veronmaksajat.fi

RAHAT

Kurssiraketteja ja karvaita pettymyksiä – tätä kaikkea tarjoaa pörssin First North -lista

Kurssiraketteja ja karvaita pettymyksiä – tätä kaikkea tarjoaa pörssin First North -lista
24.1.2022

Helsingin pörssin First North -yhtiöiden määrä tuplaantui lyhyessä ajassa. Yhä monipuolisempi markkinapaikka tarjoaa lupaavia kasvuyhtiöitä, mutta riskitkin ovat kovat. 

Helsingin pörssin First North -markkinapaikka avautui runsas vuosikymmen sitten päälistan rinnalle, mutta vasta viime aikoina vaihtoehtoiselta listalta on alkanut löytyä sijoittajille oikeasti kiinnostavaa tarjontaa.

Vuoden lopulla First Northilla oli jo 51 yhtiötä, kun viime vuonna sinne listautui peräti 23 uutta yritystä. Vaikka vastaavaa listautumisten ryöppyä ei ehkä nyt nähdä, tänäkin vuonna listan odotetaan pitenevän.

United Bankersin salkunhoitaja Teemu Perälä on tyytyväinen kasvuyhtiöille tarkoitetun markkinapaikan vilkastumiseen. Se avaa pörssin oven suhteellisen nuorille yhtiöille, jotka vasta kehittävät tuotteitaan tai palvelujaan, eikä liiketoiminta ole vielä välttämättä kannattavaa.

"Pörssin päälista on hyvin keskittynyt. Markkina-arvolla laskettuna sitä hallitsevat globaalit konepaja- ja metsäyhtiöt. Sen sijaan vaikkapa ohjelmistoalalla, terveysteknologiassa tai kuluttajamarkkinoille tuotteita valmistavissa yhtiöissä vaihtoehdot ovat rajoitetut."

"First North täydentää päälistan suppeaa valikoimaa toimialoissa. Listan tarjonta on yllättävänkin monipuolinen", Perälä luonnehtii.

MILLAISELLE SIJOITTAJALLE FIRST NORTH SOPII? "Tuottohakuiselle mutta riskiä sietävälle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa perusosakesalkkuaan."
Salkunhoitaja Teemu Perälä, United Bankers

Arvostus perustuu tuleviin odotuksiin

First North -yhtiöitä voi ostaa samalla tavalla osakevälittäjän kautta kuin päälistan osakkeita. Lähi-Tapiolan salkunhoitaja Timo Ritari sanoo, että lista tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön jo varhaisessa kasvu- ja kehitysvaiheessa.

Tuottomahdollisuudet voivat olla siksi päämarkkinoita suuremmat, mutta niin ovat riskitkin.

"Kasvuyhtiöiden arvo perustuu tuleviin kassavirtoihin. Moni yhtiö ei ole listautumisvaiheessa vielä voitollinen, vaan mahdolliset voitot tulevat vasta muutaman vuoden kuluttua – jos ovat tullakseen", Ritari huomauttaa.

Ennen sijoituspäätöstä yhtiöön kannattaa perehtyä aina huolella. First North -yhtiöissä kotiläksyt on tehtävä Ritarin mielestä poikkeuksellisen hyvin.

Listautuvasta yhtiöstä on saatavilla varsin hyvin tietoa esimerkiksi listalleottoesitteestä. First North -yhtiöihin sovelletaan kuitenkin päälistaa kevyempiä vaatimuksia muun muassa kirjanpidossa ja sijoittajaviestinnässä.

Ritari kehottaa kiinnittämään huomiota myös listautumisannin rakenteeseen – esimerkiksi siihen, haetaanko annilla aidosti lisärahaa yhtiön kasvun pohjustamiseen vai onko kyse osakemyynnistä, jossa vanhat omistajat haluavat irtautua yhtiöstä.

"Yksi listautumisen perusajatuksista on, että pörssistä haetaan pääomia yhtiön kehittämiseen", Ritari korostaa.

Hän huomauttaa, että annin onnistumiseen vaikuttaa myös mahdollisten ankkurisijoittajien mukanaolo. He ovat institutionaalisten sijoittajien kaltaisia suuria ja tunnettuja sijoittajia.

MILLAISELLE SIJOITTAJALLE FIRST NORTH SOPII? "Mausteeksi perusosakesalkun kylkeen. Listalta löytyy toimialoja, joita ei päälistalta löydy." Salkunhoitaja Timo Ritari, Lähi-Tapiola

Kurssiraketteja ja pettymyksiä

Viime vuosien First North -listautumisissa ovat herättäneet eniten huomiota yhtiöt, joiden osakekurssi on lähtenyt rajuun nousuun suhteessa listautumisen merkintähintaan.

Esimerkiksi tilitoimisto Talenomin sekä ohjelmistoyhtiöiden Admicomin ja Qt Groupin osakkeiden arvo on yli kymmenkertaistunut.

Kasvuyhtiöiden osakekurssit kääntyivät loppuvuodesta laskuun, mihin on vaikuttanut muun muassa näköpiirissä oleva korkotason nousu. Edelleen valtaosa uusista pörssitulokkaista on ollut kuitenkin mainioita sijoituksia.

Poikkeuksiakin löytyy. Verianalyysiteknologiaa kehittävän Nightingale Healthin osakekurssi nousi maaliskuisen listautumisen jälkeen parhaimmillaan reilusti yli kuuden euron, mutta loppuvuodesta kurssi mateli kolmen euron tienoilla.

Hajauttaminen on tavallistakin tärkeämpää

Teemu Perälä huomauttaa, että viime vuosien kurssirakettien ohella myös vanhemmissa First North -yhtiöissä on ollut pidemmän aikavälin menestyjiä. Esimerkiksi röntgensäteilyantureita valmistavan Detection Technologyn osakkeen merkintähinta oli vuoden 2015 listautumisessa viisi euroa. Viime aikoina kurssi on liikkunut 30 eurossa.

Vastaavia pitkän aikavälin helmiä voi löytyä tuoreistakin listautujista, mutta sijoittaja saa varautua myös epäonnistumisiin.

"First North -yhtiöt ovat vielä suhteellisen pieniä yhtiöitä usein suurilla toimialoilla. Niiden tarjonta keskittyy monesti yhteen tuotteeseen, jonka menestyminen kilpailijoita vastaan ei ole taattua", Perälä toteaa.

Esimerkkinä korkean riskin toimialasta Perälä mainitsee lääkkeitä valmistavat biotekniikkayhtiöt.  Kehitystyön onnistuessa tuottopotentiaali on valtava, mutta vain harva yhtiö on pystynyt täyttämään kovat odotukset.

"Historia on osoittanut, että bioteknologiayhtiöistä vain harvat ovat olleet hyviä sijoituksia. Siksi on tärkeää hajauttaa sijoituksia useampaan yhtiöön, jos ala kiinnostaa", Perälä sanoo.

Perälän tavoin myös Timo Ritari korostaa sijoittamisen perusasiaa eli hajautuksen merkitystä.

"First Northilta löytyy houkuttelevia kasvukohteita. Sijoittajan on kuitenkin varauduttava rajuihinkin kurssiliikkeisiin ja hyväksyttävä, että yhtiön arvo perustuu tulevaisuuden odotuksiin."

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti