veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Jäisitkö hoivavapaalle?

Riitta Rimmi

Työterveyslaitoksen viime helmikuussa julkaisemasta selvityksestä ilmenee, että noin viidennes työntekijöistä auttaa työnsä ulkopuolella hoivaa tarvitsevasta läheisestään. Varmasti aika moni heistä olisi myös valmis jäämään toviksi kokonaan vapaalle töistä, jotta kykenisi antamaan riittävästi aikaa läheiselleen.

Työsopimuslakiin lisättiin muutama vuosi sitten uusi säännös, joka antaa työntekijälle mahdollisuuden ottaa palkatonta hoivavapaata määräajaksi. Säännös on ainakin vielä melko tuntematon työntekijöille, mutta varmasti ajan saatossa se käy tutummaksi.

Toki monilla työpaikoilla on jo ennen uutta lakipykälääkin soviteltu joustavasti erilaisia työaikamalleja ja esimerkiksi vuorotteluvapaan mahdollisuutta, jos työntekijä on tarvinnut enemmän vapaa-aikaa voidakseen auttaa läheistään. Uusi säännös tuo mukanaan myös sen, että apua tarvitsevan henkilön ei välttämättä tarvitse olla lähiomainen, vaan vapaata on mahdollista saada myös silloin, jos hyvä ystävä sairastuu vakavasti.

Jo aivan lähitulevaisuudessa kun ikääntyvää väkeä on meillä yhä enemmän, hoivavapaalle on varmasti nykyistä enemmän tarvetta. Lisäksi kun paljon puhutaan työn ja vapaa-ajan sovittamisesta lapsiperheissä, jatkossa yhä enemmän nousee esiin työajan sovittaminen myös ikääntyvien vanhempien auttamisen tarpeeseen.

Lue myös Taloustaidon numero 1/2014 artikkeli Vapaalle töistä läheistä hoitamaan

>> Taloustaito

 

Kirjoittajasta

Riitta Rimmi

Riitta Rimmi on Taloustaidon toimituspäällikkö.