tuloskausi – edessä hyppy arvaamattomaan

Pörssiyhtiöillä takana hyvä tuloskausi – edessä hyppy arvaamattomaan
24.3.2022

Helsingin pörssiyhtiöillä oli vahva loppuvuosi, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan positiivinen pohjavire vaihtui kasvaneeseen epävarmuuteen.

Helsingin pörssiyhtiöistä suurin osa julkisti viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloksensa helmikuussa, ja raportit olivat sijoittajille pääosin myönteistä luettavaa.

"Tuloskausi oli kaiken kaikkiaan hyvä. Monen yhtiön liikevaihto kasvoi odotuksia nopeammin. Sen sijaan kannattavuuden kehitys oli keskimäärin heikompi kuin odotimme. Se oli lievä pettymys", analyysiyritys Inderesin strategi ja seniorianalyytikko Juha Kinnunen arvioi.

Tuloksensa julkistaneista yhtiöistä lähes puolet alitti Inderesin ennusteet tuloskasvusta ja vain reilu kolmasosa ylittivät odotukset.

"Rehellisyyden nimissä on kuitenkin myös sanottava, että odotukset tulosparannuksissa olivat hyvin korkealla."

Kinnusen mukaan yhtiöiden kannattavuutta painoi ennen muuta kustannusinflaatio eli esimerkiksi raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kallistuminen. Joillekin yhtiöille ongelmia aiheutti myös komponenttien heikko saatavuus.

"Kannattavuuteen vaikutti myös se, että yritykset alkoivat jälleen panostaa tulevaan kasvuun, mikä on nostanut investointeihin ja tuotekehitykseen liittyviä kustannuksia."

Sota sekoitti monen yhtiön näkymät

Vuoden viimeisen neljänneksen tulosjulkistukset ovat sijoittajille kiinnostavia myös siksi, että pörssiyhtiöiden hallitukset julkaisevat niiden yhteydessä esityksensä tilikaudelta maksettavaksi osingoksi.

"Nyt esitetyt osingot olivat keskimäärin ennusteiden mukaisia. Monilla yhtiöillä on osinkopolitiikka, jota noudatetaan järjestelmällisesti", Kinnunen huomauttaa.

Myös yhtiöiden taloudelliset ohjeistukset tälle vuodelle olivat valtaosin sellaiset kuin analyytikot olivat odottaneet.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne muuttui kuitenkin oleellisesti etenkin niissä yhtiöissä, joiden liiketoimintaan kriisin vaikutukset iskevät suoraan. Ohjeistuksiaan ovat peruneet muun muassa Finnair, Nokian Renkaat, Ponsse, Raute ja Raisio.

Tätä juttua kirjoitettaessa Venäjän hyökkäys Ukrainassa oli täydessä käynnissä, ja länsimaiden Venäjälle asettamien talouspakotteiden ja vastapakotteiden kokonaisvaikutuksia oli vielä vaikea arvioida.

"Nyt asetettujen pakotteiden vuoksi Venäjän talous todennäköisesti romahtaa. Se tarkoittaa, että Venäjän kanssa kauppaa käyvät ja sinne investointeja tehneet yritykset kärsivät merkittävästi." 

Elvytyksen jatko tukisi pörssejä

Kinnunen ennakoi, että kriisin pitkittyminen ja arvaamaton kehitys varjostavat laajemminkin pörssiyhtiöiden näkymiä. Koko Euroopan talous uhkaa painua taantumaan. Myös kuluttajat voivat tulla hankinnoissaan varovaisemmiksi. Sama pätee yritysten investointeihin.

"Yhdysvaltain, Kiinan ja muun Aasian talouteen kriisillä ei ole ehkä niin suuria vaikutuksia, jos se pysyy nykyisessä mittakaavassa."

Osakemarkkinoihin vaikuttavat tulevien kuukausien aikana myös keskuspankkien ja hallitusten päätökset. Kinnunen arvioi, että inflaation kiihtymisestä huolimatta taloutta elvyttävä linja jatkuu, mikä tukisi osakemarkkinoita.

"En usko, että tässä tilanteessa Euroopan keskuspankki lähtee kiristämään rahapolitiikkaansa ja nostamaan korkotasoa. Korkeampi inflaatiotaso hyväksytään nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa."

Kinnusen mielestä on hyvin todennäköistä, että keskuspankkien tavoin myös valtiot jatkavat elvytystä. EU-tasolla on jo nostettu esille uusi tukipaketti, jolla kompensoitaisiin esimerkiksi sodan nostamia energian hintoja.

"Osakemarkkinoita tukee myös se, että vaihtoehtoisia sijoituskohteita on vaikea löytää, vaikka riskitasot pörssissä ovatkin nyt selvästi kasvaneet."

Yritysten hinnoitteluvoima korostuu

Sota voi entisestään kiihdyttää inflaatiota. Kinnusen mukaan kustannusten noustessa korostuu yritysten hinnoitteluvoiman merkitys.

"Kohonneet hinnat on pystyttävä siirtämään asiakkaille. Muuten yritys joutuu tinkimään katteistaan ja tulos on paineessa."

Epävarmassa tilanteessa sijoittajat voivat suosia niin sanottuja defensiivisiä yhtiöitä. Ne ovat keskimääräistä vähäriskisempiä osakkeita, joiden kurssi pysyy yleensä suhteellisen vakaana muun pörssin notkahtaessa.

