veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Keskuspankit luovat ristiaallokkoa markkinoille

Tomas Hildebrandt

Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankeilta odotetaan merkittäviä päätöksiä joulukuussa. EKP:n odotetaan edelleen höllentävän rahapolitiikkaansa ja FED:n odotetaan aloittavan korkojen normalisoinnin. Molemmat voivat olla hyviä uutisia.

Odotukset EKP:n toimenpiteistä ovat kasvaneet, sillä euroalueen inflaationäkymät ovat edelleen hyvin heikot ja talletuksia virtaa keskuspankkiin. Talouden aktiviteettia mittaavat indikaattorit ovat toki olleet nousussa, mutta epävarmuustekijöitäkin riittää.

EKP:n odotetaan jatkavan ja kasvattavan osto-ohjelmaansa ja mahdollisesti laskevan talletuskorkoaan tai perusrahoitusoperaatioiden korkoaan. Osto-ohjelman hienosäädöllä tuskin olisi suurta vaikutusta markkinoihin, joten keskuspankki voi yllättää jatkamalla ohjelmaa pitkälle vuoteen 2017 ja kasvattamalla sitä 10-20 miljardilla eurolla kuukaudessa.

Talletuskoron lasku pakottaisi pankit ohjaamaan lyhyitä varoja muihin kohteisiin kuin rahamarkkinoille. Pankeille vaihtoehtoina ovat lainanannon kasvattaminen, suuremman luottoriskin hyväksyminen, sijoitusten juoksuajan pidentäminen tai muihin valuuttoihin siirtyminen. Niiden riskinottokyky ja –halu ovat kuitenkin vähentyneet tiukentuneen sääntelyn ja ohjauksen seurauksena.

Keskuspankin tavoitteina tulisivat olla korkokäyrän jyrkentäminen ja valuuttakurssin maltillinen heikentäminen. Niiden toteutuminen liian nopeasti tai liian voimakkaana voisi kuitenkin lisätä epävarmuutta, joten markkinoiden odotusten ohjaaminen nousee tärkeäksi tekijäksi. EKP:n pitää pystyä uskottavasti viestittämään, että halvan rahoituksen jaksoa kannattaa nyt hyödyntää.

Yhdysvalloissa FED on sen sijaan lopettamassa poikkeuksellisen elvyttävän rahapolitiikkansa. Sitä on jo odotettu vuosia, joten korkopäätöksen ei pitäisi olla yllätys kenellekään.  Myös Yhdysvaltojen taloudessa on ristiriitaisia näkymiä. Amerikkalaisen kuluttajan asema on elpynyt finanssikriisiä edeltäville tasoille. Teollisuus sen sijaan kärsii vahvistuvasta dollarista ja energiayhtiöt raakaöljyn halpenemisesta.

Yhdysvalloissa rahamarkkinoiden likviditeettiä kiristää lisäksi FED:n taseen odotettavissa oleva supistuminen, kun osto-ohjelmissa hankitut sijoitukset alkavat erääntyä. Myös kehittyvien maiden keskuspankkien valuuttavarantosijoitukset ovat supistumassa.

FED joutuukin tasapainoilemaan näiden tekijöiden välissä. Joulukuun koron nosto voi jäädä odotettua pienemmäksi ja nostotahti hitaammaksi. Päätös koron nostosta pitää kuitenkin tehdä, jotta epävarmuus rahapolitiikan linjauksista saadaan hälvennettyä.

Tomas Hildebrandt on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

Kirjoittajasta

Tomas Hildebrandt

Tomas Hildebrandt on Evli Pankin seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.