veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Trump vastaan tekoäly

Tomas Hildebrandt

Donald Trumpin yksi keskeisistä tavoitteista on kasvattaa Yhdysvaltojen teollisuustuotantoa ja lisätä teollisuuden työpaikkoja. Trumpilla on siinä vastassa yksi tämänhetkisistä suurista talouden muutosajureista: robottien lisääntyvä käyttö ja digitalisaatio kaikessa tuotannossa.

Trump ajaa asiaansa kaikin mahdollisin keinoin: painostamalla teollisuusyhtiöitä siirtämään tuotantoaan maahan ja asettamalla tuontimaksuja tuotteille. Nykyään merkittävä osa teollisuustuotteiden valmistuksesta perustuu kuitenkin globaaleihin alihankintaketjuihin, ja lopputuotteen valmistus on usein komponenttien kokoonpanoa. Tuotteen lisäarvo muodostuukin tuotantoketjun eri vaiheissa tai sen brändiarvosta. Kasvaako lisäarvo siitä että tuotantoketjua muutetaan?

Se voi kasvaa jos tuotantoprosessi tehostuu. Amerikkalaisen tehdastyöntekijän tuottavuutta ja ainutlaatuisuutta voi kuitenkin epäillä. Varsinkin kun robotit ovat valtaamassa alaa. Uudet työpaikat voivat jäädä syntymättä.

Talouden näkökulmasta tärkeä kysymys on, aikaansaako Trump USA:n taloudessa pysyvämmän tuottavuusloikan? Talouskasvu vauhdittuu lyhytaikaisesti investoinneista, mutta johtavatko ne rakenteellisiin muutoksiin, joiden ansiosta maan talouden kasvu vauhdittuisi pidemmäksi aikaa? Sitä on tässä vaiheessa mahdoton arvioida.

Veroporkkana on yksi Trumpin keinoista investointien houkuttelemiseksi. Verotuksen aleneminen voi kuitenkin vesittyä, jos velka kasvaa. Jollei tuottavuus nouse, tulee velasta taakka tuleville polville.

Tuontimaksujen ollessa vapaakaupan hengen vastaisia, voi olla että niitä lähdetäänkin purkamaan Trupmin kauden aikanaan päätyttyä. Kuinka paljon ne ehtivät vahingoittaa kauppasuhteita ja maailmankauppaa jää nähtäväksi. Näillä näkymin menettävät kaikki osapuolet. Maailmantalous ei vastavuoroisesti hyödy, vaikka USA:n talous saisi lyhytaikaista vauhtia.

Maailmantalouden kakun kasvattaminen edellyttää uutta ajattelua, tuottavuuden nostamista ja globaaleja verkostoja. Myös Donald Trump ymmärtää, ettei kakkua voi jakaa ja syödä. Siispä hän haluaa kakusta isomman osan amerikkalaisille.

Automatisaatio on iso haaste teollisten työpaikkojen lisäämiselle, eivätkä Trumpin toimenpiteet sitä muuta.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja.

 

Kirjoittajasta

Tomas Hildebrandt

Tomas Hildebrandt on Evli Pankin seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi.