veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Naissijoittajat - Aika laittaa oma tase rohkeammin töihin?

Maarit Lindström

Suomeen kaivataan lisää kasvua ja kilpailukykyä. Viime viikkoina puheenvuorot ovat kääntyneet myös omistajuuden merkitykseen kasvun aikaansaamisessa. Erityisesti Sipilän hallituksen omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös (17.5.2016) "Tase töihin – kasvua luovaa omistajapolitiikkaa" on kirvoittanut tiukkaa poliittista ja arvopohjaistakin keskustelua.

Vaikka periaatepäätös keskittyy pääosin valtio-omistajan rooliin kansantaloudessa, on mielenkiintoista huomata, että valtio pörssiyhtiöiden omistajana haluaa selvästi vahvistaa kansankapitalismia. Valtio kannustaa sekä pörssiyhtiöiden johtoa että henkilöstöä omistamaan työnantajayrityksen osakkeita.

Miksi tällaista rohkaisua tarvitaan? Yksi syy on se, että suomalaiset ovat säästämis- ja sijoitusprofiililtaan varsin varovaisia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että turvallisuus on edelleen tärkein kriteeri säästämis- tai sijoituskohteen valinnassa. Toiseksi eniten arvostetaan sijoituskohteen riskittömyyttä ja kolmanneksi vaivattomuutta. Tuotto on vasta viidenneksi tärkein tekijä. Säästö- ja sijoitustilit ovat suomalaisten keskuudessa suosituin säästämiskohde. Rahastot ovat toki viime vuosina nostaneet suosiotaan huomattavasti, ja niiden kautta myös hajauttava pörssisijoittaminen mahdollistuu vaivattomasti. Suorat osakeomistukset ovat olleet vähemmän suosittuja, vaikka tämä omaisuuslaji on historiallisesti tarkastellen tuonut parhaat tuotot.

Ketkä voisivat olla rohkeampia?

Ainakin naiset. Miehet ovat selvästi naisia kiinnostuneempia osakesäästämisestä, kun taas naiset säästävät miehiä hieman useammin säästö- ja sijoitustileille ja säästö- ja sijoitusvakuutuksiin. Rahastosäästäminen ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset kiinnostavat sekä miehiä että naisia. Miesten tulokehitys on kuitenkin yleisesti ottaen naisia parempi, ja miehet laittavat rahan rohkeammin tuottamaan. Naiset voisivatkin olla tulevaisuudessa potentiaalisia, nykyistä voimaantuneempia osakesäästäjiä.

OPlla oli alkuvuodesta Sijoita Suomeen -hanke, jolla pyrimme lisäämään kuluttajien talouslukutaitoa ja kannustamaan sijoittamista kotimaisiin pörssiyrityksiin Suomi nousuun hengessä. Tämä avaus toi suomalaisille pörssiyhtiöille yli 25 000 uutta omistajaa, ja vaikutti merkittävästi kaupankäyntiaktiivisuuteen Helsingin pörssissä sekä kasvatti kiinnostusta ammattimaisesti tuotettua sijoittajainformaatiota kohtaan.

Minkälaiset yksityishenkilöt tarjoukseen sitten tarttuivat? Mielenkiintoista kyllä niistä uusista asiakkaista, jotka eivät olleet tehneet osakekauppaa aiemmin, näkyi selvästi nuorten ja naispuolisten sijoittajien aktivoituminen. Keskimääräinen kauppakoko oli eri syistä aiempia vuosia alhaisempi, mutta naisten osuuden kasvu ilahdutti erityisesti allekirjoittanutta. Varovaisista suomalaissäästäjistä ainakin osalla olisi tähän tapaan varaa edes kokeilla oman taseen laittamista töihin. Rohkeus ja hallittu riskinotto voivat myös palkita ja tuottaa. Siitä se kasvu lähtee!

Maarit Lindström on OP Ryhmän ekonomisti

Kirjoittajasta

Maarit Lindström

Maarit Lindström on Metsäteollisuus ry:n johtaja ja pääekonomisti. Seuraa @LindstromMaarit Twitterissä.