Akuutti kriisi painaa nyt eniten talouden käänteisiin herkästi reagoivia syklisiä osakkeita, esimerkiksi investoinneista riippuvaisia konepajoja. Toisaalta pidemmällä aikavälillä tietyt sykliset yhtiöt voivat Kinnusen mukaan hyötyä, kun Eurooppa lähtee etsimään keinoja vähentää riippuvuutta Venäjältä tulevasta energiasta.

"Se vaatii massiivisia investointeja, mikä voisi näkyä myös perinteisen energiasektorin ulkopuolella." 

Onnistujia useilla toimialoilla

Analyysiyritys Inderesin poiminnat neljännen vuosineljänneksen onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä.

ONNISTUJAT

Neste

Polttoaineyhtiön tulos ylitti odotukset, mikä johtui etenkin uusiutuvien tuotteiden ennakoitua korkeammasta myyntikatteesta. Sodan syttymisen jälkeen Nestettä painoi Venäjä-riski, mutta yhtiö ilmoitti pystyvänsä tuomaan raakaöljyä muualta. Nostetta yhtiölle antoi myös tieto investoinnista uusiutuvan polttoaineen tuotantoon Yhdysvalloissa.

Nesteen kurssi 3/2021 - 3/2022

Rovio

Peliyhtiön vauhdittivat vahvaan tulokseen kärkipelien hyvä menestys. Tulevien vuosien kannalta hyvä asia on lentävän lähdön saanut uusi peli Angry Birds Journey. Pelin tuominen markkinoille rasittaa tänä vuonna kannattavuutta, mutta se vahvistaa lähivuosien kasvupotentiaalia.

Rovion kurssi 3/2021 - 3/2022

Evli Pankki

Sijoittamiseen erikoistuneen varainhoitajan liikevaihto kasvoi 64 prosenttia ja ylitti heittämällä odotukset. Myös tulos parani merkittävästi. Taustalla on tuottosidonnaisten palkkioiden raju nousu. Jatkuvissa palkkioissakin kasvu oli odotetun vahvaa. Sijoitusmarkkinoiden heikkenemisen vuoksi tuloksen odotetaan kuitenkin kääntyvän tänä vuonna laskuun erinomaisen viime vuoden jälkeen.

Rvlinkurssi 3/2021 - 3/2022

Qt Group

Ohjelmistoyhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen jo ennen tulosjulkistusta, jonka yhteydessä korotettiin huomattavasti lähivuosien tavoitteita. Kasvuinvestoinnit näyttävät kiihtyvän ja kohdistuvan nykyisten markkinoiden ohella tuoterepertuaarin laajentamiseen.

Qt Groupin kurssi 3/2021 - 3/2022

Marimekko

Marimekon liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti kodintuotteiden vetämänä. Myös kansainvälinen myynti palasi terveeseen kasvuun. Tuloskasvu oli myös vahvaa, vaikka kiinteät kulut kasvoivatkin selvästi odotuksia enemmän. Yhtiö keventää tasettaan merkittävästi ja jakaa osinkoa yhteensä 4,6 euroa osakkeelta.

Marimekon kurssi 3/2021 - 3/2022

PETTYMYKSET

Rapala

Puolen vuoden välein raportoivan kalastustarvikeyhtiön liikevaihto ja tulos tuottivat suuren pettymyksen. Siihen vaikutti osaltaan se, että yhtiö oli saanut tilauksia runsaasti sisään jo kesäkuun puolella. Tätä ei osattu ennakoida ennusteissa. Kokonaisuudessaan yhtiö meni kuitenkin oikeaan suuntaan. Saman odotetaan jatkuvan tänäkin vuonna.

Rapalan kurssi 3/2021 - 3/2022

Lehto

Rakennusyhtiöllä oli edelleen isoja ongelmia hankkeiden kustannusten kanssa. Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen mukaan tappiot ja kustannusten nousu jatkuvat myös tänä vuonna. Lisärahoitusta tarvitaan. Tämä voi velkarahoituksen ohella tarkoittaa uutta osakeantia.

Lehdon kurssi 3/2021 - 3/2022

Optomed

Terveysteknologiayhtiön tulos ja taloudellinen ohjeistus tälle vuodelle olivat pettymyksiä. Eniten pettivät Kiinan markkinat, joilla yhtiö joutuu miettimään jakelustrategiansa uudelleen. Lisäksi maan hallitus ohjaa julkisten sairaaloiden hankintoja paikallisille valmistajille.

Optomedin kurssi 3/2021 - 3/2022

Suominen

Kuitukangasvalmistajan tulos oli raskas pettymys, ja yhtiö ohjeisti tuloksen alamäen jatkuvan kuluvanakin vuonna. Myyntiä painavat joidenkin asiakkaiden täyttyneet varastot ja koronan sekoittamat toimitusketjut. Myyntihinnatkin laahaavat kohonneiden kustannusten perässä.

Suomisen kurssi 3/2021 - 3/2022

Cargotec

Lastinkäsittelylaitteiden valmistaja sai odotetusti tilauksia. Sen sijaan liikevaihto ja ennen muuta oikaistu liiketulos olivat pahoja pettymyksiä. Ongelmia aiheuttivat etenkin konserniin kuuluvien Kalmarin ja Hiabin komponenttipula ja siitä aiheutuneet viivästymiset toimituksissa.

Cargotecin kurssi 3/2021 - 3/2022

Matti Remes

Kuvioiden lähde: Factset Digital Solutions 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti