veronmaksajat.fi

RAHAT

Pitääkö vertaislainan koroista maksaa veroja?

Pitääkö vertaislainan koroista maksaa veroja?
4.3.2016

Miten paljon veroa vertaislainojen korkotulosta maksetaan?

Vertaislainasta saatu korkotulo on pääomatuloa. Pääomatuloista menevä vero on 30 %. Jos pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, ylimenevältä osalta vero on 34 % vuonna 2016. 

Voiko vertaislainojen korkotulosta vähentää vertaislainasijoituksen tai muiden sijoitusten kuluja?

Jos vertaislainasta saa korkoa tai muuta tuloa, ovat siitä johtuvat menot vähennyskelpoisia. Koska vertaislainan korko on pääomatuloa, voidaan siitä vähentää kaikki pääomatuloista tehtävät vähennykset. 

Voiko vertaislainojen korkotulosta vähentää luovutustappioita?

Vuonna 2016 ja sen jälkeen syntynyt luovutustappio vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitosta, jos luovutusvoitot eivät riitä, ylimenevä osa tappioista vähennetään muista pääomatuloista, esimerkiksi vertaislainan korkotulosta. 

Jos vertaislainoista tulee tappioita, voiko tappiot vähentää muista tuloista?

Jos tappiota syntyy sen vuoksi, että vähennettävät menot ovat jonakin vuonna suuremmat kuin kertynyt korko, tappion eli tulot ylittävät menot voi vähentää muista pääomatuloista. 

Jos tappio johtuu pääoman menetyksestä velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi, vähennysoikeus on kyseenalaista. Vähennys voi tulla kyseeseen vain, jos lainanantoa voidaan pitää tulonhankkimistoimintana. Milloin se on sitä, on arvoitus. Asiasta on vain yksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO:2014:21), ja siinä annetut lainat olivat miljoonaluokkaa ja lainaustoiminta jatkunut useita vuosia. 

Verokysymyksiin vastasi Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti